BIO336 Mykologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Hanne Ida Skaar

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:24

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Laboratoriearbeid: 20 timer.
 • Seminarer/forelesninger: 28 timer.
 • Resulatbearbeiding, selvstudier, svar på spørsmål etter laboratorieøvelser og forberedelse til gruppepresentasjoner: 77 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir en innføring i soppmikrobiologi på masternivå gjennom forelesninger og labkurs. Vi vil innledningsvis gi smakebiter på soppens betydning i lys av FNs bærekraftsmål, og vi vil diskutere dette grundigere utover i emnet. Vi vil gi en innføring i soppens biologi (metabolisme, genetikk og økologi) og systematikk. Vi vil deretter belyse mykologiske aspekter i produksjon av mat, industriell bioteknologi og utvikling av sykdom hos mennesker, dyr og planter.

Dette lærer du

Kunnskaper Studenten skal ha kunnskaper om

 • ulike rekker/grupper av sopp og deres mikrostrukturer og livssykluser
 • grunnleggende taksonomi og identifisering av sopp
 • soppens biologi (metabolisme, genetikk og økologi)
 • soppens rolle i produksjon og bederving av mat
 • sopp brukt i bioteknologi
 • sopp som årsak til sykdom hos planter, dyr og mennesker

Ferdigheter Studenten skal

 • kunne identifisere de viktigste soppene på genusnivå
 • kunne gjøre rede for livssyklus til de viktigste rekkene i soppriket
 • kunne relatere ulike soppers egenskaper til vert/agens interaksjoner og betydning i bioproduksjon/bioteknologi og sykdom
 • kunne håndtere sopp og soppsporer på lab
 • kunne forstå vitenskapelige tekster om mykologi
 • ha en basis for deltakelse i forskning innen mykologi både teoretisk og eksperimentelt
 • selv kunne gjennomføre de forberedelser, teknikker og analyser som inngår i emne
 • skal kunne behersker instrumentene og utstyret som benyttes i emnet.

Generell kompetanse Studenten skal forstå soppbiologi og kunne relatere det til bioteknologi, økologi, matproduksjon og patologi.

 • Forelesninger, labøvelser, selvstudie.
 • Spørretimer før eksamen.

  Canvas.

 • Lærebok (The fungi, by SC Watkinson, L Boddy & NP Money, 2016), utvalgte artikler og labhefte.
  • Mikrobiologi tilsvarende BIO130.
  • Grunnleggende biokjemi tilsvarende KJB200.
  • 3,5 timers avsluttende, skriftlig eksamen, teller 75 %.
  • Labpresentasjon teller 25 %.
  • Karakter: A - F.


  Lab presentasjon Karakterregel: Bokstavkarakterer Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Intern og ektern sensor vil begge vurdere alle besvarelser.
 • 20 timer laboratorieøvelser og gruppepresentasjoner
 • 2-4 forelesningstimer per uke i 11 uker (total 28 timer).

  6 laboratorieøvelser à 4 timer.

 • Master i Bioteknologi, med fordypning innen mikrobiologi.
 • Realfag