Opptakskrav

Klikk deg videre for å finne informasjon om opptakskrav for grunnutdanninger, toårig master og høyere årstrinn NMBU. Se ellers oversikten under.

Noen studier krever kun generell studiekompetanse, andre har spesielle opptakskrav i tillegg.  Her finner du en liste over kravkoder med beskrivelse av hva som skal til for å dekke dem.  Det er også mulig å dekke de spesielle opptakskravene med utenlandsk utdanning, høyere utdanning eller fag fra videregående skole fra tidligere reformer. Du finner mer informasjon om dette hos Samordna opptak. Dersom det er avvik mellom informasjonen under og hos Samordna opptak (SO), er det SOs info som gjelder. Søker du på NMBU i studieoversikten ser du hvilke opptakskrav som gjelder for hvilke studier.

Opptakskrav bachelor og femårig master

 • Generell studiekompetanse uten tilleggskrav

 • Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2

 • Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2. I tillegg må du ha ett av følgende krav:

  • Matematikk R2 eller
  • Fysikk 1 og 2 eller
  • Kjemi 1 og 2 eller
  • Biologi 1 og 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
  • Geofag 1 og 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 og 2.
 • Generell studiekompetanse + (R1 eller S1+S2) og R2 og Fysikk 1

  Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har:

  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning
  • bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)
 • Generell studiekompetanse + Minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng.
  I tillegg må du dokumentere følgende realfag: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2)

 • Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2) og Kjemi 1 og 2

 • Gjennomsnittskarakter 4 i engelsk (140 timer) eller bestått programfag

Opptakskrav toårig master og 4. år på femårige mastere:

 • For toårig master kreves bachelorgrad med minst 180 studiepoeng, eller tilsvarende grad.
 • For opptak til 4. år til en femårig mastergrad kreves minst 180 studiepoeng.
 • Relevant faglig fordypning, se "Detaljerte opptakskrav" på programsidene. 
 • Minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning. Nedre grense for C er 2,50 (A=5, B=4, C=3, D=2,E=1). Utregningen er vektet etter antall studiepoeng per emne.
 • Krav til engelskkunnskaper på engelskspråklige studieprogram.
 • Krav til både norsk og engelskkunnskaper på norskspråklige studieprogram. Dette kan dekkes med generell studiekompetanse eller bachelorgrad undervist på norsk eller med språktest for søkere med utenlandsk utdanning.
 • Se informasjon på hvert enkelt studieprogram vedrørende faglig kvalifisering.
 • Slik søker du 2-årig master.