Immatrikulering nye studenter

Velkommen som NMBU-student

Er du student på et rent nettstudie?
Les velkomstsiden for nettstudenter!

Før studiene starter må du registrere deg i systemene

Vi gleder oss til å møte deg, og gi deg en god start på studiet ditt.
Det er mye nytt du må huske som ny student. Her finner du nyttig informasjon om det viktigste.

Husk å takke ja til tilbud om studieplass innen fristen.

 • Du må starte med å opprette din brukerkonto ved NMBU.

  Sjekk at mobilnummeret ditt er riktig registrert i nettsøknaden din på Samordna opptak eller Søknadsweb.

  Følg instruksjonene her og velg alternativet «Få engangspassord på sms til registrert telefon». Logg deretter inn med personnummer og engangspassord og sett nytt passord.

  Når brukerkontoen din er aktivert får du tilgang til Studentweb, Canvas, din NMBU e-post, Eduroam (trådløst nettverk) og andre IT-tjenester som krever FEIDE-pålogging (Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning).

 • NMBU har pålogging med tofaktorautentisering for NMBU-tjenester når du skal logge på NMBUs nettressurser utenfor campus (alle office-programmer og din NMBU e-post).

  Finn ut hvordan aktivere sikker pålogging Microsoft:

 • Du må semesterregistrere deg i starten av hvert semester og dette gjøres i Studentweb. Alle som skal studere og/eller ta eksamener ved NMBU må semestrregistrere seg. 

  I Studentweb ser du blant annet din utdanningsplan, oversikt over hvilke emner du er oppmeldt i, eksamensdatoer og sted, samt eksamensresultatene dine. Du bruker Studentweb til å oppdatere semesteradressen din, melde deg opp i emner til undervisning og eksamen, eller til å melde deg av emner.

  Når du har fullført semesterregistreringen får du tilgang til informasjon om dine emner i Canvas.

  Du får god oversikt over diverse frister for oppmelding, undervisnings- og eksamensperioder i akademisk kalender. Bruk kalenderen aktivt.

  NB! Nordiske eller EU/EEA studenter som aldri har bodd i Norge må hente en konvolutt fra Studentenes informasjonstorg (SiT) med innloggings informasjon som trengs for å kunne registrere seg som student.

  Husk at du er velkommen til å delta i intro uken til de nye internasjonale 5.-9. august.

  • NB: Før du kan logge inn i Studentweb må du opprette brukerkonto på NMBU, se anvisning til hvordan på velkomstsiden for nye studenter

   Klikk på Start registreringen og følg alle stegene: 

   1) Rettigheter og plikter
   Gjør deg kjent med innholdet før du klikker deg videre.

   2) Utdanningsplan
   Alle studenter som er tatt opp på et studieprogram får en utdanningsplan som gir oversikt over emner som er tatt og emner som skal tas. I tillegg kan du legge inn emner for eksempel valgfrie emner. Utdanningsplanen er et redskap for deg som student for å kunne planlegge ditt studieløp. Du er ikke nødt til å legge inn alle eksamener med en gang. Fokuser på inneværende semester. Du vil får god informasjon ved studiestart om hvilke emner som er obligatoriske og valgfrie for deg. Du kan gå inn senere å tilføye flere, så lenge du gjør det innen oppmeldingsfristen! Oppmeldingsfristene finner du i den

   Du må semesterregistrere deg i starten av hvert semester og dette gjøres i Studentweb. Alle som skal studere og/eller ta eksamener ved NMBU må semestrregistrere seg. 

   I Studentweb ser du blant annet din utdanningsplan, oversikt over hvilke emner du er oppmeldt i, eksamensdatoer og sted, samt eksamensresultatene dine. Du bruker Studentweb til å oppdatere semesteradressen din, melde deg opp i emner til undervisning og eksamen, eller til å melde deg av emner.

   Når du har fullført semesterregistreringen får du tilgang til informasjon om dine emner i Canvas.

