Fakultet for landskap og samfunn

Om fakultetet:

Våre fag og aktiviteter

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og region-planlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelse-vitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt. Vi har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon.

Dekan: Per Martin Norheim-Martinsen

Dette skjer framover

Kontakt oss

Finn kontaktinfo til ansatte i den søkbare ansattelisten.

Fakultetet holder til i følgende bygninger på NMBU-campus:

Cirkus
Institutt for by- og regionplanlegging
Institutt for eiendom og juss
Fakultetsadministrasjonen

Tivoli
Institutt for folkehelsevitenskap
Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric

Kassa Nova
Institutt for landskapsarkitektur

Postadresse: Postboks nummer 5003, 1432 Ås
NMBU sentralbord: +47 67 23 00 00

Følg oss på Facebook og Linked In