Studieplan: Femårig master i Geomatikk 2022

NB! Her står det informasjon om oppbygging for studenter som starter på programmet høst 2022. 

For studenter som startet på programmet 2016 -2020

For studenter som startet på programmet høsten 2020 eller før, klikk her for se studieløp og gjennomføring

Det har vært noe endringer i emner fra studieår 2021/2022. Klikk her for lese mer om endringene

Studieplan

Under ser du oversikt over emner for Geomatikk.  De to første årene er et fastbelagt løp med felles emner for alle i studiet. De siste tre årene skal du spesialisere deg innenfor en av fem studieretninger, og dette velger du i løpet av andre eller tredje året. Eksempelplaner er planer som automatisk vil bli godkjent som utdanningsplan. Her vil du også finne oversikt over hvilke emner som skal tas per semester. Enkelte emner går kun i august, januar og i juni. Merk at vi legger til rette for alle studenter som ønsker å spesialtilpasse planen sin. 

Emner med kode på 100-talls nivå er grunnelggende emner. 200-talls emner er en fordypning eller spesialisering. Emner på 300-talls nivå er en høyere grad av fordypning og spesialisering, og de fleste 300- talls emner forutsetter at man har tatt 200-talls emner. 

Eksempelplaner

Under finner du eksempelplaner for de ulike studieretningene. Eksempelplanene er et anbefalt forslag til oppbygning av studiet, og emner her skal i utgangspunktet være timeplansikret. Normert studiebelastning er 30 sp per semester, noe eksempelplanene reflekterer, men man står fritt til å ta flere/færre studiepoeng dersom man ønsker det (OBS! Lånekassen regner 60sp per år som normert studiebelastning for en fulltidsstudent). Det er ikke påkrevd å følge eksempelplanen, men man må være obs på eventuelle forkunnskapskrav og timeplankollisjoner. Merk at vi legger til rette for studenter som trenger å tilpasse studieplanen sin. 

For studenter på høyere årstrinn

Studenter som starter høyere årstrinn får en plan basert på hvilke emner de har fra tidligere og hvilke emner de mangler for å tilfredstille kravene til det 5-årige sivilingeniørstudiet. Ta kontakt med en studieveileder på REALTEK for hjelp med studieplanen.

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse 10 sp V/STAT100 eller Statistikk 10 sp H/V 
INF120 Programmering og databehandling 10 sp H
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H eller FYS102A Fysikk for bioteknologer 5 sp H
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. ECN110 eller JUS1005 sp

Felles obligatoriske emner for geomatikk

LAD102 GIS - praktisk introduksjon 5 sp H
GMBB100 Bildebruk i geomatikk 5 sp JAN
GMLM102 Grunnleggende landmåling 5 sp V
GMFO120 Fotogrammetri 1 10 sp V
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag 5 sp H
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk 5 sp JUN
GMLM210 Anvendt geomatikk  10 sp AUG/H
GMFO205 Fotogrammetri 2 10 sp H 
GMGM200 Geomatikk og samfunn 5 sp V
GMGD200 Geodesi  10 sp H
GMPE240 Parameterestimering  10 sp V   
GMGD222 Anvendt satelittgeodesi 10 sp V/H
GMGI210 Geografisk analyse og modellering 10 sp V
INF200 Videregående programmering 10 sp H/JAN
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V
M30-GEOM Mastergradsoppgave 30 sp V 

Anbefalte valgfrie emner

FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer 5 sp JAN/V/JUN
GMGD230 Marin geodesi 5 sp V

Spesialiseringer

Geomatikk tilbyr tre spesialiseringer. Under ser du forslag til anbefalte emner innen en profil. Du må ikke velge en spesifikk profil. Det er mulig å kombinere forskjellige profiler.  I tillegg til emnene under må det velges emner på 300-nivå slik at det totalt utgjør 30 sp.

