Bachelor
Heltid
Energi- og miljøfysikk

Er du interessert i fysikk, matematikk, teknologi, fornybar energi, klima og miljø? Vil du ha mange muligheter for videre masterstudier? Vil du ha en meningsfull og interessant jobb? Vil du studere i et svært godt og inkluderende studiemiljø? Da er bachelor i Energi- og miljøfysikk studiet for deg.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

20

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse + realfagskravet (REALFA).

 • Opptak til dette studieprogrammet skjer gjennom Samordna opptak.
Mannlig fysikkstudent med vernebriller tester instrumenter på lab
To kvinnelige studenter med vernebriller
Fakultet for realfag og teknologi
Kurs FY155

Studenter fotografert på lab.
Samtykke fra studentene er innhentet.
Bildet er tatt under undervisning i fysikk på fysikklaben på NMBU
Fakultet for realfag og teknologi
Kurs FY155

Studenter fotografert på lab.
Samtykke fra studentene er innhentet.

En av de største utfordringene verden står overfor er hvordan vi skal klare å skaffe mat, vann, hus og fornybar energi til jordens befolkning i framtiden på en måte som planeten vår tåler. Med en bachelorgrad i energi- og miljøfysikk får du kunnskapen du trenger for å bidra til å løse utfordringer innen energi, klima og miljø. Du får en solid bakgrunn for videre masterstudier i alt fra fornybar energi og klimafysikk til miljøteknologi og datavitenskap. 

Med dette studiet får du en grunnutdanning i fysikk og matematikk. Du lærer om de viktigste fornybare energiressursene, som solenergi, bioenergi, vindkraft og vannkraft, i tillegg til kjernekraft og de tradisjonelle energiressursene. Du vil også lære om radioaktivitet, stråling og hvordan stråling påvirker mennesker og naturen, og om atmosfæren, klima og klimaendringer.

Hos oss på NMBU vil du bli en del av et engasjert fagmiljø der studenter og forskere arbeider sammen for å løse verdens energi- og miljøproblemer. Fagmiljøet innen miljøfysikk og fornybar energi består av over 40 engasjerte professorer, forskere og teknikere. Vi tar godt vare på studentene våre og du kan bare banke på en professordør om du trenger råd om studier og fag. 

Hør podcasten Vett og vitenskap med Gaute Einevoll, professor i fysikk her ved NMBU.

Et godt studentmiljø

NMBU har Norges mest fornøyde studenter, og noen av grunnene til det kan du lese om på studieliv-sidene våre. Mesteparten av de sosiale aktivitetene skjer her på campus og i regi av studentforeningene. Studentforeningen til energi- og miljøfysikk heter Miljøfysikerne. Sjekk dem ut på Facebook eller Instagram

Du kan også følge fakultetet på Instagram og Facebook for å bli bedre kjent med oss!

Karrieremuligheter

Når du fullfører graden, får du tittelen bachelor i realfag/Bachelor of Science (BSc). Noen studenter går rett ut i jobb til stillinger i offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. Men de fleste studentene våre tar en mastergrad etterpå, enten ved NMBU, ved andre norske universiteter eller i utlandet. Ved NMBU kan du blant annet fortsette med en mastergrad i Miljøfysikk og fornybar energi, Datavitenskap og andre sivilingeniørstudier ved NMBU. Hvis du velger å gå videre og søke deg inn på sivilingeniørstudiet Miljøfysikk og fornybar energi eller sivilingeniørstudiet Datavitenskap, kan du blant annet velge mellom disse spesialiseringene:

Nyutdannede studenter som har gått videre med en mastergrad på NMBU, har blant annet fått jobb på disse stedene: Statkraft, Statnett, Lyse energi, Statoil, Multiconsult, AF-gruppen, ECT, COWI, EVRY, NOAH, Scatec Solar, Solcellespesialisten, OTOVO, Electronova, Nexans, Hydro, EQUINOR, Aker Solutions, Sintef, OBOS, Statsbygg, NVE, ENOVA, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet, Statens strålevern, Justérvesenet, DNV-GL, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, Meteorologisk institutt, BaneNOR (Jernbaneverket), Statens vegvesen, Kjeller vindteknikk, FFI, SINTEF, IFE, Zero, WWF, videregående skoler, Universitetet i Oslo, NTNU og NMBU.

