vindmøller på en åskam, med solnedgang i bakgrunnen

Lær mer om fornybar energi på NMBU

Verden trenger mer fornybar energi for å erstatte olje, kull og gass. Utbyggingen av fornybare energikilder vil innebære store inngrep i naturen. Vi må finne løsninger som kan produsere energi i stor skala samtidig som vi tar hensyn til natur og mennesker. Det krever innovasjon og nytenkning. Her på NMBU vil du få bryne deg på dette og mange andre interessante problemstillinger.

Les mer om aktuelle studieprogrammer her:

 • Fornybar Energi - Bachelor

  Dette studieprogrammet er tverrfaglig. Samfunnet trenger flere fagfolk som kan løse kompliserte problemer knyttet til fornybar energiproduksjon. Du lærer om energisystemer og ny energiteknologi, økonomi, og hensyn til natur og friluftsliv. Du får et solid overblikk, og lærer å sette energiressursene våre inn i en større samfunnsmessig sammenheng. 

  Energi og miljøfysikk - Bachelor

  Er du interessert i fysikk, matematikk, teknologi, fornybar energi, klima og miljø? Vil du ha mange muligheter for videre masterstudier? Vil du ha en meningsfull og interessant jobb? Vil du studere i et svært godt og inkluderende studiemiljø? Da er bachelor i Energi- og miljøfysikk studiet for deg.

  Geomatikk - Bachelor

  Vil du jobbe med satellittkartlegging, GPS, 3D-modellering eller geografiske informasjonssystemer? Med en bachelorgrad i geomatikk får du svært etterspurt kompetanse på et fagfelt som bare blir større og større. 

  Miljøvitenskap - Bachelor

  For å gjennomføre store prosjekter på fornybar energi kreves fagfolk med kompetanse på jord, miljø og forurensning. Et viktig element i planleggingen er bærekraftig bruk og vern av miljø og naturressurser. Dette programmet deg solid kunnskap om naturen og samspillet mellom jord, vann, geologi, forurensning og miljøgifter. 

  Bioteknologi  - Bachelor

  Kan du tenke deg å utvikle den neste, livsviktige vaksinen eller å forske på morgendagens mat? Bioteknologi handler om små ting som kan utgjøre store forskjeller for samfunnet. 

  Kjemi - Bachelor

  Vil du bidra til å løse energiutfordringer, finne mer bærekraftige løsninger i industrien eller jobbe med miljøvern? Kjemi gir deg kunnskap om hvordan alt henger sammen. 

  Økologi og naturforvaltning - Bachelor

  For å gjennomføre store prosjekter på fornybar energi kreves fagfolk som har kunnskap om natur og artsmangfold. Artskartlegginger og risikovurderinger er uunnværlige elementer i planlegging og gjennomføring i fornybarprosjekter. I dette programmet får du kunnskap om norsk natur og økosystemer, juridisk lovverk og arealforvaltning.

 • Miljøfysikk og fornybar energi - Master

  Er du opptatt av ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling? Med en master i teknologi og Vil du være med å utvikle ny fornybar energi og skape et mer bærekraftig samfunn? Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi får du mulighet til å påvirke hvordan vi løser noen av de største utfordringene innen energi, klima og miljø.

  Geoinformatikk - Master

  Vil du jobbe med satellittkartlegging, GPS eller 3D-modellering? Med en master i geoinformatikk får du kunnskap om teknologi vi bruker hver eneste dag – og kompetanse på et fagfelt som bare blir større og større.

  Byggteknikk og arkitektur - Master

  Vil du designe bygg som er tilpasset morgendagens klima- og miljøutfordringer? Med en master i byggeteknikk og arkitektur lærer du å utvikle funksjonelle konstruksjoner som kan bidra til å skape bedre byer og omgivelser i fremtiden.

  Teknologi- og produktutvikling - Master

  Er du opptatt av ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling? Med en master i teknologi og produktutvikling lærer du å designe tekniske løsninger som kan bidra til å endre morgendagens industri og næringsliv.

  Industriell økonomi - Master

  Har du en gründer i magen? Vil du være med å gjøre norske bedrifter mer innovative og konkurransedyktige – eller kanskje starte en egen bedrift? Da kan studier i industriell økonomi være noe for deg!

  Datavitenskap - Master

  Drømmer du om å forvandle tall og informasjon til spennende innovasjon? Med en mastergrad i datavitenskap får du verktøyene du trenger til å finne mønstre i data – og kunnskapen til å utnytte dem der det trengs.

  Anvendt robotikk - Master

  Vil du være med på å utvikle morgendagens robotteknologi? Med en mastergrad i anvendt robotikk får du ettertraktet kompetanse i et fremtidsrettet fagfelt – i en tid der stadig mer blir automatisert og robotisert.

  Landskapsarkitektur - Master

  Vil du skape morgendagens grønne samfunn? Landskapsarkitektur er kreativt arbeid som skaper gode uteomgivelser. Skjønnhet, bærekraft, funksjonalitet og tilgjengelighet er viktige mål. I dette masterstudiet lærer du å arbeide for disse målene.

  Kjemi og bioteknologi - Master (Siv.Ing)

  Vil du jobbe med miljøutfordringer eller morgendagens medisin? Med denne masteren lærer du hvordan teori kan bli til spennende teknologiske løsninger. 

 • Fornybar energi - Master

  Dette studiet gir deg tverrfaglig kompetanse som gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre bærekraftige energiprosjekter. Du lærer hva som skal til for at fornybare energiprosjekter og energieffektivisering kan gjennomføres på en god måte. Du får en allsidig kompetanse innen tekno-økonomi-miljø-analyser og systemanalyse med vekt på bioenergi, vind- og vannkraft.

  Naturforvaltning - Master

  Naturforvaltning er skjæringspunktet mellom naturens tålegrenser, og samfunnets ønsker. Dette studieprogrammet er utformet for å gi deg en solid forståelse av hvordan norsk miljøforvaltning er sammensatt og fungerer. For å gjennomføre store prosjekter på fornybar energi kreves fagfolk som har nettopp denne kompetansen. Artskartlegginger og risikovurderinger er uunnværlige elementer i planlegging og gjennomføring i fornybarprosjekter.

  Folkehelsevitenskap  - Master

  Vil du lære mer om forebyggende og helsefremmende arbeid? Studiet gir deg kunnskap om hvordan vi som samfunn legger til rette for god helse i befolkningen. Betydningen av natur, miljø og omgivelser er sentralt i studiet.

  Bioøkonomi - Master

  Brenner du for et bærekraftig samfunn? Har du lyst til å jobbe for en grønn økonomi? Vil du være med å skape det vi skal leve av i fremtiden? Da har vi et spennende studieprogram for deg!

Til rekruttering-2023-2024
Studentambassadører hos NMBU fotografert på diverse lokasjoner på campus.

Norges mest fornøyde universitetsstudenter

Les mer om livet rundt studiene her

Les mer

Hvordan kan man bruke vindmøller uten å ødelegge naturen?