Molderosa var forsvunnet, men ble funnet igjen i Roseaksjonen og er nå bevart i rosesamlingen ved UMB.
Molderosa var forsvunnet, men ble funnet igjen i Roseaksjonen og er nå bevart i rosesamlingen ved UMB. Foto: Eva Vike

Norges landskapslaboratorium NMBU er en arena for tverrfaglig forskning med fokus på bærekraftige naturbaserte løsninger i møte med samfunnsutfordringer.

 • Norges landskapslaboratorium NMBU er et utendørs laboratorium for tverrfaglig forskning, formidling og undervisning innen bærekraftig utemiljø med fokus på vegetasjon, åpne overvannsløsninger og landskap.

  På Landskapslaboratoriet forsker vi på hvordan fremtidens uteområder skal planlegges, etableres og driftes på en bærekraftig måte.

  Vi er et utendørs laboratorium for tverrfaglig forskning, formidling og undervisning innen bærekraftig utemiljø med fokus på vegetasjon, åpne overvannsløsninger og landskap.

  Landskapslaboratoriet benytter hele NMBU som feltlaboratorium, og har hovedbase i Planteskolen. Her finner du innholdsrike plantesamlinger, klonarkiv, forsøks- og undervisningsfelt.

  Det er ikke mulig å flytte et landskap inn i et laboratorium, men laboratoriet og laboratorietankegangen kan overføres til landskapet. Hensikten er å skape et fullskala utendørsmiljø til tverrfaglig forskning og undervisning på naturbaserte løsninger.

  Landskapslaboratoriet etablerer infrastruktur for å samle og formidle kunnskap om nødvendige og miljøvennlige omstillinger knyttet til klimaendringene, både nasjonalt og globalt.

  Landskapslaboratoriet inngår i bærekraftsarenaen TOWARDS – mot bærekraftige byer og lokalsamfunn, som er en av NMBUs bærekraftsarenaer.

  Dersom du ønsker et forsknings- eller undervisningsprosjekt i Landskapslaboratoriet, kontakt koordinator Ragna Berg.

  Les vår strategi:

 • Ønsker du informasjon om våre plantefelt i Landskapslaboratoriet? Kartet er opprettet for å tilgjengeliggjøre informasjon om våre interessante forsknings- og undervisningsfelt. Ved å klikke inn i kartet får du opplysninger om feltene og om hver enkelt plante. I verktøylinjen på venstre side kan du skru av og på kartlag som blant annet viser hele plantesamlingen, samlingen av norske arter og kategoriserte plantefelt. Tegnforklaringene gir oversikt over innholdet til kartlagene.

  NORGES LANDSKAPSLABORATORIUM NMBU: KLONARKIV, FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSFELT I PLANTESKOLEN


  Norges landskapslaboratorium NMBU: klonarkiv, forsknings- og undervisningsfelt i Planteskolen

  Interaktivt kart

 • Universitetsparken inneholder en stor plantesamling med ca. 1000 forskjellige arter og kultivarer av lignoser, 400-500 staudeslag, samt sommerblomst- og løkplantinger.

  Er du på jakt etter en bestemt plante og ønsker å se om og hvor den finnes, kan du søke i parkutforskeren. Fyll inn plantenavn – norsk eller vitenskapelig- og trykk på søk. Du trenger ikke å fylle ut alle feltene. Du kan også søke i feltet "Plassering" og finne hvilke planter som vokser i det valgte delområdet.

  Parkutforskeren er under utvikling, ikke alle plantene er lagt inn og en del mangler norsk navn.

  Planteskolen er landskapslaboratoriets hovedbase for forskning og undervisning. Planteskolen holder til i Åsbakken 6.

  Kart

Nyheter