Master (5-årig)
Heltid
Miljøfysikk og fornybar energi

Vil du være med å utvikle ny fornybar energi og skape et mer bærekraftig samfunn? Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi får du mulighet til å påvirke hvordan vi løser noen av de største utfordringene innen energi, klima og miljø.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

25

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav (SIVING)

 • For opptak gjennom Samordna opptak gjelder generell studiekompetanse + sivilingeniørkravet (SIVING).

  Hvis du har treårig relevant utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du søke opptak til høyere årstrinn. Det stilles krav om minst 25 studiepoeng matematikk og minst 5 studiepoeng statistikk, som skal dekke kravet til matematikk og statistikk i sivilingeniørutdanningen ved NMBU. Du må minst ha karakter C for å bli tatt opp til høyere årstrinn. Hvis du har relevant fagspesifikk bakgrunn, vil du normalt kunne gjennomføre studiet på to år. Hvis du bare har delvis relevant bakgrunn, vil du normalt bruke mer enn to år på å fullføre studiene.

Fakultet for realfag og teknologi
Kurs FY155

Studenter fotografert på lab.
Samtykke fra studentene er innhentet.
Fakultet for realfag og teknologi
Kurs FY155

Studenter fotografert på lab.
Samtykke fra studentene er innhentet.
Fakultet for realfag og teknologi
Kurs FY155

Studenter fotografert på lab.
Samtykke fra studentene er innhentet.
To fysikkstudenter jobber med et eksperiment på lab
Miljøforsker i felt
Klimaforsker tar målinger
Fakultet for realfag og teknologi
Kurs FY155

Studenter fotografert på lab.
Samtykke fra studentene er innhentet.

Med en master i miljøfysikk og fornybar energi lærer du å bruke fysikk til å finne løsninger innen fornybar energi, klima, karbonfangst, radioaktivitet, miljøovervåkning og helseteknologi. Du får med andre ord kompetanse som er like viktig for jordas fremtid, som den er for arbeidsmarkedet.

Samarbeid tett med forskere og professorer

På miljøfysikk og fornybar energi får du tidlig prøve deg på laben og du kan velge å spesialisere deg innenfor en av følgende retninger:

Du blir også del av et engasjert fagmiljø der du samarbeider tett med forskere for å løse viktige energi- og miljøproblemer. Fagmiljøet består av over 40 engasjerte professorer, forskere og teknikere – og du kan alltid banke på en professordør når du trenger råd om studier og fag.

Hør podcasten Vett og vitenskap med Gaute Einevoll, professor i fysikk her ved NMBU.

Kåret til Norges beste master innen fysikk og kjemi

Mastergraden ble kåret til Norges beste masterprogram innen fysiske og kjemiske fag i Studiebarometeret 2019 og 2020. Helt siden Studiebarometeret startet har miljøfysikk og fornybar energi-studiet toppet barometeret.

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til miljøfysikk og fornybar energi heter Miljøfysikerne. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Karrieremuligheter

Som sivilingeniør innen miljøfysikk og fornybar energi har du mange spennende karrieremuligheter. Kompetansen gjør deg attraktiv i så godt som alle næringer og bransjer – og spesielt innen energi og teknologi. De tidligere studentene våre jobber i dag med alt fra forskning på medisinsk fysikk til utvikling av IT-systemer. Mange har også fått jobb i store energiselskaper. Her er noen av arbeidsgiverne til de nyutdannede kandidatene våre:

Privat næringsliv: Multiconsult, AF-Gruppen, Scatec Solar, Solcellespesialisten, Hydro, Equinor, Aker Solutions, COWI, DNV, Sopra Steria Forvaltning og statsbedrifter: Miljøverndepartementet, Olje- og Energidepartementet, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens Strålevern, Meteorologisk Institutt, Statsbygg, Statkraft, Statnett, ENOVA, Oslo Universitetssykehus

Forskning og utvikling: NMBU, UiO, UiB, SINTEF, Institutt for Energiteknikk (IFE), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Ideelle organisasjoner: ZERO, WWF

Her kan du lese om hva tidligere studenter på REALTEK jobber med.

 • Studieprogrammet Miljøfysikk og fornybar energi (Sivilingeniør) gir en kombinasjon av naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse som har som hensikt å gjøre kandidaten i stand til å gi et signifikant bidrag til utviklingen av samfunnet. Kandidaten vil i løpet av studiet opparbeide seg kunnskap i form av en faglig verktøykasse bestående av fysikk, informatikk, matematikk, kjemi samt samfunnsvitenskapelige fag som økonomi og ledelse. I tillegg får kandidaten dybdekunnskap innen en valgt fysikkspesialisering. Dette vil gi et godt kunnskapsfundament som gjør kandidaten i stand til å være med å utvikle fremtidens teknologi som tar hensyn til bærekraft og etiske krav i et helhetlig samfunnsperspektiv.

