Eksamen

studentcd tatt for Jan
 • Husk at du må være oppmeldt til eksamen for å kunne ta eksamen i ønsket emne.
 • Ønsker du ikke å ta eksamen? Husk å melde deg av eksamen innen avmeldingsfristen.
 • Oppmelding til og avmelding av eksamen gjør du i Studentweb
Les mer om semesterregistrering og Studentweb

Snarveier

Før eksamen

I god tid før eksamen må du sjekke:

 • at du er oppmeldt til vurdering (Studentweb)
 • tidspunkt og eksamenslokale (Studentweb)
 • informasjon fra emneansvarlig i Canvas
 • e-poster fra WISEflow sendt til din @nmbu-adresse
 • ved digital eksamen på campus må du på forhånd:
  - installere siste versjon av programmet som låser ned datamaskinen (LockDown-browser)
  • - ta en demo i WISEflow for å sikre at datamaskinen er klar
   - sikre at du har tilgang til det trådløse nettverket Eduroam
 • Dersom tidspunktet for en skriftlig eksamen skal endres etter at eksamensplanen er publisert, må alle studenter som er meldt opp i det aktuelle emnet samtykke til dette skriftlig. Forslag til endring av eksamenstidspunkt blir vanligvis organisert av studentene som ønsker å flytte eksamen.

  Forslag til nytt eksamenstidspunkt må ligge innenfor oppsatt eksamensperiode, se akademisk kalender. Kontakt timeplan@nmbu.no for å finne ut hvilke dager/tider det kan være mulige å flytte eksamen til. Alternative dager vil bla. avgjøres av om studenter som skal ta eksamen, som ønskes flyttet, får kollisjoner med andre eksamener, om det passer for underviser, og hvorvidt det er kapasitet på eksamensrom og eksamensvakter m.m. Eksamenstidspunkt for store emner (mange oppmeldte) vil som hovedregel ikke være mulig å flytte.

  Dersom studenten(e) ønsker å endre eksamenstidspunkt, må dette ordnes så snart studenten(e) er blitt klar over problemet. Endringen må senest skje før avmeldingsfristen for aktuell eksamen, se akademisk kalender.

  Emner med kollisjoner

  Dersom du ønsker å ta flere emner i blokkperiodene, må du kontakte timeplan@nmbu.no eller SIT før eksamensplanen publiseres, slik at vi kan forsøke å unngå sammenfallende eksamenstidspunkt.

 • NMBU bruker eksamenssystemet WISEflow for digitale eksamener og innleveringer. Dersom dette skal benyttes i ditt emne, vil det automatisk bli opprettet en såkalt "flow" for den enkelte vurdering. Du vil motta et e-post-varsel når det er opprettet og en påminnelse før eksamensdato/innleveringsfrist.

  Å levere besvarelsen er et aktivt valg, husk at du alltid må trykke på innlever-knappen. Dersom du besvarer oppgaven, men ikke leverer, så vil du heller ikke få karakter i emnet.

  I WISEflow vil du møte ulike typer flow:

  • FLOWlock er tradisjonell langsvarseksamen på campus i nedlåst modus. Du får tilgang til oppgavesettet som et eget dokument og en teksteditor med de vanligste verktøyene for formattering som du kjenner fra for eksempel Microsoft Word, inkludert stavekontroll.
  • FLOWmulti er flervalgseksamen som besvares direkte i WISEflow. Slike eksamener kan bestå av ulike typer spørsmål; flervalgsavkrysning, utfylling av felt, klassifisering og matching, tekstsvar m.m. FLOWmulti kan gjennomføres med eller uten nedlåst modus, dermed kan de foregå enten på campus eller hjemme.
  • FLOWassign/FLOWhandin er filopplasting. Ordinær innlevering krever at hovedbesvarelsen er en PDF-fil, andre filtyper kan lastes opp som vedlegg (FLOWassign). For enkelte vurderinger kan det være aktuelt å kun laste opp andre filtyper som Excel eller video (FLOWhandin).
  Les mer om WISEflow systemet

  Innlogging

  Logg inn i systemet med din Feide-brukerkonto (samme som NMBU-bruker). Det er viktig at du husker ditt brukernavn og passord når du møter opp i eksamenslokalet. Du kan administrere din brukerkonto (blant annet endre passord) på brukerdata.nmbu.no.

