GMFO205 Fotogrammetri 2

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ivar Maalen-Johansen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Forelesninger: Det perspektiviske samband. Linearisering og differensialformler, formelutvikling. Bestemme ytre orienteringselement, tilbakeskjæring i rommet. Aerotriangulering, strålebuntmetoden og blokkutjevning. Relevante standarder. Feilkilder og kvalitet. Kartlegging med drone. Bildematching. Digitale høydemodeller - Fremstilling og bruk, nøyaktighet i DHM. Digitale høydemodeller - Interpolasjon og fremstilling av høydekurver. Ortofoto - Fremstilling og bruk, nøyaktighet i ortofoto. Digitale flykamera - Prinsipper og virkemåte, geometriske og radiometriske egenskaper. Laserskanning fra fly - introduksjon, instrumenter, prinsipper, virkemåter, nøyaktighet, bruksområder.

Øvinger: Ytre orientering av enkeltbilde med strålebuntmetoden. Bildematching. Projektoppgave: Kartlegging med drone.

Dette lærer du

Studentene skal ha kunnskap, forståelse og noe praktiske ferdigheter i orientering av bilder (tatt fra fly og satellitt) i tillegg til ulike typer fotogrammetrisk måling og digital kartlegging, både ved manuelle og automatiserte metoder, samt bearbeidning av data for presentasjon. I dette inngår kunnskap om og forståelse for fotogrammetriens matematiske, optiske og fotografiske grunnlag, det perspektiviske sambandet, 3D transformasjoner og modelldeformasjoner. I tillegg skal studentene ha praktiske ferdigheter i bruk av aktuell programvare. Grunnleggende kunnskap om flybåren laserskanning er også inkludert.
 • Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid.
 • Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
 • Ø. Andersen: Nye bilde-tall-terreng + Orientering i stereoinstrument. Schenk (1999): Digital Photogrammetry, Vol 1. Barstad (1998): Datafangst for terrengmodellering med digital fotogrammetri Barstad (2002): Høgdekartlegging med laserskanning frå fly. I tillegg fagartikler.
 • GMFO120, INF120
 • Skriftlig prøve

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor vurderer hver enkelt avsluttende prøve.
 • Øvinger og prosjektarbeid.
 • 56 timer forelesninger og 56 timer øvinger
 • Realfag