Opptak til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Du søker i Søknadsweb

  • Søknadsweb åpner 15. februar.
  • Søknadsfrist: 15. april.
  • Opplastingsfrist for følgeskjema og dokumentasjon: 15. april.
  • Opplastingsfrist for utdanning tatt dette semesteret: 1. juli.
  • Svar på søknad: 31. mai.

  Dersom du fullfører mastergrad i vårsemesteret, kan du få betinget tilbud 31.mai. Tilbudet er betinget av at du fullfører mastergraden i vårsemesteret.

 • Opptak til PPU krever relevant faglig bakgrunn som dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk på fastsatt nivå. Faglige opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning finner du her.

  Språkkravene finner du her.

  • Følgeskjema finner du nederst på siden. 
  • Vitnemål og karakterutskrifter må lastes opp i Søknadsweb. Dersom utdanningen din ligger tilgjengelig under "Eksterne resultater" i Søknadsweb, trenger du ikke laste opp dette. 
  • Søker du PPU Naturbruk må du laste opp dokumentasjon på yrkespraksis, som arbeidsattest eller tjenestebevis som viser start- og ev. sluttdato samt informasjon om stillingens omfang og innhold. Arbeidskontrakter/-avtaler er ikke gyldig dokumentasjon på yrkespraksis. 
  • Søkere som avslutter sin utdanning inneværende semester må laste opp karakterutskrift for oppnådde studiepoeng og følgeskjema innen 15. april og laste opp karakterutskrift og vitnemål for utdanning som bestås i vårsemesteret innen 1. juli.
  • Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. Du kan lese om krav til dokumentasjon av språkkunnskaper her.
 • Etter lov om universiteter og høyskoler kreves politiattest ved opptak til studier der studenter i forbindelse med obligatoriske praksisstudier/klinisk undervisning kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre. Krav om politiattest er hjemlet i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. Du må søke om politiattest i Studentweb. Dette kan du først gjøre etter at du har fått tilbud om studieplass ved PPU. 

  Politiattesten skal leveres digitalt til NMBU. Dersom du har merknad på politiattesten, må du levere den til universitetet så raskt som mulig og senest 3 uker etter mottatt tilbud. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, må du levere den så raskt som mulig og senest innen studiestart.

 • Forskrift om tuberkolosekontroll kreves det at man skal gjennomgå en tuberkoloseundersøkelse dersom man i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og skal under opplæring eller hospitering i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Dette gjelder deg som har vært i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan. Testen leveres så snart som mulig og senest innen studiestart. 

 • Følgeskjemaet skal fylles ut for å gi en oversikt over din bakgrunn. Dersom du har høyere utdanning i realfag eller naturbruk skal du fylle ut Følgeskjema 1. Dersom du har realkompetansebakgrunn, skal du fylle ut Følgeskjema 2. Husk å laste opp ferdig utfylt følgeskjema sammen med dokumentasjonen din, last ned skjemaet her:

  Har du spørsmål om søknadsprosessen kan du ta kontakt med opptakskontoret på opptak@nmbu.no