Studieplan: Bachelor i geomatikk 2022

Her finner du studieplan for studenter som startet på Bachelor i Geomatikk høsten 2022. Du kan velge å gå et løp som kvalifiserer deg til opptak på høyere årstrinn på femårig master i geomatikk (fra 2023 geoinformatikk), eller følge standardløpet.

Studenter som startet høsten 2020 kan finne studieplan her: 2020

Endringer fra studieår 2021/2022 kan du se her: Endringer i emner 21/22

Obligatoriske fellesemner Bachelor i Geomatikk

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF120 Programmering og databehandling 10 sp H
MATH100 10 sp H eller MATH111 10 sp H
MATH131 5 sp H eller MATH113 10 sp H
FYS100 10 sp V eller FYS101 10 sp V
STAT100 Statistikk 10 sp V/H eller DAT110 Innføring i dataanlyse og -visualisering 10 sp V
PH100 Exphil eller PHI101 Exphil–seminarversjon 10 sp H/V

Obligatorisk 80-gruppe i geomatikk

LAD102 GIS - praktisk introduksjon 5 sp H
GMBB100 Bildebruk i geomatikk 5 sp JAN
GMLM102 Grunnleggende landmåling 5 sp V
GMGD200 Geodesi (tidligere GMLM213) 10 sp H
GMGI102  Geografiske informasjonssystemer, grunnlag 5 sp H
GMFO120 Fotogrammetri 1 10 sp V
GMPE240 Parameterestimering  10 sp V
GMLM210 Anvendt geomatikk  10 sp AUG +H
GMGM200 Geomatikk og samfunn 5 sp V
GMFO205 Fotogrammetri 2 10 sp H

+ Ett av emnene:

GMBB201 Bildebehandling i geomatikk 5 sp JUN
GMGI210 Geografisk analyse og modellering 10 sp V
GMGD230 Marin geodesi (tidligere GMLM211) 5 sp V
GMGD222 Anvendt satelittgeodesi 10 sp H/V                
INF200 Videregående programmering 10 sp H+JAN/JUN  
DAT200 Anvendt maskinlæring 10 sp V

GMBB201, GMGI210, GMGD222, INF200 og DAT200 er obligatoriske emner i master Geomatikk. Dersom du skal søke videre på masterprogrammet vårt, anbefaler vi deg å ta noen av disse kursene i løpet av bachelorstudiet. Eksempelplanene under er lagt opp til muligheter for å ta noen av dem i løpet av 3. studieår. 

Eksempelplaner

Under finner du eksempelplaner for de ulike studieretningene. Eksempelplanene er et anbefalt forslag til oppbygning av studiet, og emner her skal i utgangspunktet være timeplansikret. Normert studiebelastning er 30 sp per semester, noe eksempelplanene reflekterer, men man står fritt til å ta flere/færre studiepoeng dersom man ønsker det (OBS! Lånekassen regner 60sp per år som normert studiebelastning for en fulltidsstudent). Det er ikke påkrevd å følge eksempelplanen, men man må være obs på eventuelle forkunnskapskrav og timeplankollisjoner. Merk at vi legger til rette for studenter som trenger å tilpasse studieplanen sin. 

Studieplan uten overgang til master

 

 1.året2.året3.året 
Augustblokk IMRT100 (5)

GMLM210 (10, forsettes i høst) 
Høstsemester

MATH100 (10)

LAD102 (5)

INF120 (10)

MATH131 (5)

PHI100/PHI101(10)

GMGD200 (10)

GMGI102 (5)

GMGD222 (10)

GMFO205 (10)

INF200 (10, fortsettes i januar)

 
Januarblokk GMBB100 (5)   
Vårsemester

FYS100 (10)

GMLM102 (5)

STAT100 (10)*

GMGD230 (5)

GMFO120 (10)

GMPE240 (10)

GMGM200 (5)

GMGI210 (10)

Fritt emne (5)

 
Juniblokk   GMBB201 (5) 
     

Emnet kan erstattes med DAT110

Studieplan som kvalifiserer til master

Dersom du skal søke opptak til sivilingeniørprogrammet i geomatikk gjennom høyere årstrinn må du velge disse emnene:

MATH111 Kalkulus 1 (obligatorisk på master i geomatikk)
MATH112 Kalkulus 2 (obligatorisk på master i geomatikk)
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger (obligatorisk på master i geomatikk) 

I tillegg bør du ta disse emnene da de er obligatorisk på sivilingeniørprogrammet. Dersom du ikke velger disse emnene, må du forvente å bruke lenger tid på programmet. 

FYS101 Mekanikk (obligatorisk på master i geomatikk)
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme eller FYS102A Fysikk for bioteknologer  (anbefaling)   

 
 1.året 2.året 3.året 
 Augustblokk IMRT100 (5)  GMLM210 (10, forsettes i høst) 
 Høstsemester

MATH111 (10)

LAD102 (5)

INF120 (10)

MATH113 (10)

GMGI102 (5)

GMGD200 (10)

PHI100/PHI101 (10)

INF200 (10, fortsettes i januar/juni) 

GMGD222 (10)

FYS102A (5)

GMFO205 (10)

 
 Januarblokk GMBB100 (5) FYS103 (5)  
 Vårsemester

FYS101 (10)

GMLM102 (5)

STAT100 (10)*

MATH112 (10)

GMPE240 (10)

GMFO120 (10) 

GMGI210 (10)

DAT200 ( 10)

GMGM200 (5)

 
 Juniblokk   GMBB201 (5) 
     

* Emnet kan erstattes med DAT110

Fakta

Slik er bachelorgraden bygget opp

Obligatoriske fellesemner65/70 sp** 
80-gruppe geomatikk80 sp
Valgfrie35/30 sp**
  
Totalt180 sp

 ** Enkelte fagkombinasjoner kan gjøre at summen blir varierende

Publisert - Oppdatert

Del på