Studieveiledere ved Landsam

  • Ill. til NMBU studentside
    Foto
    Shutterstock

Hver studieprogram har sin studieveileder som kjenner ditt studieprogram i detaljer. 

 

Studieveiledning

Studieveiledere ved Landsam

Anette Virtanen 
Master in International Relations
Master in International Development Studies
Master in International Environment Studies

Konstantin Anchin
Master i Eiendom
Master i Eiendomsutvikling (heltid og deltid)

Anne Svinddal 
Bachelor i landskapsingeniør 
Master i landskapsarkitektur

Monica Vestvik
Master i By- og regionplanlegging
Master of Landscape Architecture for Global Sustainability

Jørn Kongsten Brevik
Bachelor in International Environment and Development
Master i Folkehelsevitenskap

 

Published 7. juni 2016 - 15:26 - Updated 1. august 2019 - 10:43