Her kan du lese om hva noen av våre tidligere studenter jobber med. 

 • Bachelorprogrammet i Energi- og miljøfysikk gir en kombinasjon av naturvitenskapelig og teknologisk kompetanse som har som hensikt å gjøre kandidaten i stand til å bidra til utviklingen av samfunnet. Kandidaten vil i løpet av studiet opparbeide seg kunnskap i form av en faglig verktøykasse bestående av fysikk, informatikk, matematikk, statistikk og kjemi. Studiet gir innsikt i samfunnsrelevante temaer som klimaendringer, miljøproblemer, energiforsyning samt energiproduksjon. Studiet gir et godt utgangspunkt for videre masterstudier innen fysikk, datavitenskap og andre naturvitenskapelige og teknologiske fag.

  En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter:

  Generell kompetanse:

  • Evnen til å planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og som deltager i gruppe.
  • Evnen til å kommunisere om faglige problemstillinger, resultater og erfaringer med andre realister og allmennheten.
  • Forståelse av ingeniørfagenes rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv

  Kunnskaper:

  • Har brede matematisk-naturvitenskapelige og datatekniske basiskunnskaper som grunnlag for metodeforståelse, anvendelser, faglig fornyelse og omstilling.
  • Har tilstrekkelig teoretisk grunnlag for å kunne løse spesifiserte oppgaver innen sin spesialisering.
  • Har tilstrekkelige kunnskaper til å kunne argumentere omkring temaer i realfaglige spørsmål.

  Ferdigheter:

  • Kan bruke fysikk, informatikk, statistikk og matematikk til å forstå og beskrive naturen.
  • Kan utføre innhenting, bearbeiding, kontroll, analyse og presentasjon av ulike former for data.
  • Forstår og kan begrunne sine beregninger.
  • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og belyse en problemstilling ut fra dette.
 • NMBU har avtaler med mange utenlandske universiteter hvilket gir gode muligheter for å ta relevante fag i utlandet som kan innpasses i bachelorgraden.

  Trykk på lenken under for å lese mer om utveksling:

  https://www.nmbu.no/studenter/utveksling

 • Energi- og miljøfysikk er et fulltidsstudium over 3 år som gir 180 studiepoeng.

  Studieprogrammet har følgende oppbygging:

  • En fordypningsdel på minst 80 studiepoeng
  • Spesialiseringsemner
  • Valgfrie emner

  Her kan du se studieplaner

  • Bachelorprogrammet Energi - og miljøfysikk gir grunnleggende realfaglige ompetanse som samfunnet trenger or opprettholdes og utvikling av et bærekraftig samfunn. Realfaglig kompetanse er sterkt etterspurt av energisektoren, miljøvernsektoren, industri, forskning, utvikling, undervisning og offentlig forvaltning.
  • Undervisningen er variert, men den vanligste formen er forelesninger og øvingstimer. I noen emner er det obligatoriske aktiviteter som f.eks. gruppearbeid, øvelser på lab med påfølgende rapporter, prosjektoppgaver, utflukter og deltakelse på seminarer.

  • Mange emner har en avsluttende eksamen som bestemmer hele karakteren i emnet. Eksamen kan være både skriftlig og muntlig. Andre emner har samlet vurdering der det inngår flere elementer, som f.eks. deleksamen, innleveringsoppgave, rapport eller semesteroppgave, og hvor du får en karakter på hver av dem. Når det er mappevurdering blir ikke hver enkelt oppgave vurdert hver for seg, men får en felles karakter på slutten, når mappen leveres. Som regel bruker vi bokstavkarakterer, men i enkelte emner får du bestått/ikke bestått.
  • Studenter fra partneruniversitet vil kunne ta deler av dette studiet. Noen emner gis på engelsk og andre gis på engelsk ved behov. Hovedtyngden av emnene gis på norsk.

Studieveileder(e):

Rune Grønnevik

Rune Grønnevik

Seniorrådgiver
Karianne Risvik Johnsen

Karianne Risvik Johnsen

Rådgiver

Mekarim Azhar Khalil

Førstekonsulent
Nora Sunde

Nora Sunde

Rådgiver