  Kontakt IT-avdelingen dersom du trenger hjelp

  Installering av LockDown-browser

  Før hver eksamen må du sjekke at du har installert den nyeste versjonen av programmet. Dette laster du ned fra profilsiden.

  Slik sjekker og installerer du lockdown-browseren

  Demo

  I WISEflow finnes det demo-eksamener av ulike typer. Bruk disse for å gjøre deg kjent med WISEflow-funksjonalitet og teste at nedlåsing med LockDown-browser fungerer på din datamaskin.

  Det er en knapp til "Demoflows" nederst på forsiden i WISEflow.

  Gå direkte til demo-siden i wiseflow

  Vedlegg med ikke-tekstlig materiale

  Enkelte eksamener med nedlåsing på campus krever utforming med tegning og modellering. Det er ofte enklest å bruke penn og papir, ta bilde av det med webkamera og deretter knytte det opp som vedlegg. Du bør gjøre deg kjent med hvordan dette kan gjøres i WISEflow.

  Slik fungerer vedlegg i WISEflow

  Gruppeinnleveringer

  Ofte leveres innleveringsoppgaver individuelt, men det kan også legges opp til gruppebasert innlevering. Da må én av studentene opprette gruppen og de andre godta medlemskapet. Som regel kan én laste opp fil og levere på vegne av hele gruppen.

  Slik oppretter du gruppe, laster opp og leverer besvarelser i wiseflow

  Lovdata PRO og tilgang til eksterne ressurser

  På enkelte eksamener med nedlåsing på campus gis det tilgang til eksterne ressurser, for eksempel Lovdata PRO. Dette finner du via en egen knapp. Ressursen åpnes i en separat fane slik at du kan navigere fritt mellom den og eksamensbesvarelsen.

  Selv om det er digital eksamen kan du ha med Norges lover og evt. særtrykk av lover og forskrift. Kopier eller utskrift av lover/forskrift/dommer etc. er ikke tillatt. Husk at Norges lover m. fl. ikke er oppdatert med tanke på evt. nyere endringer av lover.

  Les mer om eksterne ressurser og WISEflow

På eksamensdagen

 • Du finner informasjon om hvor du skal være i Studentweb. Romplassering vil være tilgjengelig ca. 1-2 uker før eksamen.

  Du må møte i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen begynner. Dette gjelder både ved eksamen på papir og digital eksamen med medbrakt PC. Når dørene åpner skal du finne deg en ledig plass, legge det som er tillatt medbragt på pulten og sette resten av tingene dine på henvist sted. Følg instrukser fra eksamensvaktene.

  Bruk karttjenesten Mazemap dersom du trenger hjelp til å finne rom og bygg.

 • Alle eksamener:

  • Fysisk gyldig legitimasjon med bilde
  • Skrivesaker (kladdeark deles også ut ved digital eksamen)
  • Mat og drikke
  • Tillatte hjelpemidler

  Digital eksamen:

  • Bærbar PC/Mac med strømforsyning
  • Husk ditt Feide brukernavn- og passord
  • Du kan ta med:
   • - Eksternt tastatur/mus (kablet, ikke trådløst),
    - støydempende ørepropper uten lyd- eller nettilgang
  • Du kan ikke ta med:
   • - ekstra skjerm,
    - ekstra PC/nettbrett/lesebrett
    - digitale notater/digital pensumlitteratur/e-bøker

  Hjelpemidler

  Det er viktig at du vet hva som er de tillatte hjelpemidlene til din eksamen/prøve og kun bruker disse. Emneansvarlig skal informere om hva som er tillatt i Canvas og det skal også stå i emnebeskrivelsen.

  Det er alltid tillatt å ha med ordbok for oversetting mellom eksamensspråk og eget morsmål. Ordboken kan ikke inneholde ordforklaring eller egne notater.

