Master (2-årig)
Heltid
Internasjonale relasjoner

Do you want to understand and analyse international relations today in terms of diplomacy, development and environmental sustainability? This program provides the opportunity to adapt to the new global reality. 

Søknadsfrist:

April 15th
International applicants:
December 1st

Studiestart:

Høst 2023

Antall studieplasser:

40

Opptakskrav:

A Bachelor degree in political science, development studies, the social sciences, theology, humanities, strategic studies, or law.

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen statsvitenskap, utviklingsstudier, samfunnsfag, teologi, humnaistiske fag, strategiske studier eller juss. Bachelorgraden må inneholde et metodekurs innen samfunnsfag eller omfatte lignende kvalifikasjoner.

The program is of 2-year duration.

The first year comprises compulsory courses including an introductory course, theory and method courses, and elective courses.

In the third semester, students are encouraged to take a semester on exchange or to do an internship.

Students can choose elective courses offered in the IR program, but also more broadly at NMBU.

The master thesis of 30 ECTS is written in the fourth and final semester. Students attending the program typically represent around 20 nations from all continents, each year.

Karrieremuligheter

Career possibilities: "Cleaning up our oceans" – an interview with a former student Graduates may work within civil administration, international organizations, research and education institutions, and within the private sector working in international environments. This program is currently the only Master’s degree in International Relations offered at a Norwegian university.

 • NMBU har utvekslingsavtaler med mange utenlandske universiteter. Det er rikelige muligheter for å gjøre deler av studiet i utlandet, både ved universiteter som NMBU har avtaler med og andre universiteter/institusjoner. Noen av disse institusjonene, slik som University of British Columbia, Stanford og Aberystwyth, blir betraktet som verdensledende innen internasjonal relasjoner. Programmet tilbyr også faglige opphold i nasjonale og internasjonale institusjoner / organisasjoner - internship - som en integrert del av studiet.
 • Masterprogrammet er et toårig fulltidsprogram med 120 ECTS omfang. Programmet består av en basis med obligatoriske emner: et introduksjonskurs (5), to kjernekurs (10+10), et metodekurs (15) og et masteroppgave (30). Som påbygging til basisen kan studentene velge mellom ulike valgfrie emner (55). Alle emner som gis ved Noragric er forhåndsgodkjente. Det er mulig å ta emner ved andre institutt eller ved andre universitet, men disse må godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Det er mulig å integrere Internship, utveksling eller feltkurs som en del av studiet.

  • Inngangen til det tjueførste århundret har konfrontert verden med nye utfordringer innen internasjonale relasjoner, særlig innen globalisering, fattigdom, miljø og klimaendring. En mastergrad i International Relations vil forberede studenter på en ny realitet ved å utstyre dem med kunnskap om hvordan ideologi, kultur, miljø, maktbalanse, religion, krig og konflikter influerer samkvem mellom stater, folkegrupper og personer. Arbeidsmuligheter finnes i akademia, innenfor statsforvaltningen, i nasjonale og internasjonale organisasjoner, og i private konsulentfirmaer.
  • I tillegg til vanlige forelesninger og gjesteforelesninger legges det vekt på problembasert undervisning, gruppe- og prosjektundervisning, individuelt arbeid, seminarer og feltturer.
  • Metodene for evaluering er varierte og kan bestå av skriftlig og muntlig eksamen, semesteroppgaver, studentpresentasjoner og rapportering fra ulike aktiviteter.
  • Programmet undervises på engelsk. Innreisende utvekslingsstudenter kan følge ulike semesterpakker parallelt med Noragrics studenter.

Studieveileder(e):