Master (2-årig)
Heltid
Globale utviklingsstudier

The Master in Global Development Studies (M-GDS) offers critical knowledge and understanding of contemporary global challenges with the aim of supporting just and sustainable development.

Søknadsfrist:

Applicants outside EU/EEA: 1 December

Norwegian, Nordic, EU/EEA and Swiss citizens: 15 April 

Studiestart:

Autumn 2024

Antall studieplasser:

30

Opptakskrav:

 Bachelor degree or equivalent in the social, political, environmental, management or agricultural sciences or humanities.

 • Bachelor grad med spesialisering innen utviklingsstudier, naturressursforvaltning, økologi, jordbruk, skogfag, økonomi, næringsadministrasjon, internasjonal politikk, eller samfunnsfag. Ca. 30 studenter tas opp hvert år.
Master student conducting field research in Nepal (Masters in International Development Studies)

Master of Science, two-year, full-time, 120 ECTS 

The Master in Global Development Studies engages with contemporary discourses on global development and explores the interplay between social, economic, political, environmental and gendered aspects of societal change across scales from local to global.  

Central themes addressed are inequality and poverty, the environment, climate change, global governance, armed conflict and violence, gender, food systems, rural development, decolonization and other struggles for justice. The programme builds on research-based knowledge from a wide variety of geographical contexts and emphasizes the complex interlinkages across levels and between countries and localities in a multipolar world. 

Student-active learning strategies are emphasised, including field courses, internships, and dynamic student collaboration. The emphasis on interdisciplinary education and research methods provides empirical insights, analytic tools and practical skills in evaluating and formulating policies and strategies within the field of global development.

The learning approach is sensitive to diverse cultures, ecologies, institutions, economies and knowledges of different societies and groups. Electives include field courses and internships that provide valuable practical experience.

Exchanges with other universities (global or domestic) may be included in the degree. The M-GDS programme attracts students from all over the world and provides the opportunity to study in a unique learning environment with an interdisciplinary and international composition of students at a green and beautiful campus.  

The M-GDS degree is a two-year, full-time English language programme accredited by the European Association of Development Research and Training (EADI).

Karrieremuligheter

M-GDS graduates find employment in a wide range of national and international organizations including government agencies, research and education, civil society, multilateral and bilateral aid, media and business.

 • De fleste studentene gjennomfører forskning til masteroppgaven i et annet land enn Norge, og mange i land i Sør. I løpet av tredje semester vil studentene delta på et feltkurs (15stp) for tiden ved samarbeidsinstitusjoner i Tanzania og India. Et faglig opphold ved en institusjon / organisasjon (internship) og/eller utveksling til et partneruniversitet er alternativer til feltkurs.
 • Programmet er normert til to år. Det består av et antall obligatoriske emner, Introduction to Development Studies, Development Theory and Policy, Poverty og Research Methods. I tillegg vil studentene sette sammen valgfrie emner utfra egne interesser. Alle emnene som gis ved Noragric er forhåndsgodkjente. Det er mulighet til å ta emner ved andre institutt eller ved andre universiteter, men disse må godkjennes i hvert enkelt tilfelle. En masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng basert på egen datainnsamling er obligatorisk.

  • Globale og lokale problemer relatert til fattigdom, miljø og sosiale konflikter er sentrale utfordringer for jordas befolkning generelt og for politikkutformere, utviklingspraktiere og akademikere spesielt. Programmet tilbyr en bred forståelse for samfunnsvitenskapelige perspektiver på samfunn, utvikling og endring, så vel som mer spesialiserte tilnærminger til innovasjon, inntektsgenerering og bærekraftig ressursforvaltning. Problem- og prosessbaserte læringstilnærminger i programmet gir studentene viktige ressurser og instrumenter for å omsette kunnskap til planer, prosjekter, policies og kritikk. Arbeidmuligheter finnes i akademia, innenfor statsforvaltning, i nasjonale og internasjonale utviklings- og miljøorganisasjoner og i private konsulentfirmaer.
  • Den overordnede tilnærmingen til læring i programmet er problembasert og prosessorientert. Dette medfører at studentene innen kjernefag i programmet selv ofte vil ha ansvar for å utvikle oppgaver, finne informasjon og avgjøre formen for presentasjoner. Det vil også være mye gruppearbeid. Utvikling av samarbeidsformer og kommunikasjonsferdigheter er sentralt i programmet. Disse undervisningsmetodene gjør det også naturlig å vektlegge mappeevaluering innen mange emner. Det er imidlertid også variasjon, og ikke alle emner vil legge like stor vekt på problembasert læring. Andre metoder omfatter forelesninger, seminarer, og individuelt arbeid. Metoder vil også variere i forhold til spesialiseringen som studenten velger.
  • De fleste emnene benytter flere evalueringformer. Noen vil benytte både langsgående vurdering og avsluttende prøve.
  • Studenter fra partnerinstitusjoner i sør er velkomne i programmet, men det gis ikke lengre kvoteplasser til masterprogram. All undervisning er på engelsk. Noragric tilbyr individuelt tilpassede emnepakker for besøkende studenter.

Studieveileder(e):