Studieveiledning

Ønsker du å bestille tid til samtale? Bruk denne lenken for booking!

Hver studieretning har sitt eget Canvasrom, som du finner på ditt dashbord. Her vil du finne nyttig informasjon for din studieretning, og få jevnlige oppdateringen som er relevant for deg. 

Oversikt over studieveiledere og kontaktinformasjon finner du nederst på denne siden.

Husk å bruke din studentmail!

Studenter ved NMBU er pliktet til å jevnlig lese epost sendt til studentmailen. Det er også gjennom denne du får gratis tilgang til Office365-pakken, OneDrive, EndNote, i tillegg til Zoom og Teams.

Studieveiledere ved Landsam

Beth Annwyll Roberts
Master in International Relations
Master in International Development Studies
Master in International Environment Studies

Konstantin Anchin
Master i Eiendom
Master i Eiendomsutvikling (heltid og deltid)

Anne Svinddal 
Bachelor i landskapsingeniør 
Master i landskapsarkitektur

Monica Vestvik
Master i By- og regionplanlegging
Master of Landscape Architecture for Global Sustainability

Jørn Kongsten Brevik
Bachelor in International Environment and Development
Master i Folkehelsevitenskap

 

Published 7. juni 2016 - 15:26 - Updated 17. august 2022 - 12:08