Course code INF230

INF230 Datahåndtering og analyse

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Habib Ullah, Hans Ekkehard Plesser
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2017-2018
Emnets innhold:

Emnet er under stadig revisjon på bakgrunn av teknologiens natur og utvikling. Grunnleggende tema i emnet er:

 • Introduksjon til databaser
 • Rådata og dataprossessering.
 • Analyse og metoder
 • Spørring og analyse av data.
 • Datalogging fra eksterne enheter
 • Data og sikkerhet

Se emnets nettsider for oppdatert informasjon.

Læringsutbytte:
 • Kjenne databasehåndteringssystemer og det teoretiske fundament.
 • Beherske metoder og teknikker for strukturering av rådata.
 • Kjenne ulike metoder for modellering og analyse av data lokalisert i databaser
 • Kunne programmere løsninger for prosessering og analyse av rådata
 • Kunne anvende eksisterende analyse-programvare og kjenne virkemåten
 • Kjenne analyseprinsipper benyttet i datamining
 • Kjenne prinsippene bak IOT (Internet Of Things)
 • Kjenne prinsippene bak datalogging og on-line visning
Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger.
 • Gruppearbeid/øvinger med øvingslærer tilstede i utvalgte timer.
 • Obligatoriske oppgaveløsninger.
 • Selvstudium.
Læringsstøtte:
Faglig veiledning vil skje gjennom øvingslærere i grupper.
Pensum:
Kunngjøres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
INF100, INF120
Anbefalte forkunnskaper:
Kjenne grunnleggende prinsipper innen informatikk. Kjenne prinsipper for programmering og kunne programmere på et grunnleggende nivå.
Obligatorisk aktivitet:
Det gis noen obligatoriske oppgaver. Oppgavene vil omfatte alle forhold som er av viktighet i læringen av emnet. En større oppgave gjennomføres mot slutten av kurset. Detaljene kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:
 3 timer skriftlig eksamen. A-F.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
10 sp overlapp mot INF130
Undervisningstid:
 • Forelesninger: 2 timer pr uke i 13 uker.
 • Plenumsgjennomgang av  øvelser: 2 timer pr uke i 13 uker.
 • Øvelser: 2 timer pr uke i 13 uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått