Eiendom og juss

Institutt for eiendom og juss

.
Instituttet har nasjonal spisskompetanse på eiendomsregistrering, verdsetting, ekspropriasjon, jordskifte og de juridiske sidene av eiendom og fysisk planlegging. Vi gir solid utdanning som er tilpasset framtidens kompetansebehov på våre fagområder.

Nyheter

Litt om oss

Institutt for eiendom og juss har ansvar for undervisning og forskning knyttet til studieprogrammene Eiendom og Eiendomsutvikling. Begge studieprogrammene har et mastergradsprogram. Totalt antall studenter er rundt 200, hvorav Eiendom er størst med omtrent 150. Instituttet hører under Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU. Årsmelding for 2016

Kontaktinformasjon:

Vi holder til på «Ormen Lange»-bygningen på Campus Ås,
Adresse: Kirkeveien 25, 1433 Ås
Se større kart i Google Maps
Ansatte ved instituttet

Følg oss på sosiale medier