  Les mer om tillatte hjelpemidler

  Bærbar datamaskin

  Som student ved NMBU er det krav om at du har tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering. Ved nødstilfeller kan du allikevel søke om å få låne PC til en eksamen på campus.

  Søknadsskjema for låne-PC
 • Ved digital eksamen:

  • logg inn i WISEflow og starte eksamen slik at du ser at programmet for nedlåsing (lock-down browser) fungerer.
  • hjelpemidler som ikke er tillatt inkludert sekk/veske, avslått mobiltelefon, klokke og yttertøy plasseres på anvist sted
  • teknisk vakt er tilgjengelig i lokalet for bistand. Passord for tilgang til eksamensoppgaven blir skrevet opp på tavlen
  • du får utlevert kladdepapir ved behov

  Ved eksamen på papir:

  • du får du tildelt eksamenspapir (3-lags gjennomslagsark), kladdeark og kandidatnummer av eksamensvaktene
  • benytt kulepenn og sikre at håndskriften er leselig
  • hjelpemidler som ikke er tillatt inkludert sekk/veske, avslått mobiltelefon, klokke og yttertøy plasseres på anvist sted
  • ingen kan forlate eksamenslokalet før det har gått 30 minutter
  • en eksamensvakt skal alltid kontrollere innleveringen før du kan gå
  • kladdeark kan normalt ikke leveres inn som en del av besvarelsen
  • når ordinær eksamenstid er over har du 15 minutter til å nummerere, påføre kandidatnummer (på alle ark), sortere besvarelsen og legge den i riktig omslag
  • fortsetter du å skrive på besvarelsen etter at eksamenstiden er over, betraktes dette som forsøk på fusk
  • der det er mulig kan du beholde eksamensoppgaven og den rosa kopien av besvarelsen din.
 • Hvis du møter opp til skriftlig eksamen i et emne, men underveis ønsker å trekke deg/levere blank besvarelse gjelder følgende:

  Trekke deg/levere blankt - eksamen på papir

  • Du må levere utfylt hvit og gult omslagsark. Husk å kontrollere at du skriver rett kandidatnummer.
  • Du kan tidligst levere inn omslaget og forlate eksamenssalen 30 minutter etter at eksamen startet.
  • Du vil bli registrert som møtt til den aktuelle eksamen med resultat F eller Ikke bestått.
  • Dersom vilkårene er tilsted kan du melde deg til ny eksamen (konte) i emnet.

  Trekke deg/levere blankt - digital eksamen i eksamenssystemet WISEflow

  • Ved WISEflow eksamen må du ha med egen PC til salen, også hvis du planlegger å levere "blankt"/trekke deg fra eksamen under eksamen.
  • Du må logge inn i WISEflow som vanlig, og så enten trykke 'lever blankt' knappen, eller last opp en blank fil som du leverer inn.
  • Du kan tidligst trekke deg/levere inn blank besvarelse og forlate eksamenssalen 30 minutter etter at eksamen startet.
  • Du vil bli registrert som møtt til den aktuelle eksamen med resultat F eller Ikke bestått.
  • Dersom vilkårene er tilsted kan du melde deg til ny eksamen (konte) i emnet.Du må levere utfylt hvit og gult omslagsark. Husk å kontrollere at du skriver rett kandidatnummer.
  • Du kan tidligst levere inn omslaget og forlate eksamenssalen 30 minutter etter at eksamen startet.
  • Du vil bli registrert som møtt til den aktuelle eksamen med resultat F eller Ikke bestått.
  • Dersom vilkårene er tilsted kan du melde deg til ny eksamen (konte) i emnet.
 • Eksamener og prøver som gjennomføres hjemme, kan ha innlevering i WISEflow, Canvas eller annet spesifisert på det enkelte emnet.

  Besvarelsen skal både være lastet opp og innlevert før eksamenstiden går ut. Det er ditt ansvar å kontrollere at du har levert riktig fil til riktig tid.