Les mer om spesialiseringene her

1. Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Anbefalte emner

MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
INF230 Datahåndtering og analyse 10 sp V
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp V
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
INF250 Bildeanalyse 10 sp H                                                                                 
GMGI300 Geografiske databasesystemer -  10 sp H
GMGI350 Digital kartografi   10 sp H

                                                                                                                                                                                    Eksempelplan- GIS

 1.år2.år3.år4.år5.år
Augustblokk IMRT100 (5)  GMLM210 (10, fortsettes i høsten)  
Høstsemester

INF120 (10)
MAHT111 (10)
LAD102 (5)

GMGI102 (5)
PHI100 /PHI101 (10)
MATH113 (10)
GMGD200 (10)

FYS102A (5)                              
GMFO205 (10)
GMGD222 (10)
INF200 (10)    

INF221 (10)
GMGI350 (10) 
INF250 (10)
GMGI300 (10)
DAT300 (10) 
SAMF./ØK. (5)
Januarblokk GMBB100 (5) FYS103 ( 5) INF200 (10)  
Vårsemester STAT100 (10)*
FYS101 (10)
GMLM102 (5)

MATH112 (10)
GMFO120 (10)
GMPE240 (10)

GMGD222 (10)
DAT200 (10)
GMGI210 (10)
MATH280 (10)
INF230 (10)
GMGM200 ( 5)
M30-GEOM (30)
Juniblokk   GMBB201 (5)  

 STAT100 kan erstattes med DAT110

 

2. Fjernmåling

Anbefalte emner

MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
INF250 Bildeanalyse 10 sp H
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H                                                                    
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapvisualusering -  10 sp H
GMFO310 Nærfotogrammetri - 5 sp JAN
GMFO320 Flybåren laserskanning 10 sp H
GMPE340 Kalmanfilter og sensorintegrasjon 5 sp H 

                                                                                                                                                             Eksempelplan- Bildebruk og fotogrammetri

 1.år2.år3.år4.år5.år
Augustblokk IMRT100 (5)  GMLM210 (10, fortsettes i høsten)  
Høstsemester INF120 (10)
MAHT111 (10)
LAD102 (5)
GMGI102 (5)
PHI100 /PHI101 (10)
MATH113 (10)
GMGD200 (10)

FYS102A (5)              
GMFO205 (10)
GMGD222 (10)
INF200 (10)

GMFO320(10)
GMPE340 (10) 
INF250 (10)
GMBB300(10)
DAT300 (10) 
SAMF./ØK. (5)
Januarblokk GMBB100 (5) FYS103 ( 5) INF200 (10) GMFO310 (5) 
Vårsemester STAT100 (10)*
FYS101 (10)
GMLM102 (5)
MATH112 (10)
GMFO120 (10)
GMPE240 (10)
GMGD222 (10)
DAT200 (10)
GMGI210 (10)
MATH280 (10)
GMGM200 (5)
M30-GEOM (30)
Juniblokk   GMBB201 (5)  

 *STAT100 kan erstattes med DAT110

 

3. Geodesi 

 Anbefalte emner

MATH280 Anvendt lineær algebra 10 sp V
INF221 Informatikk for datavitere 10 sp H
DAT300 Anvendt maskinlæring II 10 sp H
INF250 Bildeanalyse 10 sp H                                                                                 
GMGD310 Fysisk geodesi 10 sp H
GMPE340 Kalmanfilter og sensorintegrasjon 5 sp H
GMGD320 Satelittgeodesi - analyse 10 H
                                                                                                                                                                      

 1.år2.år3.år4.år5.år
Augustblokk IMRT100 (5)  GMLM210 (10, fortsettes i høsten)  
Høstsemester INF120 (10)
PHI100 /PHI101(10)
MAHT111 (10)
LAD102 (5)
GMGI102 (5)
PHI100 /PHI101 (10)
MATH113 (10)
GMGD200 (10)
FYS102A (5) 
GMFO205 (10)
GMGD222 (10)
INF200 (10)

Fritt emne(5)

INF221 (10)
INF250 (10)

GMPE340(5)
DAT300 (10)
GMGD320 (10) 
SAMF./ØK. (5)
Januarblokk GMBB100 (5) FYS103 ( 5) INF200 (10)  
Vårsemester STAT100 (10)*
FYS101 (10)
GMLM102 (5)
MATH112 (10)
GMFO120 (10)
GMPE240 (10)
GMGD222 (10)
DAT200 (10)
GMGI210 (10)
MATH280 (10)
GMGM200 (5)    GMGD310 (10)
M30-GEOM (30)
Juniblokk   GMBB201 (5)  

 *STAT100 kan erstattes med DAT110

Publisert - Oppdatert

Del på