Bachelor
Heltid
Fornybar energi

Vårt behov for fornybar energi øker. Samfunnet trenger flere fagfolk som kan løse kompliserte problemer knyttet til fornybar energiproduksjon. For å løse disse problemene trenger man kunnskap om fornybar energi, i tillegg til tverrfaglig kompetanse.

Studiestart:

Høst

Antall studieplasser:

35

Poenggrenser:

46.2 / 46.4

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse

 • Generell studiekompetanse.
Studenter på fornybar energi som spille Klimaspillet.
Rånåsfoss demning og vannkraftverk.
Kraftlinjer.
Student som ser på en vindmølle på mobilen sin.

Skiftet fra fossil til fornybar energi krever at vi som samfunn må endre måten vi produserer energi på. Vi må blant annet bruke større land- og havarealer til å produsere energi enn det vi har gjort tidligere. Dette skaper konflikter, og det er mange hensyn som må tas, både økonomiske, teknologiske og ikke minst hensyn knyttet til bruk og vern av natur. 

Med en bachelor i fornybar energi skal du kunne balansere alle disse interessene. Du får et tverrfaglig overblikk, og du skal kunne sette energiressursene våre inn i en større samfunnsmessig sammenheng. 

Viktige faglige tema som du møter inkluderer:

 • Energisystemer og ny energiteknologi
 • Energi- og miljøøkonomi
 • Hensyn til friluftsliv, rekreasjon og biologisk mangfold
 • Hvordan redusere klimagassutslipp, og samtidig sikre bærekraftig produksjon og leveranse av grønn energi til industri og samfunn?

Du finner utdanningsplanen til studiet her.

 

Dersom det er ingeniørutdanning med mer vekt på matte og fysikk du er interessert i, så er det nok vår sivilingeniørgrad i energi og miljøfysikk du bør kikke på. 

Karrieremuligheter

Med en bachelorgrad i fornybar energi er du kvalifisert til å jobbe med fornybar energi i forskjellige bedrifter og organisasjoner. Du blir en nøkkelperson som jobber på tvers av fagområder, i samarbeid med jurister, planleggere og ingeniører. For å bli ettertraktet og konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, anbefaler vi å ta en mastergrad i fornybar energi. Andre masterprogram på NMBU kan også være aktuelle.

Aktuelle masterprogram kan være:

Fornybar energi

Skogfag

Naturbasert reiseliv

Her kan du lese noen eksempler på hva tidligere masterstudenter på fornybar energi jobber med.

 • En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskaper:

  • Forstår verdikjeder, planleggingsprosesser og energisystemeffekter knyttet til utnyttelse av fornybare energiressurser og energieffektivisering.

  Ferdigheter:

  • Kan kombinere og anvende kunnskap fra fagområdene energiteknologi, økonomi og miljø.
  • Kan være med å løse oppgaver med helhetlig analyse, planlegging, prosjektering og drift av energisystem og fornybar energi.
  • Kan arbeide med tverrfaglige problemstillinger relatert til et energisystem basert på fornybare energiressurser, inkludert økonomi, teknologi og miljømessige aspekter.

  Generell kompetanse:

  • Har et solid tverrfaglig fundament.
  • Forstår nødvendigheten av samarbeid og konfliktløsing på tvers av fagområder.
  • Har god kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig.
 • Fornybar energi er et viktig globalt tema. Hvordan det enkelte land velger å håndtere samfunnets krav om økt andel fornybar energi og bærekraftig utvikling varierer stort. I tillegg er energi i dag er en internasjonal handelsvare. Et internasjonalt perspektiv er derfor veldig viktig.

  Vi oppfordrer våre studenter til å ta en del av studiet i utlandet. Høstsemesteret i tredje studieår er tilrettelagt for utveksling. Emner tatt ved andre universiteter kan enten erstatte obligatoriske emner eller inngå som valgfrie emner. Vi har mange avtaler med universiteter i utlandet. Populære destinasjoner for studentene på dette programmet inkluderer Østerrike, Nederland, Australia, New Zealand, Canada og USA.

  NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling?
 • Programmet er treårig og består av obligatoriske emner, begrenset valgfrie emner og helt valgfrie emner. I starten av studiet er det fokus på generelle emner for å få grunnleggende forståelse for tilstøtende fagområder som juss, fysikk, økologi, GIS og økonomi. Utover studiet øker andelen emner innen fornybar energi og valgfriheten. Det første studieåret består av obligatoriske emner innen energi (FORNY100), investeringsanalyse (FORNY150), økologi (ECOL100), fysikk (FYS100), excel (BUS133), matematikk (MATH100/MATH111) og juss (JUS100). I tillegg må studenten velge ett valgfritt emne. Det andre studieåret tar studentene økonomi og bærekraft (ECN101), examen philosophicum (PHI100), GIS (LAD102), statistikk (STAT100), samt videregående emner innen fornybar energi (FORNY200, FORNY210, FORNY240). I dette studieåret velger også studentene samfunnsøkonomi (ECN101) eller mikroøkonomi (ECN110) og miljø- og ressursøkonomi (ECN170). I det tredje studieåret tas flere videregående emner i fornybar energi FORNY220, FORNY230) og tverrfaglig konsekvensanalyse (MINA250). I dette året er det spesielt mye valgfrihet, og det er også tilrettelagt for utveksling. Studiet avsluttes med et emne i energibruk og energisystemanalyse (FORNY260).

  Du finner en oversikt over studieplanen her. 

  • Klimaendringer og bærekraftig utvikling skaper stor oppmerksomhet om fornybar energi. Energiselskaper verden over satser stort på vindkraft, vannkraft, solkraft, bioenergi og energieffektivisering. Økonomi, teknologi og miljø må sees i sammenheng og avveies for å finne gode løsninger. Bachelorstudiet i fornybar energi er et tverrfaglig studium som gir deg en helhetlig, grunnleggende kompetanse innen fornybar energi. Grunnleggende realfag kombineres med fag innen energiteknologi, økonomi, systemanalyse, miljø og ressursforvaltning.
  • I tillegg til ordinære forelesninger og gjesteforelesninger, legges det vekt på problembasert undervisning, gruppe- og prosjektoppgaver, gruppe- og prosjektoppgaver, selvstendig arbeid, seminarer og utferder.

   Kunnskap innen fornybar energi oppnås i stor grad gjennom forelesninger og selvstudium, i tillegg til gruppe -og prosjektoppgaver, seminarer og utferder. Gjennom oppgaver, gruppe- og prosjektoppgaver og seminarer lærer kandidaten å anvende kunnskapen fra de ulike fagområdene. Kandidaten oppnår kompetansen innen tverrfaglighet gjennom støttefagene og i emner med fokus på tverrfaglige prosjektoppgaver. Kompetansen innen kommunikasjon og samarbeid oppnås også gjennom gruppe- og prosjektoppgaver, i tillegg til aktiv deltagelse i undervisningen.

  • Evalueringsformene er varierte og kan bestå av skriftlig eller muntlig eksamen, evaluering av semesteroppgaver, studentpresentasjoner, samt deltagelse på og rapportering fra obligatoriske aktiviteter.

   Oppnådd kunnskap testes gjennom skriftlig eksamen eller prøver, øvingsoppgaver, prosjekt- eller semesteroppgaver, muntlig eksamen eller presentasjoner. Ferdigheter testes gjennom skriftlig eksamen eller prøver, øvingsoppgaver, prosjekt- eller semesteroppgaver og presentasjoner. Den generelle kompetansen testes gjennom prosjekt- eller semesteroppgaver, muntlig eksamen og presentasjoner.

  • Selv om målgruppen for programmet er norskspråklig, gis flere av emnene på engelsk. Dette gjør at vi kan gi tilbud til utenlandske studenter fra samarbeidsuniversiteter. Det er også lagt til rette for at gjestestudenter kan ta frie emner.

Studieveileder(e):

Marianne Mjelde

Marianne Mjelde

Rådgiver