  • Besvarelsen skal skrives på datamaskin. Det er kun tegninger og ev. utregninger som kan gjøres med penn og papir og lastes opp som vedlegg til besvarelsen. Håndskreven besvarelse vil normalt ikke bli sensurert.
  • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom medstudenter eller andre personer under eksamen, så fremt ikke annet er spesifisert.
  • Ha din mobiltelefon tilgjengelig under eksamen. Det kan bli sendt viktig informasjon per SMS.
  • Ved hjemmeeksamen brukes ikke nedlåsing av maskin (LockDown-browser).
  • Tiden som vises i WISEflow er alltid endelig. Den inkluderer tid for opplasting og eventuell ekstra tilrettelagt tid.
  • Du kan avlegge digital hjemmeeksamen selv om du er i utlandet. Det er den oppgitte eksamenstiden for norsk tidssone som gjelder.

  Support

  Ta kontakt umiddelbart via support-skjema dersom du trenger hjelp ved innlevering i WISEflow. Dersom det skal leveres i Canvas eller på annet vis, bør spørsmål rettes direkte til emneansvarlig.

  Dersom du har problemer med support-skjema, kan du ringe eksamenshjelp på 67 23 01 30 (kun bemannet mellom 08:00-18:00 i eksamensperioden).

  Kontakt IT-avdelingen dersom du trenger teknisk hjelp med din brukerkonto, PC, nettverk e.l: it@nmbu.no / tlf. 67 23 05 55

  Eksamener og prøver som gjennomføres hjemme, kan ha innlevering i WISEflow, Canvas eller annet spesifisert på det enkelte emnet.

  Besvarelsen skal både være lastet opp og innlevert før eksamenstiden går ut. Det er ditt ansvar å kontrollere at du har levert riktig fil til riktig tid.

  • Besvarelsen skal skrives på datamaskin. Det er kun tegninger og ev. utregninger som kan gjøres med penn og papir og lastes opp som vedlegg til besvarelsen. Håndskreven besvarelse vil normalt ikke bli sensurert.
  • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom medstudenter eller andre personer under eksamen, så fremt ikke annet er spesifisert.
  • Ha din mobiltelefon tilgjengelig under eksamen. Det kan bli sendt viktig informasjon per SMS.
  • Ved hjemmeeksamen brukes ikke nedlåsing av maskin (LockDown-browser).
  • Tiden som vises i WISEflow er alltid endelig. Den inkluderer tid for opplasting og eventuell ekstra tilrettelagt tid.
  • Du kan avlegge digital hjemmeeksamen selv om du er i utlandet. Det er den oppgitte eksamenstiden for norsk tidssone som gjelder.

  Support

  Ta kontakt umiddelbart via support-skjema dersom du trenger hjelp ved innlevering i WISEflow. Dersom det skal leveres i Canvas eller på annet vis, bør spørsmål rettes direkte til emneansvarlig.

  Dersom du har problemer med support-skjema, kan du ringe eksamenshjelp på 67 23 01 30 (kun bemannet mellom 08:00-18:00 i eksamensperioden).

  Kontakt IT-avdelingen dersom du trenger teknisk hjelp med din brukerkonto, PC, nettverk e.l: it@nmbu.no / tlf. 67 23 05 55

 • Informasjon om tidspunkt og gjennomføring av muntlig eksamen får du fra fakultetet.

Etter eksamen

Du vil få et e-post-varsel når karakter er kunngjort, resultatet ser du i StudentWeb.

Sensur skal foreligge 3 uker etter avlagt eksamen i eksamensperioden, eller 3 uker etter siste undervisningsdag for delvurderinger og emner uten eksamen i eksamensperioden. For gradsoppgaver gjelder egne frister. I noen tilfeller kan utsatt sensurfrist være innvilget, utsatt frist skal da være synlig for deg i StudentWeb.

 • Du har rett til å be om begrunnelse for karakter, og kan klage på karakterfastsetting eller klage på formelle feil ved eksamen.

  Les mer om begrunnelse og klage
 • For emner med avsluttende skriftlig og muntlig eksamen i eksamensperioden gis det i noen tilfeller mulighet til å gjennomføre ny eksamen - kontinuasjon.

  Det arrangeres ikke konte eksamen for emner med samlet vurdering eller mappe. Ved gyldig fravær eller stryk ved eksamen i slike emner, vil første mulighet for ny eksamen være neste gang emnet går ordinært.

