Bioteknologi Master

Fra studieåret 2022/2023 vil det bli nye studieplaner for master i bioteknologi, og den største endringen er at dagens retninger fjernes og man velger emner basert på valg av masteroppgave.

I tillegg til masteroppgaven skal studentene velge 60 studiepoeng med emner, derav minimum 30 studiepoeng som er på masternivå (300-nivå) og maks 30 studiepoeng kan være på videregående bachelornivå (200-nivå). Bacheloremner på 100-nivå kan ikke inngå som en del av mastergraden.

Du velger emner på bakgrunn av masteroppgaven du skal skrive, og planlegger dette sammen med veileder (minimum 30 sp som blir fordypning/obligatoriske). Fagkombinasjoner det kan være fornuftig å ha blir informert om på nettsidene til de enkelte forskningsgruppene ved KBM, masteroppgaver ved KBM.

«MASTER 301» innføres som en obligatorisk aktivitet i august 2022 for alle på masterprogrammet i BIOTEK. Studentene vil her få innføring i hva det vil si å ta en masteroppgave. Studentene vil treffe fagmiljøet og få en forsmak på forskningen ved KBM, og kan velge masteroppgave før oppmeldingsfristen til høstparallellen.

Emneoversikt

Master Bioteknologi, oppstart 2022

Emner - år 1

Emner knyttet til valg av masteroppgave og valgfrie emner, totalt 60 sp

"Master 301" (obligatorisk aktivitet), ikke studiepoenggivende

Emner - år 2

M60-BIOTEK (Masteroppgaven)

 

Eksempler på emner innen mikrobiologi

Eksempler på emner innen molekylærbiologi og biokjemi

Eksempler på emner innen genetikk

Generelt anbefalte emner

Published 20. desember 2021 - 10:13 - Updated 4. mai 2022 - 13:31