Master (2-årig)
Heltid
Internasjonale miljøstudier

The International Environmental Studies Master Programme (M-IES) provides in-depth knowledge of the relationship between society and nature, and how governance and economic structures influence current environmental trends. The programme builds competence for addressing environmental challenges at global, national, and local levels.

Søknadsfrist:

Applicants outside EU/EEA: 1 December

Norwegian, Nordic, EU/EEA and Swiss citizens: 15 April 

Studiestart:

Autumn 2024

Antall studieplasser:

30

Opptakskrav:

Bachelor degree or equivalent in the social, natural, environmental, or agricultural sciences, or humanities.

 • Applicants must hold a Bachelor degree or equivalent in the social, natural, environmental, or agricultural sciences, or humanities. 

  A minimum Grade Point Average (GPA) of C (or the equivalent) is required.   

   A one-page (A4) motivation letter outlining their background (personal, professional, academic), their motivation to study the M-IES programme and their contribution to the learning environment is recommended. In the international admission round, applicants with a strong motivation letter will be prioritized above similarly qualified applications without a motivation letter if all other admission criteria are met. In the local admission round, applicants with a strong motivation letter will receive a 0.5 increase in the grade point average if all other admission criteria are met.

Master i Miljø og naturressurser
Uttørket jordsmonn. 2015 er "International year of the soil". IMV har kompetanse innen fagområdene jord, vann, geologi og miljøkjemi.

The International Environmental Studies Master Programme (M-IES) will provide you with insight and knowledge relevant for addressing environmental challenges at global, national, and local levels.

You will learn analytic tools and practical skills to help formulate policies and strategies for sustainable development. The programme combines interdisciplinary research methods with empirical insights related to a broad range of environmental issues (climate change, biodiversity, sustainable agriculture, food security, pollution, and more).

Student-active learning strategies are emphasised, including excursions, field courses, internships, and dynamic student collaboration. A wide selection of courses will allow you to specialise in topics such as political ecology, sustainable agri-food systems, environmental governance, or green economy. The programme also offers the possibility of study exchange with other universities (global or domestic).

The M-IES programme gives you the opportunity to study in a unique learning environment with an interdisciplinary and international composition of students at a green and beautiful campus. The M-IES programme attracts students from all over the world. 

This programme is suited for students who wish to combine academic analysis with real-world knowledge to understand the complex environmental challenges facing the world today. 

The M-IES degree is a two-year, full-time English language programme.

Karrieremuligheter

M-IES students develop professional and analytical research competences that employers seek. You will be qualified for employment in a wide range of national and international organizations, including government agencies, education and research institutions, media, business, and non-governmental organisations. 

 • ">www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

 • De fleste studentene utfører forskningen til masteroppgaven i et annet land enn Norge, og mange i land i Sør. I løpet av tredje semester (aug.-sept.) vil studentene delta på et feltkurs (15 stp) for tiden ved samarbeidsinstitusjoner i Tanzania og India. Et faglige opphold ved en institusjon / organisasjon (internship) og / eller utveksling til et partneruniversitet er alternativer til feltkurs.
 • Masterprogrammet er et toårig fulltidsprogram som består av en basis med obligatoriske emner (30 SP). På basisen velger studentene minst 20 SP i kjernekurs, 40 SP i valgemner og en masteroppgave.

  • Alle mennesker er avhengige av jordas økosystemer og tjenestene de tilbyr, til matproduksjon, vannforsyning, et sunt miljø, riktig klima, åndelig velvære og estetisk glede. Hastigheten menneskene har endret økosystemene på de siste femti årene karakteriseres av mange som alarmerende. En bærekraftig framtid vil avhenge ikke bare av vår evne til å forstå økosystemene, men også hvordan menneskesamfunnene påviker miljøet. En bærekraftig utvikling avhenger av dyktig analytisk og utviklende kapasitet både i offentlig sektor ellers i samfunnet. For å bygge denne nødvendige kapasiteten som vil sørge for en langsiktig utvikling, vil studentene utforske det komplekse forholdet mellom samfunn og miljø. Avgangsstudenter forventes å kunne bidra med nyskapende løsninger på langsiktige problemer, som vil kunne skape endringer for å imøtekomme sosioøkonomiske og biofysiske utfordringer. Arbeidsmuligheter finnes i staten, miljøorganisasjoner, private konsulentfirmaer og nasjonale og internasjonale utviklingsselskaper.
  • Undervisningsmetoder i IES-programmet inkluderer forelesninger, problembasert læring, nettstøttet undervisning, gruppearbeid, feltarbeid og seminarer. Det legges stor vekt på kommunikasjonsferdigheter og evnen til å søke etter og evaluere informasjon. Seminarene lærer studentene ferdigheter i analyse, bruk og presentasjon av ideer. Tilbakemelding til studentene med både ros og konstruktiv kritikk er viktig som forberedelse til en virkelig arbeidssituasjon. Case-studier fra gjesteforelesere og lesing av aktuelle forskningsartikler gir studentene et oppdatert læringsmiljø.
  • Kursene evalueres gjennom ulike kombinasjoner av avsluttende skriftlige eksamener, semesteroppgaver og muntlige presentasjoner.
  • Noragric tilbyr individuelle kurspakker med undervisning i engelsk for utenlandske studenter.

Studieveileder(e):

Vilma Veronica Bischof

Vilma Veronica Bischof

Seniorrådgiver