GMGD200 Geodesi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Jon Glenn Omholt Gjevestad

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

I februar 2015 vedtok FNs generalforsamling resolusjonen "A Global Geodetic Reference Frame for Sustainable Development" - den første resolusjonen som anerkjenner viktigheten av en globalt koordinert tilnærming til geodesi. Geodesi spiller en økende rolle i folks liv, fra å finne veibeskrivelser ved å bruke en smarttelefon til å bekjempe fattigdom.

Fordi jorden er i konstant bevegelse, er det nødvendig med et nøyaktig referansepunkt for å gjøre målinger. Geodesi gir en svært nøyaktig og stabil koordinatreferanseramme for hele planeten: A Global Geodetic Reference Frame.

Ref: United Nations Global Geodetic Reference Frame (UNGGRF)

Emnet gir en innføring i: grunnleggende geodetiske beregninger, kartprojeksjoner, høydesystemer og fysisk geodesi. Emnet omfatter tema som: koordinatsystemer, sfærisk geometri, ellipsoidens geometri, geodetiske direkte- og indirekte problem, lineære transformasjoner, geometriske korreksjoner og høydesystemer

Dette lærer du

Studentene gis en introduksjon til geometrisk og fysisk geodesi.
  • Forelesning og selvstendige oppgaver.
  • Læringsstøtte vil fortrinnsvis bli gitt i tilknytning til den delen av den strukturerte tiden som er avsatt til øvingsveiledning. Det vil og være mulig å samtale direkte med faglærer etter nærmere avtale innenfor dennes kontortid.
  • Surveying and Mapping, TU Delft Open Textbook
  • GMLM102, INF100
  • 3 timer avsluttende skriftlig eksamen. Karakter A-F.

  • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
  • Øvingsoppgaver. Obligatoriske innleveringer må være bestått for å få gå opp til eksamen.
  • Forelesninger: 52 timer. Øvingsoppgaver: 26 timer.
  • Realfag