GMGD222 Anvendt satellittgeodesi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ola Øvstedal

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:

Emnet starter i høstparallellen.

Emnet har undervisning i høst- og i vårparallellen og vurdering i høst- og vårparallellen.

Om dette emnet

I høstparallell:

Celeste og terrestriske referansesystemer. Tidssystemer. Presesjon, nutasjon og polvandring. Satelittbaneteori: Keplerbanen og dens perturbasjoner. Romgeodetiske observasjonsteknikker. Internasjonale organisasjoner og tilgjengelig informasjon på elektronisk nettverk.

I vårparallell:

Systembeskrivelse GNSS, koordinat- og tidssystemer, observasjonsstørrelser, feilkilder, modellering av observasjonene, måle- og beregningsmetoder, anvendelser. Noen av temaene presenteres av lærer. Noen av temaene presenteres av studentene. Det legges stor vekt på modning av teoretiske ferdigheter gjennom øvingsoppgaver.

Dette lærer du

Høstparallell:

Studentene skal kjenne til referansesystemer i rombasert geodesi og forstå grunnlaget for satellitters bevegelse i rommet. De skal være oppdaterte på de enkelte observasjonsteknikker og satellittsystemer, og kjenne til internasjonale organisasjoner og deres tjenester (IERS, IGS etc.).

Vårparallell:

Etter gjennomføring av kurset skal studentene beherske det teoretiske fundamentet for posisjonsbestemmelse med satellitterbaserte teknikker og beherske ulike måle- og beregningsmetoder.

 • Forelesninger. Studentpresentasjoner. Øvingsoppgaver.
 • Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglæreretternærmere avtale innenfor dennes kontortid.
 • Høstparallell:

  Günther Seeber: Satellite Geodesy (2. utgave).

  Vårparallell:

  Hofmann-Wellenhof et al. (2008), GNSS - Global Navigation satellite Systems.

  Div. artikler og notater (deles ut under kurset).

 • Grunnemner i matematikk og fysikk.

  GMGD200

  GMPE240

 • Muntlig prøve etter høstparallellen (40 %)

  Avsluttende muntlig prøve etter vårparallellen (60 %)  Muntlig prøve (60%) Karakterregel: Bokstavkarakterer Muntlig prøve (40%) Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor
 • Obligatoriske øvingsoppgaver må være godkjent for å gå opp til eksamen.

  Studenter som av ulike årasker tar emnet på nytt, må gjennomføre og få godkjent de obligatoriske øvingsoppgavene på nytt (dvs. at tidligere godkjenning ikke lenger er gyldig).

 • GMGD222 er en sammenslåing av tidligere emner GMSG200 og GMSG210.
 • I høstparallellen: 28 timer forelesning. 28 timer øving.

  I vårparallellen: 28 timer forelesning. 28 timer øving.

 • Realfag