MVI292 Immunsystemet, mat og helse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Siv Kjølsrud Bøhn

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:100

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:30 t forelesninger per semester. 60 t kollokvier/ gruppearbeid per semester. 210 t selvstudium per semester. Totalt 300 t.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Kurset gir en grundig innføring i immunsystemets oppbygging og virkemåte. Struktur, funksjon og regulering av det medfødte immunforsvaret og det adaptive immunforsvaret vil bli gjennomgått inkludert immunresponsen mot virus (som SARS-CoV2 viruset), bakterier, parasitter og kreftceller. Videre blir utviklingen av B-celler, T-celler, NK-celler og antigenpresenterende celler diskutert. Det vil bli lagt stor vekt på å forstå mekanismene bak immunologisk toleranse og betydningen av tarmbakteriene for immunforsvaret. Dette vil være utgangspunkt for fordypning i spesielle forhold knyttet til slimhinnenes immunologi og biologi samt mekanismer for utvikling av matallergi og sykdommer knyttet til immunologisk intoleranse. Matens betydning for et effektivt infeksjonsforsvar, og immunforsvarets betydning for utvikling av livsstilssykdommer vil bli behandlet. Det samme gjelder funksjonelle egenskaper ved maten som går ut over de rent ernæringsmessige. Relevant bærekraftsmål for emnet vil primært være FNs bærekraftsmål nummer 3: God helse.

Dette lærer du

Kunnskaper: Etter gjennomgått kurs vil studentene ha fått grundig kunnskap om immunsystemets oppbygning og virkemåte.

Ferdigheter: Studentene vil kunne gjøre rede for hvordan immunsystemet håndterer infeksjoner og kreft. De vil også forstå mekanismer som fører til problemer knyttet til immunologisk toleranse, som cøliaki og andre hypersensitivitetsreaksjoner knyttet til mat slik som allergi. Videre vil studentene også kunne redegjøre for betydningen av kostholdet for sammensetningen av tarmens mikrobiota og forstå de helsemesssige konsekvenser av samspillet mellom kostholdet og tarmbakteriene.

Generell kompetanse: Gjennom forelesninger og kollokvier med veiledning vil studentene få mulighet for å gjennomarbeide sentrale problemstillinger som er spesielt relevante i forhold til senere yrkesmessig kontakt med temaene.

 • Forelesninger (på engelsk) , kollokvier og oppgaveløsning med veiledning (på norsk/engelsk).
 • Kursansvarlig kan kontaktes via e-post:sivb@nmbu.no.

  Canvas.

 • Opplyses på Canvas og på første forelesning.
 • Kunnskaper i cellebiologi tilsvarende BIO100, kunnskaper i biokjemi tilsvarende KJB200 og kunnskaper i mikrobiologi tilsvarende BIO130.
 • Avsluttende digital skriftlig engelsk eksamen på campus(3 t) med oppgaver fra sentrale deler av pensum. Kan besvares på engelsk og/eller norsk. Teller 90 %.

  To delprøver i undervisningsperioden, teller totalt 10 %.  Delprøver Karakterregel: Bokstavkarakterer C1 Alle typer kalkulatorer, spesifiserte andre hjelpemidler
 • Ekstern sensor vurderer minimum 25 utvalgte eksamensbesvarelser.
 • De to første forelesningene er obligatoriske. To obligatoriske flervalgstester må bestås (karakter E eller bedre) for å gå opp til avsluttende eksamen. Den første testen vil bli avholdt i første del av kurset og den andre i siste del av kurset. Tilsammen vil de to flervalgstestene telle 10% av totalkarakteren for emnet.
 • Forelesninger: 2 t / uke. Kollokvier/ gruppearbeid: 4 t / uke. Noen timer fra gruppeaktivitet kan bli erstattet av ekstra forelesninger.
 • B-MAT, M-MAT, B-BIOTEK, M-BIOTEK
 • Realfag