Eiendom og juss

Institutt for eiendom og juss

.

Institutt for eiendom og juss har nasjonal spisskompetanse på eiendomsregistrering, verdsetting, jordskifte, ekspropriasjon og de juridiske sidene av eiendom og fysisk planlegging.

Nyheter

Om instituttet

Instituttet har nasjonal spisskompetanse på eiendomsregistrering, verdsetting, ekspropriasjon, jordskifte og de juridiske sidene av eiendom og fysisk planlegging. Instituttet tilbyr utdanning som er tilpasset framtidens kompetansebehov i form av en 5‐årig mastergrad i eiendom, en 2‐årig mastergrad i eiendomsutvikling.


Instituttleder Helen Elisabeth Elvestad

Kontaktinformasjon:

Vi holder til på «Ormen Lange»-bygningen på Campus Ås,
Adresse: Kirkeveien 25, 1433 Ås
Se større kart i Google Maps

Følg oss på sosiale medier