GMFO120 Fotogrammetri 1

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ivar Maalen-Johansen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger: Gangen i fotogrammetrisk kartlegging. Flyplanlegging. Flykamera. Det perspektiviske sambandet. Transformasjoner. Indre og ytre orientering. Kvalitetsbegreper og -kontroll.

Øvinger: Rotasjonsmatriser. Sentralprojeksjon i rommet. Nøyaktighet til koordinater og kart.

Dette lærer du

Å få kunnskap om og forståelse av de grunnleggende prinsippene i fotogrammetrien og introduksjon til gangen i fotogrammetrisk kartlegging.
  • Forelesninger og obligatoriske øvinger.
  • Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
  • Ø. Andersen: Orientering i stereoinstrument. Diverse kapitler og artikler fra andre kilder.
  • GMBB100
  • Skriftlig eksamen

  • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
  • Øvinger.
  • 30 timer forelesning. 60 timer øvinger.
  • Realfag