Studieplaner for Bachelor i Bioteknologi

Av KBM

Bachelorgraden i bioteknologi er et treårig studium som inneholder grunnleggende obligatoriske emner, fordypningsemner og valgfrie emner.

Bachelor i bioteknologi - oppstart høst 2023

I bachelorprogrammet i bioteknologi er det to fordypninger: molekylærbiologi og bioinformatikk. Bioinformatikk kvalifiserer kun til master i bioinformatikk og anvendt statistikk (M-BIAS) og ikke master i bioteknologi (M-BIOTEK).

Første studieår består av innføringsemner i bioteknologi, biologisk data-analyse, matematikk, cellebiologi, generell kjemi, statistikk og genetikk.

I andre og tredje året bygges studiet ut med felles fordypningsemner innen bioteknologi, som består av blant annet mikrobiologi, organisk kjemi, biokjemi, molekylærbiologi, statistikk og bioinformatikk. 35-40 studiepoeng kan velges fritt blant et stort utvalg av emner. Her kan du velge emner som kan gi en videre fordypning mot enten mikrobiologi, molekylærbiologi, biokjemi eller genetikk. Examen Philosophicum (Ex. Phil.) tas i tredje studieår.

Det settes opp utdanningsplaner med god progresjon og utvikling for studentene. 

Informasjon

Last ned detaljert studieplan og oversikt over valgfrie emner for Bachelor i bioteknologi (PDF) for studieåret 2023/2024

Utkast til studieplan for Bachelor i bioteknologi (pdf) for studieåret 2024/2025

Les mer om Bachelor i bioteknologi

  • Består av minimum 180 studiepoeng og inneholder grunnleggende obligatoriske emner, fordypningsemner og valgfrie emner.

    En bachelorgrad kan inneholde en bacheloroppgave på 15 studiepoeng (valgfritt). Vi tilbyr bacheloroppgaver etter et fast opplegg med felles start på vårsemesteret.

    Du kan lese mer om rutiner og retningslinjer for bacheloroppgaver på NMBUs sider for gradsoppgaver, og se eksempler på mulige gradsoppgaver ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.

    Spesialpensum kan inngå som del av bachelorgraden (valgfritt). 

Publisert - Oppdatert

Del på