Fakultet for realfag og teknologi

REALTEK
Foto tatt ifm. rekrutteringsfilmer.
Bildene viser studenter i forskjellige miljøer.
Produksjonsselskap MANUS

Om fakultetet:

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) jobber vi med teknologi, digitalisering og automatisering for verdiskaping i samfunnet. Vi utdanner sivilingeniører og lektorer i realfag og tilbyr praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Fakultetet er ansvarlig for emner i matematikk, informatikk og fysikk ved NMBU.

Vi forsker på løsninger som skal bidra til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning.

Vi er ca. 240 ansatte og 1400 studenter ved fakultetet.

Aktuelt fra fakultetet

Alle aktuelle saker

Nyeste karrierintervjuer

Kontakt oss

E-post: post-realtek@nmbu.no
Besøksadresse fakultetet: Drøbakveien 31, 1433 Ås
Besøksadresse institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap: Kirkeveien 1, 1433 Ås 
Postadresse fakultetet: Postboks 5003, 1432 Ås

Enkelte fløyer har leveringsadresser i Kajaveien 3-11, 1433 Ås.

Følg oss på Facebook og Instagram.