Landskapsarkitektur

Institutt for landskapsarkitektur

.
Kreativitet som skaper bærekraftige løsninger for våre omgivelser: Landskapsarkitektur bidrar til bedre livskvalitet gjennom design, planlegging, forvaltning og naturkunnskap.

Nyheter

Landskapsarkitektur

Institutt for landskapsarkitektur tilbyr to av NMBUs mest populære studieprogrammer: Landskapsingeniør (3-årig bachelorprogram) og Landskapsarkitektur (5-årig masterprogram). Disse er akkreditert av ECLAS (the European Council of Landscape Architecture).

Instituttet har cirka 40 ansatte. En god del av disse jobber i deltid i andre jobber i bransjen. På denne måten er våre ansatte alltid oppdatert på både den faglige og faktiske utviklingen av faget.

Instituttets forskning er inndelt i ulike forskningsgrupper som blant annet jobber med spørsmål rundt temaer som landskapsøkologi, plantevitenskap, samfunnsutvikling, landskapshistorie, hagebruk.

Kontaktinformasjon:

De fleste av våre ansatte har kontorer i KA-bygget (Fredrik Dahls vei 15, 1430 Ås).

Følg oss på sosiale medier