   Du får god oversikt over diverse frister for oppmelding, undervisnings- og eksamensperioder i akademisk kalender. Dersom emnet ditt går over to semester, må du melde deg opp i emnet det semesteret undervisning i emnet starter. Husk å ta kontakt med din studieveileder ved fakultetet ved endringer av ditt studieløp.
   Har du relevant utdanning fra før, kan du søke om at tidligere eller ekstern utdanning fra andre institusjoner blir en del av graden din ved NMBU. 

   3) Status og oversikt
   Viser oversikt over din utdanningsplan så langt.

   4) Min profil
   Fyll inn de korrekte kontaktopplysningene for dette semesteret. 

   5) Semesterregistreringen er fullført når denne registreringen er gjort og semesteravgiften er registrert betalt.

   For å navigere i StudentWeb må du bruke knappene inne på StudentWebs nettsider (ikke bruk frem/tilbake-knappene i nettleseren).
   Har du spørsmål eller utfordringer med StudentWeben er du velkommen til  å ta kontakt med Studentenes informasjonsTorg (SiT).

   Her finner du en instruksjonsvideo for semesterregistrering i Studentweb.

   Klikk på Start registreringen og følg alle stegene: 

   1) Rettigheter og plikter
   Gjør deg kjent med innholdet før du klikker deg videre.

   2) Utdanningsplan
   Alle studenter som er tatt opp på et studieprogram får en utdanningsplan som gir oversikt over emner som er tatt og emner som skal tas. I tillegg kan du legge inn emner for eksempel valgfrie emner. Utdanningsplanen er et redskap for deg som student for å kunne planlegge ditt studieløp. Du er ikke nødt til å legge inn alle eksamener med en gang. Fokuser på inneværende semester. Du vil får god informasjon ved studiestart om hvilke emner som er obligatoriske og valgfrie for deg. Du kan gå inn senere å tilføye flere, så lenge du gjør det innen oppmeldingsfristen! Oppmeldingsfristene finner du i den akademisk kalender. Dersom emnet ditt går over to semester, må du melde deg opp i emnet det semesteret undervisning i emnet starter. Husk å ta kontakt med din studieveileder ved fakultetet ved endringer av ditt studieløp.
   Har du relevant utdanning fra før, kan du søke om at tidligere eller ekstern utdanning fra andre institusjoner blir en del av graden din ved NMBU. 

   3) Status og oversikt
   Viser oversikt over din utdanningsplan så langt.

   4) Min profil
   Fyll inn de korrekte kontaktopplysningene for dette semesteret. 

   5) Semesterregistreringen er fullført når denne registreringen er gjort og semesteravgiften er registrert betalt.

   For å navigere i StudentWeb må du bruke knappene inne på StudentWebs nettsider (ikke bruk frem/tilbake-knappene i nettleseren).
   Har du spørsmål eller utfordringer med StudentWeben er du velkommen til  å ta kontakt med Studentenes informasjonsTorg (SIT).

   Her finner du en instruksjonsvideo for semesterregistrering i Studentweb.

  • Du må sikre at du er meldt opp til både undervisning og til eksamen/vurdering.

   Sjekk at utdanningsplanen din er korrekt! Når du bekrefter utdanningsplanen din, vil du automatisk bli undervisningsoppmeldt i de obligatorisk emnene som ligger i din plan for det aktuelle semesteret. NB: Husk å kontrollere at du også blir vurderingsmeldt dvs. oppmeldt til eksamen/vurdering.

   Husk at du må være semesterregistrert og ha betalt semesteravgift for å få avlegge eksamen. Semesterregistrering og betaling av semesteravgift må gjøres hvert semester innen fristene - sjekk akademisk kalender.

   Du har selv ansvaret for å kontrollere at du er meldt opp/av til de emnene du skal ta. Kontroller oppmeldingene under «aktive emner» på Studentweb.

   Ta kontakt med Studentens informasjonstorg før oppmeldingsfristen hvis du har problemer med semesterregistrering eller du lurer på noe.

