Course code INF200

INF200 Videregående programmering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Hans Ekkehard Plesser
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
180
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning i høstparallellen og undervisning og vurdering enten i januarblokken eller i juniblokken.
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: <p>1: Datavitenskap (M-DV, M-TDV)</p><p>2: Studenter som har emnet obligatorisk i studieplanen</p><p>3: Studenter fra REALTEK</p><p>4: Studenter som har bestått emnet tidligere vil prioriteres sist.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • Programmeringsverktøy: Utviklingsomgivelse, versjonskontroll
 • Objektorientert programmering i Python
 • Vitenskapelig databehandling i Python
 • Testbasert programmering og testrammeverk, dokumentasjonsverktøy
 • Feilsøking
 • Ytelsesmåling og effektivisering
 • Brukergrensesnitt
 • Programmeringsprosjekt
Læringsutbytte:

Etter gjennomført emne kan du:

 • utvikle programmer basert på prosedural og objektorientert programmering
 • lese og forstå programmer på tilsvarende kompleksitetsnivå
 • analysere problemstillinger og implementere algoritmer til deres løsning
 • benytte funksjonalitet levert av standardbiblioteker
 • lokalisere feil i programmer
 • optimere programytelse
 • benytte programmeringsverktøy som debugger, profiler, testrammeverk, dokumentasjonsverktøy og versjonshåndtering.

Du kan vurdere hensiktsmessighet av komplekse programmer og kan kvalitetssikre disse og vil ha utviklet innsyn i programmererens ansvar for korrekt og pålitelig funksjon av egne programmer, kvalitetssikring, og dokumentasjon.

Læringsaktiviteter:

Emnet bygger på dine solide grunnleggende programmeringsferdigheter fortrinnsvis i Python.

I høstparallellen får du kunnskap om mer avanserte programmeringsteknikker gjennom forelesninger og utvikler dine ferdigheter i øvinger på datasal, der du arbeider med kortere programmeringsoppgaver. Gjensidig kodegjennomgang ved hjelp av moderne samarbeidsverktøy er en viktig del av læringen. Din aktive deltakelse er sentralt for vellykket læring i emnet. 

Selvstudium: For å oppnå gode programmeringsferdigheter må deltakerne aktivt innøve de programmeringskonsepter og teknikker som behandles i emnet, dvs du som student i INF200 må skrive og forbedre mindre programmer på egen hånd gjennom hele høstparallelen.

Prosjektoppgave i januarblokk eller juniblokk: I januarblokk eller juniblokk gjennomfører du en prosjektoppgave sammen med en annen student. Gjennom prosjektoppgaven lærer du å gjennomføre et større programmeringsprosjekt. Prosjektet vil dekke de fleste teknikkene dekket av emnet, og teknikkene innøves ytterlige ved å ta dem i bruk i prosjektet.

Emnet er et heltidsemne i januarblokk eller juniblokk og krever tilstedeværelse på heltid i hele januarblokk eller juniblokk (første tre uker pluss eksamensdager).

Læringsstøtte:
Online diskusjonsforum, orakeltjeneste i datasal, veiledning under prosjektarbeid.
Pensum:
Vil bli kunngjort ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Solide, grunnleggende programmeringsferdigheter, fortrinnsvis i Python tilsvarende INF120. Du bør kunne løse oppgaver på høyde med obligatoriske oppgaver i INF120 på egen hånd. Har du programmeringsferdigheter i andre programmeringsspråk enn Python må du påregne noe ekstraarbeid.
Obligatorisk aktivitet:
Du må få godkjent obligatoriske programmeringsoppgaver i høstparallelen for å kunne begynne med prosjektoppgaven i januarblokk eller juniblokk. Oppmøte er obligatorisk i januarblokk eller juniblokk. Detaljer kunngjøres ved kursstart.
Vurderingsordning:

Langsgående vurdering av prosjektoppgaven. A-F.

Vurderingen består av to deler:

 • Innlevert kildekode med dokumentasjon (0-70 poeng).
 • Presentasjon av oppgaven med diskusjon (0-30 poeng). 

Dersom to studenter samarbeider om prosjektet, gis det som regel en felles vurdering for del 1, men dette kan fravikes hvis studentenes bidrag tilsier dette. For del 2 vurderes studentene individuelt.  Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av oppnådd poengsum.

Studenter vurderes på slutten av den blokkperioden de gjennomfører prosjektet i. Presentasjon og diskusjon kan gjennomføres noen dager etter blokkperiodens slutt.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner oppgavestillingen for prosjektoppgave, samt sensorveiledning. Sensor deltar i vurdering av studentene under de individuelle presentasjonene og endelig karaktersetting.
Merknader:

Emnet består av opplæring i videregående programmering i høstparallellen og en prosjektoppgave som du gjennomfører enten i januarblokk eller i juniblokk. Deltakerne i emnet må være tilstede på heltid i januarblokk eller juniblokk (de første tre ukene).

Det er 120 plasser i januarblokk og 60 plasser i juniblokk. Det kan ikke garanteres plass i en bestemt blokk.

Grunnet intensivt prosjektarbeid er januarblokken i dette emnet ikke egnet for studenter som skal skrive 30 stp masteroppgave med frist 15. mai samme år. 

Normert arbeidsmengde:
Høstparallell 125t = 26t forelesninger + 26t datalab + 73t egenarbeid med lærebok og programmeringsoppgaverBlokk 125t = 15t kollokvie + 95t prosjektoppgave + 15t forberedelse av avsluttende presentasjon
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
 • Høstparallel: 26t forelesning, 26t datalab
 • Blokk: 84t: 14 arbeidsdager med minimum 6 timer prosjektarbeid
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bokstavkarakterer