Bachelor
Heltid
Geomatikk

Vil du jobbe med satellittkartlegging, GPS, 3D-modellering eller geografiske informasjonssystemer? Med en bachelorgrad i geomatikk får du svært etterspurt kompetanse på et fagfelt som bare blir større og større. 

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

25

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + MATRS

 • Opptak til dette studieprogrammet skjer gjennom Samordna opptak.

Arkivfoto: Masterstudentene i geomatikk har gitt studiet sitt full score. Bildet er fra 2018, og ikke av dagens studenter som har svart på spørreundersøkelsen.

Hvordan virker GPS-en på telefonen din? Hvordan kan satellitter måle opp hele jordkloden på millimeteren? Hvordan kan du lage eksakte 3D-modeller basert på digital bildebehandling? Hvordan kan vi måle endringer i isbreer og havnivå?  Alt dette kan geomatikk gi deg svaret på!

Geomatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og er et kjempeviktig fagfelt for en rekke bransjer og industrier. Geomatikk kan innebære alt fra måling og innhenting av data til visualisering, modellering og anvendelse. Hvis du studerer geomatikk, lærer du deg fagfelter som ligger til grunn for svært mye av den teknologien vi omgir oss med i hverdagen.

Bachelorgraden er bygget opp rundt grunnleggende emner i geomatikk og realfag. I tillegg vil du lære om økonomi og samfunnsfag, og du kan velge fordypning i noen av realfagene.

På nettsidene til geomatikkbransjen finner du mye informasjon om geomatikk og hvilke jobbmuligheter du har

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til Geomatikk heter Atlas. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Karrieremuligheter

Geomatikkstudiet er et profesjonsbasert studie som gir kunnskap om instrumenter, metoder og datahåndtering som brukes i blant annet kart, 3D-modellering og oppmåling. Det er et stort og voksende behov for geomatikere i arbeidslivet. Derfor har du muligheten til å få spennende jobber innenfor geodata, blant annet i større bedrifter, entreprenørselskaper og konsulentselskaper, eller offentlige arbeidsgivere som kommuner, fylkeskommuner og fagetater.

Du kan for eksempel jobbe som oppmålingsingeniør, konsulent i geografisk informasjonsbehandling (GIS-konsulent), landmåler, utviklingsingeniør, geodatakonsulent eller navigasjons-/prosesseringsoperatør (offshore). Kunnskapen du får vil gjøre deg svært etterspurt av aktører som driver med klima- og miljørelaterte problemstillinger, for eksempel ras- og flomkartlegging, analyse av trafikkflyt, endring av isbreer og havnivå. Hvis du vil studere videre, kan du fortsette på masterstudiet i geoinformatikk ved NMBU. Avhengig av hvilke valgfag du velger i bachelorgraden din, kan du også søke på andre masterstudier.

Her kan du lese om hva noen av våre tidligere studenter jobber med. 

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og som deltager i gruppe.
  • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, resultater og erfaringer med andre innenfor geomatikkbransjen.

  Kunnskaper:

  • Har kunnskap om sentrale begreper og prinsipper innen de ulike disiplinene innen geomatikken og kjenner til det matematisk- naturvitenskapelige grunnlaget for anvendelse av metoder og teknikker.
  • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse spesifiserte oppgaver innen geomatikk.
  • Har innsikt i de muligheter og begrensninger som er knyttet til ulike former for geografisk informasjon.

  Ferdigheter:

  • Har praktiske ferdigheter i aktuell teknologi og metodikk, slik at han/hun kan gå rett inn i produktivt arbeid.
  • Kan utføre innhenting, bearbeiding, kontroll, analyse, forvaltning og presentasjon av ulike former for geodata.
  • Forstår og begrunner sine beregninger innenfor geomatikk.
  • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og belyse en problemstilling ut fra dette.
 • NMBU har avtaler med mange utenlandske universiteter hvilket gir gode muligheter for å ta relevante fag i utlandet som kan innpasses i bachelorgraden.


  Trykk på lenken under for å lese mer om utveksling:

  https://www.nmbu.no/studenter/utveksling

 • Geomatikk er et fulltidsstudium over 3 år som gir 180 studiepoeng.


  Studieprogrammet har følgende oppbygging:

  • En fordypningsdel på minst 80 studiepoeng
  • Spesialiseringsemner
  • Valgfrie emner

  Her kan du se studieplaner.

  • Analyser viser at 70 - 80 prosent av alle samfunnsaktiviteter utøves på grunnlag av geografisk informasjon. En god infrastruktur for geografisk informasjon er nødvendig for at moderne geografisk informasjonsteknologi skal kunne benyttes på en mest mulig effektiv måte. Bachelorprogrammet i geomatikk tilbyr en utdanning som er relevant for både produksjons- og forvaltningsoppgaver knyttet til bruken av geodata.
  • Undervisningen er variert, men den vanligste formen er forelesninger og øvingstimer. I noen emner er det obligatoriske aktiviteter som f.eks. gruppearbeid, øvelser på lab med påfølgende rapporter, prosjektoppgaver, utflukter og deltakelse på seminarer.
  • Mange emner har en avsluttende eksamen som bestemmer hele karakteren i emnet. Eksamen kan være både skriftlig og muntlig. Andre emner har samlet vurdering der det inngår flere elementer, som f.eks. deleksamen, innleveringsoppgave, rapport eller semesteroppgave, og hvor du får en karakter på hver av dem. Når det er mappevurdering blir ikke hver enkelt oppgave vurdert hver for seg, men får en felles karakter på slutten, når mappen leveres. Som regel bruker vi bokstavkarakterer, men i enkelte emner får du bestått/ikke bestått. 

  • Studiet inneholder praktisk øvingsopplegg som i stor grad er basert på bruk av egen laptop.

Studieveileder(e):

Rune Grønnevik

Rune Grønnevik

Seniorrådgiver
Karianne Risvik Johnsen

Karianne Risvik Johnsen

Rådgiver

Mekarim Azhar Khalil

Førstekonsulent
Nora Sunde

Nora Sunde

Rådgiver