   Tilleggsemner og oppmelding til konte
   Meld deg opp i eventuelle tilleggsemner eller til ny eksamen/konte:

   • Logg deg inn på Studentweb
   • Velg «aktive emner»
   • Søk opp ønsket emne
   • Trykk på velg og følg videre instruks

   Se hvordan du gjør det i denne videoen

   Oppmeldingsfrister for emner og eksamen:

   • Augustblokk: Første onsdag i augustblokken
   • Høstparallell: 15. september
   • Ny eksamen/konte høst: 1. oktober
   • Januarblokk: 1. desember
   • Vårparallell: 1. februar
   • Ny eksamen/konte vår: 1. mars 
   • Juniblokk: 1. april
  • Har du meldt deg opp til et emne, som du allikevel ikke skal ta? Husk å melde deg av innen fristen!

   Studenter har tre forsøk på å ta eksamen i et emne. Dersom du ikke møter opp til en eksamen som du er oppmeldt til, så vil det telle som ett forsøk på å ta eksamen i dette emnet. 

   Ønsker du å melde deg av en eksamen du er meldt opp til gjør du dette via Studentweb

   Fremgangsmåte:

   • Gå inn på «Aktive emner».
   • Velg emne du ønsker å melde deg av
   • Trykk på "Trekk fra vurdering" på det aktuelle emnet.

   Se hvordan du gjør det i denne videoen

   NB: Melder du deg av et emnet ved en feil, ta kontakt med SIT innen fristen.

   Avmeldingsfrister:

   • Avmeldingsfrist for augustblokk: Første onsdag i augustblokken
   • Avmeldingsfrist for høstparallellen: 1. november
   • Avmeldingsfrist for ny eksamen/konte høst: 1. november
   • Avmeldingsfrist for januar blokk: Første onsdag i januarblokken
   • Avmeldingsfrist for vårparallell: 1. april
   • Avmeldingsfrist for ny eksamen/konte vår: 1. april
   • Avmeldingsfrist for juniblokk: 1. mai
 • Alle studenter som skal ta emner og avlegge eksamen må betale semesteravgift.

  Fakturaen oppretter du selv i Studentweb hvert semester. Fristen er 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Husk at det er nytt KID-nummer hvert semester.

  Når du har semesterregistrert deg og betalt semesteravgiften kan du søke og få utbetalt støtte fra Lånekassen.

  Er du i utdanning ved en annen høgskole eller universitet og har betalt semesteravgiften der, kan du sende dokumentasjon på innbetalingen til sit@nmbu.no for å få dette registrert i systemene.

  De som er i ph.d.-utdanning skal ikke betale semesteravgift. Unntak er de som får støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene i sjette del i forskriftene i lov om utdanningsstøtte til elever og studenter, gjennom Norad eller UD-finansierte programmer. De kan velge å betale semesteravgift.

 • Studentkortet er viktig for deg. Det fungerer som nøkkelkort på campus, lånekort på biblioteket og som dokumentasjon på at du er student (sammen med studentbevis-appen). 

  For å bestille studentkort må du først ha aktivert din brukerkonto ved NMBU. Studentkort bestilles i tjenesten Fotoboks. Du finner brukerveiledning for hvordan du bestiller kortet her (krever innlogging med FEIDE).  
  Kortet hentes på Servicetorget i Veterinærbygningen. Du får epost til NMBU-eposten din når kortet er ferdig produsert og kan hentes.

 • Studentbevis-appen fungerer som studentbevis hos bl.a. studentsamskipnadene og kollektivtransportselskaper (f.eks. VY og Ruter), og vil være gyldig på lik linje med studiekort og papirkvittering. Du vil likevel fortsatt trenge studiekort for å f.eks. få tilgang til bygninger og låne bøker.

  For at studentbeviset skal være gyldig må du ha betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg.

  Appen lastes ned fra din app-butikk.

  Hvordan logge seg på studentbevis-appen første gang?

