Bioteknologi Master

I tillegg til masteroppgaven skal studentene velge 60 studiepoeng med emner, derav minimum 30 studiepoeng som er på masternivå (300-nivå) og maks 30 studiepoeng kan være på videregående bachelornivå (200-nivå). Bacheloremner på 100-nivå kan ikke inngå som en del av mastergraden.

Du velger emner på bakgrunn av masteroppgaven du skal skrive, og planlegger dette sammen med veileder (minimum 30 sp som blir fordypning/obligatoriske). Fagkombinasjoner det kan være fornuftig å ha avtales med veileder på masteroppgaven og blir informert om på nettsidene til de enkelte forskningsgruppene ved KBM, masteroppgaver ved KBM.

«MASTER 301» er en obligatorisk aktivitet i august for alle på masterprogrammet i BIOTEK. Studentene vil her få innføring i hva det vil si å ta en masteroppgave. Studentene vil treffe fagmiljøet og få en forsmak på forskningen ved KBM, og kan velge masteroppgave før oppmeldingsfristen til høstparallellen.

Emneoversikt

Master Bioteknologi, oppstart 2023

Emner - år 1

Emner knyttet til valg av masteroppgave (minimum 30 sp fra et utvalg) og valgfrie emner, totalt 60 sp

"Master 301" (obligatorisk aktivitet), ikke studiepoenggivende

Emner - år 2

M60-BIOTEK (Masteroppgaven)

 

Utvalgte emner (velg minst 30 sp), med forbehold om at time- og eksamensplan går opp. Hvis det avtales andre emner enn de på lista så snakk med studieveileder

Generelt anbefalte emner

Published 20. desember 2021 - 10:13 - Updated 3. February 2023 - 10:54