GMGD230 Marin geodesi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Kristian Breili

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen,

Om dette emnet

Havets rolle i jordsystemet, sjøvannets egenskaper, geodetisk kartlegging av havstrømmer, måling av havoverflatas høyde, havnivåendringer, marine observasjonsteknikker, tidevann, referansenivåer på sjøen, lyd i vann og sjøkartlegging.

Dette lærer du

Studentene skal forstå havets rolle som en viktig klimaindikator og ha god kunnskap om geodesiens bidrag til utarbeidelse av sjøkart, måling av havoverflatas høyde, kartlegging av havstrømmer og overvåkning av havnivået.
  • Forelesinger, øvingsoppgaver.
  • Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglær etter nærmere avtale.
  • Oversikt deles ut på første samling.
  • Kalkulus og lineær algebra. Programmering. Grunnleggende fysikk. GMLM102, GMGD200 (tidligere GMLM213) GMPE240 (tidligere GMUJ210).
  • Skriftlig eksamen 100%. Øvingsoppgave bestått/ikke bestått.

  • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
  • Obligatoriske øvingsoppgaver som evalueres.
  • 28 timer forelesning. 28 timer øvinger.
  • Realfag