GMGD320 Satellittgeodesi - analyse

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Ola Øvstedal

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

250 timer

 • 26 timer forelesning
 • 224 timer egeninnsats (øvingsoppgaver, kollokvier, selvstudium)

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallell. Gis ikke høst 2023

Om dette emnet

Anvende teori fra geodetiske emner på 200-nivå til å sette seg inn i teorien som er implementert i vitenskapelige beregningsprogram for satellittgeodetiske beregninger. Bruke beregningsprogrammer til modellering av satellittgeodetiske observasjoner.

Dette lærer du

Kunne vurdere ulike programsystemer for GNSS-analyse.

Kunne utføre beregninger og kvalitetskontroll av GNSS-observasjoner.

 • Forelesninger og kollokviesamlinger.

  Beregningsøvelser på datalab.

 • Forelesninger og tilsedeværelse av lærer i øvingstimer.
 • Subirina, J.S., Zornoza, J.M.J., Hernandes-Pajares, M, GNSS Data Processing vol I and II, 2013, European Space Agency

  Dach, R., Hugentobler, U., Fridez, P., Meindl, M., (2007), Bernese GPS Software ver.5.0, Astronomical Institute-University of Bern

  Utfyllende artikler blir gjort tilgjengelig på Canvas.

 • GMGD222, GMPE240.
 • Evaluering av prosjektoppgave. Karakter A-F.

 • Ekstern sensor vurderer prosjektrapport.
 • Obligatoriske øvingsoppgaver
 • 26 timer forelesning

  104 timer øvinger