Master (2-årig)
Heltid
Internasjonale relasjoner

Do you want to learn how to analyze and understand international relations in a rapidly changing world? This program gives students the skills to comprehend developments in global politics – multilateralism, diplomacy, security and power politics among other topics -  in theory and practice. Emphasis is placed on interactive learning – and in English in preparation for international careers.

It is possible to take the IR Program part-time over 4 years.

Søknadsfrist:

Applicants outside EU/EEA: 1 December

Norwegian, Nordic, EU/EEA and Swiss citizens: 15 April 

Studiestart:

Høst 2024

Antall studieplasser:

35

Opptakskrav:

Bachelor's degree 

 • Bachelorgrad eller tilsvarende innen statsvitenskap, utviklingsstudier, samfunnsfag, teologi, humnaistiske fag, strategiske studier eller juss. Bachelorgraden må inneholde et metodekurs innen samfunnsfag eller omfatte lignende kvalifikasjoner.

The Master's in International Relations trains students in core concepts and theories to analyse, explain and understand contemporary events and processes in global order. The first year comprises a compulsory introductory course and core courses in International Relations theory and methods, as well as elective courses.

Program-specific electives cover a range of topics: security, international institutions, intelligence, maritime policy, feminist and critical theory, cities in global order, and European politics, amongst others. Students can, in all semesters, select elective courses offered in the International Relations program and more broadly at NMBU. This ensures student choice within the individual study plan.

In the third semester of the program, students can do an exchange with one of our many partner institutions throughout the world, learn on-the-job skills through an internship in Norway or abroad, or choose amongst several electives on campus. The concluding element of the Master's program is the Master Thesis (30 ECTS) supported by a seminar course to create a community of learning and additional support around the scope of the thesis. 

Students attending the program typically represent around 20 nations from all continents, each year.

NMBU's Master’s in International Relations prepares students with a strong conceptual understanding of global politics, and offers opportunities to build competence through a range of activities in class and beyond. A strong emphasis on empirical and contextual knowledge characterizes expertise within international relations at NMBU's Department of International Environment and Development Studies. Bringing the world to the classroom through a range of case studies, and also in the form of guest lecturers and participatory learning/classroom activities, provides a basis for exploring a variety of themes. Our students are regularly included in research activities, such as ongoing projects and relevant seminars. Students can, under the guidance of a dedicated team of researchers, develop their interests and ideas for further careers.

Best in Norway

International Relations at NMBU is currently rated the best Political Science-related Master’s degree in Norway. According to student evaluations conducted on behalf of Norway’s Ministry of Education and Research, NMBU’s IR degree came out tops in terms of teaching, study environment, organization and connections with the professional field of IR in practice, amongst other criteria.  

Karrieremuligheter

 • Diplomacy
 • Civil Society organizations
 • Risk assessment and Risk mitigation, also in the private sector.
 • Public Sector
 • NMBU har utvekslingsavtaler med mange utenlandske universiteter. Det er rikelige muligheter for å gjøre deler av studiet i utlandet, både ved universiteter som NMBU har avtaler med og andre universiteter/institusjoner. Noen av disse institusjonene, slik som University of British Columbia, Stanford og Aberystwyth, blir betraktet som verdensledende innen internasjonal relasjoner. Programmet tilbyr også faglige opphold i nasjonale og internasjonale institusjoner / organisasjoner - internship - som en integrert del av studiet.
 • Masterprogrammet er et toårig fulltidsprogram med 120 ECTS omfang. Programmet består av en basis med obligatoriske emner: et introduksjonskurs (5), to kjernekurs (10+10), et metodekurs (15) og et masteroppgave (30). Som påbygging til basisen kan studentene velge mellom ulike valgfrie emner (55). Alle emner som gis ved Noragric er forhåndsgodkjente. Det er mulig å ta emner ved andre institutt eller ved andre universitet, men disse må godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Det er mulig å integrere Internship, utveksling eller feltkurs som en del av studiet.

  • Inngangen til det tjueførste århundret har konfrontert verden med nye utfordringer innen internasjonale relasjoner, særlig innen globalisering, fattigdom, miljø og klimaendring. En mastergrad i International Relations vil forberede studenter på en ny realitet ved å utstyre dem med kunnskap om hvordan ideologi, kultur, miljø, maktbalanse, religion, krig og konflikter influerer samkvem mellom stater, folkegrupper og personer. Arbeidsmuligheter finnes i akademia, innenfor statsforvaltningen, i nasjonale og internasjonale organisasjoner, og i private konsulentfirmaer.
  • I tillegg til vanlige forelesninger og gjesteforelesninger legges det vekt på problembasert undervisning, gruppe- og prosjektundervisning, individuelt arbeid, seminarer og feltturer.
  • Metodene for evaluering er varierte og kan bestå av skriftlig og muntlig eksamen, semesteroppgaver, studentpresentasjoner og rapportering fra ulike aktiviteter.
  • Programmet undervises på engelsk. Innreisende utvekslingsstudenter kan følge ulike semesterpakker parallelt med Noragrics studenter.

Studieveileder(e):

Vilma Veronica Bischof

Vilma Veronica Bischof

Seniorrådgiver