  • Åpne appen (krever internettilgang)
  • Velg hvilket lærested du tilhører
  • Logg inn med vanlig brukernavn og passord  
  • Les samtykkeerklæringen og aksepter (appen kan kun benyttes hvis du gir ditt samtykke)
  • Les vilkårene og godkjenn (appen kan kun benyttes hvis du godkjenner vilkårene)
  • Tillat bruk av bilde fra ditt studentkort. For å aktivere bilde i appen, må du godta bruk av bilde i Studentweb.

  Når du har betalt semesteravgift og semesterregistrert deg, vil dette vises i en gul boks nederst på siden. Selve kvitteringen lagres i appen, så etter innlogging og registrering av betalt semesteravgift i appen, kan den brukes uten internettilgang.

  Merk: Du skal både ha app og studentkort

  Studenter som ikke har smarttelefon
  Dersom du ikke har smarttelefon og derfor ikke har mulighet til å bruke studentbevisappen, kan du bestille en semesterkvittering på papir. Du logger på Studentweb og fra menyen oppe til venstre velger du Bestillinger og så Semesterkvittering. Husk å sjekke at semesteradressen i StudentWeb er oppdatert først.

 • Mazemap

  Mazemap er en karttjeneste som gjør det enkelt å finne frem på campus. Du finner Mazemap på nett og på app for Android/IOS.

  Studentweb

  En nettbasert tjeneste med informasjon om ditt studieløp. Her kan du blant annet semesterregistrere deg, se og endre utdanningsplanen din og melde deg opp i emner. I Studentweb vil du også finne eksamensdatoene og eksamensresultatene dine.

  Canvas

  Canvas er NMBUs læringsplattform og det digitale læringsmiljøet for studenter og undervisere. Det er her du finner forelesningsmateriell og informasjon om emnet. Canvas gir også mulighet til kommunikasjon og interaksjon mellom student-underviser og student-student. 

  Timeplan

  Hvor og når har du undervisning?
  Timeplanen for de ulike emnene finner du i systemet TimeEdit.

  Se hvordan TimeEdit fungerer her (video).

  Webmail

  Som student ved NMBU vil du få tildelt en e-postadresse med tilgang til webmail. Det er på denne e-postadressen universitetet sender deg viktig informasjon. Du må derfor sjekke denne e-postkontoen jevnlig, så du ikke går glipp av denne informasjonen. 

  E-postaddressen din er satt i forhold til navnet ditt og vil være fornavn.mellomnavn.mellomnavn.etternavn@nmbu.no

  NMBU-hjelp

  I NMBU-hjelp finner du svaret på de fleste av dine studierelaterte spørsmål
  Du kan bruke søkefeltet øverst på siden for å søke etter informasjon. Hvis du ikke finner akkurat det du lurer på kan du sende inn en henvendelse til Studentenes informasjonstorg (SIT) eller studieveileder, via et kontaktskjema. Under "Mine saker" kan du følge med på status på dine henvendelser. 

 • Bruk av StudentWeb sine sider følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysningsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift og er underlagt Internkontrollsystem for Informasjonssikkerhet ved NMBU sine rutiner for bruk av personopplysninger.

  Se ellers informasjonen om personvern ved opptak på våre nettsider.

 • Det er laget en egen huskeliste for å hjelpe deg med å huske alt som du må huske å gjøre for å komme i gang som ny student, før du starter semesteret. Alt dette står i punktene nevnt over, men du kan laste ned denne word-filen for å sikre at du har husket alt ved å huke av i listen.

Semesterstart og fadderprogram

 • Hvert høstsemester er det fadderuke!

  Programmet for uke 32, 33 og 34 vil du finne her så fort det er klart!

  Årets faddere gleder seg til å møte deg! Vi ønsker deg velkommen til en gøyal, trygg og sosial semesterstart. Ingen spørsmål er dumme, alle har vært nye en gang.

