Per Martin Norheim-Martinsen

Per Martin Norheim-Martinsen

Dekan

  • Fakultetsadministrasjon, LANDSAM

Jeg er dekan for fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM) og professor i samfunnssikkerhet og europeisk politikk.

Av bakgrunn er jeg statsviter med PhD i International Studies fra University of Cambridge (2010). Jeg har lang erfaring som forsker, underviser og leder fra blant annet OsloMet – Storbyuniversitetet, Forsvarets høgskole, forskningsstiftelsen Fafo, Institutt for forsvarsstudier og Forsvarets forskningsinstitutt.

Mine faglige interesser er samfunnssikkerhet, europeisk sikkerhetspolitikk, EU, Nato, forsvarsomstilling og omstilling i offentlig sektor, internasjonale operasjoner og totalforsvaret.