  Gyldig fravær eller stryk

  Dersom du hadde gyldig fravær eller strøk ved siste ordinære eksamen i et emne, så kan du selv melde deg opp til ny eksamen.

  Som gyldig fravær regnes dokumentert sykdom eller særskilte forhold rundt egen person. Dokumentasjon/legeattest må være levert NMBU innen 5 arbeidsdager etter eksamen.

  Lese mer om å søke gyldig fravær fra eksamen

  Ikke møtt til eksamen

  Dersom du ikke møtte til eksamen har du ikke rett til kontinuasjon i emnet. Du kan kun melde deg opp til ny eksamen neste gang emnet går ordinært.

  Frister - konte høstsemesteret

  • Oppmeldingsfrist 1. oktober for emner med ordinær eksamen i vårparallellen, juniblokk og augustblokk. Ny eksamen (konte) avholdes enten rett før juleferien eller i begynnelsen av januar.
  • Avmeldingsfrist 1. november.

  Frister - konte vårsemesteret

  • Oppmeldingsfrist 1. mars for emner med ordinær eksamen i høstparallellen og januarblokk. Ny eksamen (konte) avholdes i slutten av mai eller i begynnelsen av juni.
  • Avmeldingsfrist 1. april.

  Hvordan melde seg opp

  • Logg inn på StudentWeb
  • Klikk på "Resultater"
  • Bla ned til emnet du vil ta ny eksamen i og trykk på "Ta emnet på nytt"
  • Legg til vurderingsmelding og velg riktig periode (det skal ikke være undervisningsmelding tilgjengelig)
 • Ved NMBU gis det adgang til å fremstille seg til vurdering i et emne tre ganger.

  Tre forsøk

  Du har tre forsøk på å ta eksamen i et emne, så lenge det aktuelle emnet/eksamen eksisterer.

  Hva teller som forsøk:

  • Dersom du har meldt deg opp til eksamen, men møter ikke, teller dette som ett av dine tre forsøk.
  • Dersom du ikke møter til eksamen, men har gyldig fravær telles det ikke som et forsøk.
  Les mer om gyldig fravær ved eksamen

  Forbedre en karakter

  Dersom emnet er bestått, har du mulighet til å fremstille deg til vurdering i samme emne på nytt. Unntak:

  • gjentak av bestått gradsoppgave tillates ikke
  • studenter på veterinær- og dyrepleierutdanningene gis ikke anledning til å avlegge eksamen på nytt dersom den er bestått

  For å forbedre en karakter kan du kun melde deg opp ved ordinær eksamen i emnet, du kan ikke melde deg til ny eksamen (konte). Hvis du tidligere har bestått emnet, har du ikke krav på å følge undervisningen dersom det er begrenset kapasitet.

  Beste karakter gjelder

  Fremstiller du deg til vurdering i et emne mer enn én gang, skal beste karakter gjelde, og kun den skal fremgå av karakterutskrift og vitnemål.

  Søke om et fjerde forsøk

  Dersom du etter tre forsøk ikke har bestått eksamen, kan du etter begrunnet søknad til Studieavdelingen, gis dispensasjon til å framstille deg for vurdering en fjerde gang.

  Søknad om et fjerde forsøk (bokmål)
  Søknad om eit fjerde forsøk (nynorsk)
 • Dersom emnet endres vesentlig med hensyn til omfang, pensum eller lignende eller emnet nedlegges, gis det anledning til å bli vurdert etter tidligere ordning én gang. Du har imidlertid ikke krav på undervisning etter tidligere ordning.

  I emner med mappevurdering vil arbeidene i mappen normalt være en integrert del av undervisningen i emnet, slik at det ikke vil være mulig å bli vurdert etter tidligere ordning.

  Dersom emnet legges ned eller vesentlig endres vil fakultetet normalt ta kontakt med de studentene som var oppmeldt i emnet sist gang det gikk ordinært.

 • Vi som jobber med eksamen på NMBU vil gjerne vite hvordan du opplever din eksamen. Har du ris eller ros, synspunkter om hva som fungerer bra eller dårlig? Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med Eksamenskontoret.