BIO322 Avanserte emner i genomikk

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Marie Saito

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Antall plasser:Nei.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet vil gi studentene en bred konseptuell forståelse av hvordan komplekse genomikk-data kan brukes til å fremskaffe ny biologisk innsikt. Vi vil spesielt fokusere på hvordan vi kan studere molekylære mekanismer som gir grunnlaget for biologiske forskjeller på tre nivå; mellom arter, mellom individer i en populasjon og mellom celler i en organisme.

Emnet har ukentlige forelesninger og gruppeoppgaver der studentene skal jobbe med konkrete analysemetoder eller tolkninger av resultater fra analyser. Forelesningene er ment som en introduksjon til et tema, mens i gruppeoppgavene vil studentene få praktisk erfaring med sentrale metoder som brukes for å analysere genomisk variasjon.

Dette lærer du

KUNNSKAPER: Ved emnets slutt vil studentene ha grunnleggende kunnskaper om hvordan genomikk-data fra ulike arter, mellom ulike individ fra samme art, og ulike celler innenfor en organisme kan brukes til å skaffe innsikt i biologiske fenomen. Dette vil inkludere konseptuelle prinsipper for hver av de tre nivåene, sammen med eksempler på hva slags spørsmål som kan undersøkes på hvert nivå ved hjelp av ulike metoder.

FERDIGHETER: Studentene skal kunne designe eksperimenter, velge metoder for å analysere data, samt kunne gjøre kritisk tolkning av resultater fra slike analyser.

GENERELL KOMPETANSE: Studenten skal ha en god oversikt over muligheter og utfordringer når det gjelder å bruke genomiske data for å oppnå biologisk innsikt. Studenten skal kunne kommunisere godt, både skriftlig og muntlig. Studenten skal ha god oversikt over både mulighetene og utfordringene ved å bruke genomikk-data til å fremskaffe biologisk innsikt, slik at hen kan gjøre selvstendige vurderinger av nye metoder og teknologier i fremtiden.

 • Læringsaktiviteter inkluderer forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser og presentasjoner.
 • Fremgår av emnets Canvas-side.
 • BIO210 og/eller BIO200.
 • Mappevurdering av modul 4-prosjekt.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • En ekstern sensor godkjenner opplegg for vurdering.
 • Individuell gjennomføring av nettquiz etter modul 1-3.

  Innlevering av skriftlig grupperapport om modul 4.

  Gruppebasert muntlig presentasjon av modul 4.

 • En dobbeltime forelesning per uke.

  En dobbeltime gruppearbeid per uke.

 • Realfag