  En kandidat som har fullført utdannelsen (sivilingeniør) forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Evnen til å gjennomføre forskning- og utviklingsprosjekter innen næringsvirksomhet, forvaltning og forskning.
  • Dybdekompetanse innen valgt spesialisering
  • Evnen til å bidra til innovasjon og entreprenørskap.
  • Evnen til å formidle og kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger og løsninger både overfor spesialister og allmennheten.

  Kunnskaper:

  • Forstår ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, har innsikt i etiske krav og hensyn til bærekraftig utvikling, og kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ingeniørfaglig arbeid.
  • Har brede matematisk-naturvitenskapelige, teknologiske og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
  • Har dybdekunnskap innen et begrenset felt knyttet opp mot aktiv forskning, herunder tilstrekkelig faglig innsikt til å ta i bruk nye forskningsresultater.
  • Har tverrfaglig kompetanse og forståelse slik at kandidaten er i stand til å arbeide i team på tvers av fagområder.

  Ferdigheter:

  • Kan utarbeide helhetlige løsninger av ingeniørfaglige problemer, herunder kunne utvikle løsninger i en tverrfaglig kontekst.
  • Kan vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller, beregninger og løsninger selvstendig og kritisk.
  • Kan planlegge og gjennomføre innhenting av data, samt behandle, analysere og tolke dataene.
  • Kan analysere matematiske modeller for prosesser f. eks. i fysikk, teknologi, miljø og biovitenskap.
  • Har praktiske ferdigheter i aktuell teknologi og metodikk, slik at kandidaten kan gå rett inn i produktivt arbeid.
  • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse oppgaver og tilegne seg ny kunnskap på egen hånd.
 • Studieløpet er tilpasset slik at det er muligheter for å ta deler av studieløpet i utlandet. Det er anbefalt å planlegge utvekslingen til 3. eller 4. studieår, men andre tilpasninger er også mulig.

  Trykk på lenken under for å lese mer om utveksling:

  https://www.nmbu.no/studenter/utveksling

 • Miljøfysikk og fornybar energi er et fulltidsstudium over 5 år som gir 300 studiepoeng.

  Studieprogrammet har følgende oppbygging:

  • Grunnpakke for sivilingeniørstudier
  • Programspesifikke emner
  • Spesialiseringsemner
  • Valgfrie emner
  • Masteroppgave

  Her kan du se studieplaner

  • Fysikk er vitenskapen om hvordan alle fysiske legemer interagerer og påvirker hverandre både på den største (universet) og den minste skala (elementærpartikler). Fysikk beskriver hvordan alt henger sammen med alt og er derfor grunnlaget for all teknologi.

   Ved å ta en sivilingeniørgrad i miljøfysikk og fornybar energi ved NMBU får du en solid forståelse av fysikken som ligger til grunn for fornybar energi, klimaendringer, miljøovervåking og bærekraftig utvikling. Med denne utdannelsen kan du bidra til å løse noen av de største utfordringene i verden, som energiforsyning, klimaendringer og forurensning.

  • Undervisningen er variert, men den vanligste formen er forelesninger og øvingstimer. I noen emner er det obligatoriske aktiviteter som f.eks. gruppearbeid, øvelser på lab med påfølgende rapporter, prosjektoppgaver, utflukter og deltakelse på seminarer.
  • Mange emner har en avsluttende eksamen som bestemmer hele karakteren i emnet. Eksamen kan være både skriftlig og muntlig. Andre emner har samlet vurdering der det inngår flere elementer, som f.eks. deleksamen, innleveringsoppgave, rapport eller semesteroppgave, og hvor du får en karakter på hver av dem. Når det er mappevurdering blir ikke hver enkelt oppgave vurdert hver for seg, men får en felles karakter på slutten, når mappen leveres. Som regel bruker vi bokstavkarakterer, men i enkelte emner får du bestått/ikke bestått. Som avslutning på studiet inngår det et selvstendig arbeid, masteroppgaven, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Oppgaven forsvares muntlig.

Studieveileder(e):

Karianne Risvik Johnsen

Karianne Risvik Johnsen

Rådgiver
Nora Sunde

Nora Sunde

Rådgiver
Rune Grønnevik

Rune Grønnevik

Seniorrådgiver

Mekarim Azhar Khalil

Førstekonsulent