  Fadderuka sitt KICK-OFF er fredag 9. august i Auditorium Maximum (Aud Max)!

  Under Fadderuka vil det være både felles aktiviteter og fakultetsvise aktiviteter.
  Det er mange gode grunner til å være med. Her er fire:

  • - Du blir kjent med de du skal studere sammen med
  • - Du blir kjent på campus
  • - Du blir kjent med de ulike studentorganisasjonene ved NMBU
  • - Fadderuka er artig, sosial og inkluderende 
 • Vi inviterer alle nye studenter til registreringshelg 10.-11. august. Da vil vi blant annet hjelpe deg med å opprette NMBU-bruker og semesterregistrering, hvis du ikke alt har gjort dette hjemmefra. I løpet av helgen vil du få mye nyttig informasjon om viktige ressurser som er tilgjengelig for studenter for å sikre deg en god start på studiene.

  Oppmøte tid og sted for hvert fakultet i registreringshelgen.
  Oppmøtested finnes enkelt ved hjelp av mazemap.

  Lørdag 10. august

  • Veterinærhøgskolen (VET): lørdag 10. august kl. 9.00. Oppmøte Gullvepsen Bikuben
  • Handelshøyskolen (HH): lørdag 12. august kl. 10.00. Oppmøte Aastveit Bioteknologibygget
  • Fakultet for Realfag og teknologi (REALTEK): lørdag 10. august kl. 11.30. Oppmøte Aastveit Bioteknologibygget
  • Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA): lørdag 10. august kl. 13. Oppmøte Aastveit Bioteknologibygget

  Søndag 11. august

  • Fakultet for biovitenskap (BIOVIT): søndag 11. august kl. 10. Oppmøte Aastveit Bioteknologibygget
  • Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM): søndag 11. august kl. 11.30. Oppmøte Aastveit Bioteknologibygget
  • Fakultet for Landskap og Samfunn (LANDSAM): søndag 11. august kl. 13. Oppmøte Aastveit Bioteknologibygget

  Har du bestilt studentkort via fotoboks.nmbu.no kan dette hentes i helgen på Servicetorget i Veterinærbygget.

  Årets faddere vil bistå, svare på spørsmål og følge deg rundt på campus.

  Velkommen til NMBU!!

 • Usikker på hvilket fakultet du til hører? Under finner du liste over fakultetene og tilhørende fagområder. Når du vet hvilket fakultet du skal gå på kan du trykke deg videre til nettsiden og finne informasjon om Fadderuka og program.

  Finn ut mer om detaljene i studiestart-programmet på ditt fakultet:

  Fakultet for Biovitenskap (BIOVIT)
  Akvakultur, Biologi, Husdyrvitenskap, Plantevitenskap, Genomvitenskap, Agroøkologi, Urbant landbruk, Europeisk master i dyreavl og genetikk

  Handelshøyskolen (HH)
  Økonomi, administrasjon, ledelse, samfunnsøkonomi, bioøkonomi, entreprenørskap og innovasjon

  Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)
  Bioteknologi, Kjemi, Kjemi og bioteknologi (siv.ing.), Matvitenskap og ernæring.
  Se spesielt digitalt infomøte som er planlagt 10. august kl. 13.15-14 - gå inn i lenken for å finne ut mer om dette.

  Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)
  By- og regionplanlegging, eiendom, eiendomsutvikling, folkehelse, Global Development Studies, Landscape Architecture for Global Sustainability, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, International Environment and Development Studies, International Evironmental Studies, International Relations

  Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
  Ettårig grunnstudium, Fornybar energi, Miljøvitenskap, Skogfag, Økologi og naturforvaltning, Naturbasert reiseliv, Bachelor i Radioaktivitet og miljø, Master i Nukleær- og miljøvitenskap

  Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)
  Frie realfag, Lektorutdanning i realfag, Geomatikk (Bachelor), Energi- og miljøfysikk (Bachelor), Anvendt robotikk (siv.ing.), Byggeteknikk og arkitektur (siv.ing.), Datavitenskap (siv.ing.), Geomatikk (siv.ing.), Industriell økonomi (siv.ing.), Maskin-prosess- og produktutvikling (siv.ing.), Miljøfysikk og fornybar energi (siv.ing.), Vann- og miljøteknikk (siv.ing.), Aquatic Food Production (toårig master), Data Science (toårig master), Photonics (toårig master)

  Veterinærhøgskolen (VET) 
  Dyrepleie, Veterinærmedisin, profesjonsutdanning

 • Fredag 16. august kl. 13 avholdes årets immatrikulering av nye gradsstudenter. Dette er en høytidelig seremoni som markerer at du har blitt tatt opp som student til høyere utdanning.

  Tradisjonen tro gjennomfører NMBU immatrikulering for nye studenter som er tatt opp til et bachelorprogram eller et femårig masterprogram. I tillegg inviteres studenter på Grunnstudium, Frie realfag og årets gjestestudenter.

  Vi ønsker hjertelig velkommen til seremonien, som finner sted på Storplenen foran Urbygningen. 
  Under seremonien blir det holdt taler av rektor, studentleder, med flere. Det blir også musikk og og roseseremoni. 

  Praktisk informasjon

  Dere finner enkelt området på Storplenen dere skal stå, sammen med de andre studentene fra ditt fakultet.

  Vær på plass på Storplenen senest klokken 12:50.

  Antrekk: Pent - men klædd etter været.

  Det er lurt å spise litt på forhånd!

  Seremonien varer ca 1,5 time.

  Velkommen!

 • Ved hvert studieprogram er det en studieveileder som kan hjelpe deg med spesifikke spørsmål knyttet til studieprogrammet ditt. Du kan kontakte din studieveileder via NMBU-hjelp, eller sende e-post. Du finner e-postadressene til studieveilederne på programsiden til hvert studieprogram.

  Enkeltemnestudenter har ikke en egen studieveileder, men kontakt Studentenes informasjonstorg (SIT) ved spørsmål.

 • Studentenes informasjonstorg (SIT) er universitetets støtte- og informasjonssenter for studenter og holder til i første etasje i Urbygningen. SIT kan svare på det meste. Har vi ikke svaret selv, er vi alltid behjelpelige med å sette deg i kontakt med riktig person.

 • akademisk kalender finner du viktige datoer i studieåret, herunder frister for oppmelding og avmelding i emner.

 • Hvis du trenger å komme i kontakt med fadderen din før studiestart, kan du kontakte fakultetets faddersjef

  Fakultet for Biovitenskap (BIOVIT), fadderuka.biovit@nmbu.no

  Handelshøyskolen (HH), fadderuka.hh@nmbu.no

  Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM), fadderuka.kbm@nmbu.no

  Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), fadderuka.landsam@nmbu.no

  Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), fadderuka.mina@nmbu.no

  Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), fadderuka.realtek@nmbu.no

  Veterinærhøgskolen (VET), fadderuka.vet@nmbu.no

  Faddergeneral 2024 er Ole Josef Pinaas

Fadderuka

Vi ønsker deg velkommen til en gøyal, trygg og sosial semesterstart! Fadderne er her for deg - bruk dem! Alle har vært nye en gang, så ingen spørsmål er dumme.

 • Du blir kjent med de du skal studere sammen med
 • Det er artig, sosial og inkluderende 
 • Du blir kjent på campus
 • Du blir kjent med de ulike studentorganisasjonene ved NMBU

Informasjon om fadderopplegget hvert år blir publisert i løpet av juli.

Livet utenom studiene

Kontakt Studentenes informasjonstorg

Åpningstider: 10:00-15:00 mandag-torsdag
Lokasjon: Urbygningen
Telefon: 67 23 01 11
Telefon og e-post betjenes hver ukedag: 08:00-15:00
E-post: sit@nmbu.no

SIT på Facebook

SIT på Instagram 

Opptakskontoret kan kontaktes på: opptak@nmbu.no