Opptak til toårig master og høyere årstrinn på femårige masterprogram

Søknadsfrist er 15. april. Du kan registrere søknaden din i Søknadsweb fra 15. februar.

Sjekkliste for søkere

  • Søkere med norsk personnummer
  • Nordiske søkere
  • Søkere fra EU/EØS-land
  • Andre søkere må søke i søknadsperioden for internasjonale søkere 
  • Opptak til toårig master krever bachelorgrad eller fullført jevngod grad på minst 180 studiepoeng, samt relevant faglig fordypning (se under "detaljerte opptakskrav" på programsidene), og minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning.
  • Opptak til høyere årstrinn (3. eller 4. studieår) på femårig studieprogrammer krever minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning og relevant utdanning av 180 eller 120 studiepoengs omfang. Se under "detaljerte opptakskrav" på programsidene for å finne informasjon om relevant utdanning.
  • Noen studieprogrammer har krav om motivasjonsbrev.
  • Søknadsweb åpner 15. februar.
  • Søknadsfrist er 15. april.
  • Du kan søke på tre studieprogrammer. Det er mulig å omprioritere søknadsalternativene frem til søknadsfristen.
  • Du må sørge for at nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for saksbehandler i Søknadsweb.
  • NMBU får tilgang til eksamensresultater fra andre offentlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Du ser i søknaden din under 'Eksterne resultater' hva som ligger tilgjengelig. Det kan ta opptil et døgn før resultater fra andre læresteder blir synlig i Søknadsweb. Dokumentasjon på utdanning avlagt ved NMBU skal ikke lastes opp.
  • Dersom du  fullfører din utdanning inneværende semester må du dokumentere utdanningen du alt har bestått innen søknadsfristen og laste opp dokumentasjon/sjekke at eksamensresultatene dine ligger i Søknadsweb senest 1.juli.
  • 20. mai: Dekker du kriteriene for tidlig opptak får du svar senest 20. mai.
   Enkelte fakulteter vurderer også andre søkere på dette tidspunktet og godt kvalifiserte søkere kan få tilbud. Om utdanningen din ikke er avsluttet vil et eventuelt tilbud være betinget.
  • 20. juni: Tilbud sendes til godt kvalifiserte søkere med fullført grad.
  • 12. juli: alle søkere får svar.
  • Svar på søknad publiseres i Søknadsweb. Tilbud om opptak blir også sendt per e-post.
  • Om utdanningen din ikke er avsluttet, vil et eventuelt tilbud være betinget. Du vil måtte dokumentere fullført grad med vitnemål innen 1. august.

  Har du spørsmål om krav til faglig bakgrunn, karakterkrav og rangering av søknader kan du kontakte studieveileder. Du finner kontaktinfo på nettsiden til studieprogrammet.

  Har du spørsmål om opptaksprosessen kan du kontakte Opptakskontoret på opptak@nmbu.no.