Course code BIO235

BIO235 Bioteknologi og kjemi i næringslivet

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Knut Rudi
Medvirkende: Truls Johan Biørnstad, Lars Jordhøy Lindstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen
Første gang: Studieår 2020-2021
Fortrinnsrett: <p>Bachelorprogrammene i bioteknologi og kjemi</p><p>Masterprogrammene i bioteknologi og kjemi</p><p>Masterprogrammet i teknologi, retning kjemi og bioteknologi</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet vil gi en introduksjon til hvordan næringslivet jobber. Emnet vil ha hovedfokus på kvalitetskontroll, risikovurdering og ulike kjemiske og bioteknologiske prosesser, samt lovgivning/krav og dokumentasjon av prosesser og produkter.

Det skal skrives en rapport der man velger seg en bedrift og evaluerer kvalitetssystemer og risiko som er forbundet med produkter/tjenester i denne bedriften, samt hvilke krav det er til dokumentasjon av disse. Rapporten presenteres gruppevis for de de andre studentene.

Emnet vil bidra til FNs bærekraftsmål 9 (Innovasjon og infrastruktur: Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon).

Læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Kunnskaper om kvalitetsstandarder og lovgivning knyttet til  produksjon i næringslivet
 • Kunnskaper om produktutviklingsprosesser
 • Kunnskap om risikovurdering
 • Kunnskap om krav til dokumentasjon
 • Kunnskaper om kjemi og bioteknologi i næringslivet i Norge

Ferdigheter

 • Kunne sette opp kvalitetssystem for enkle tjenester og produkter
 • Være istand til å risikovurdere produkter/prosesser
 • Kunne sette opp plan for utvikling av enkle produkter
 • Være i stand til å dokumentere produkter og prosesser

Generell kompetanse

 • Være i stand til å jobbe i næringslivet
 • Kjenne til samspillet mellom næringslivet, myndigheter og akademia
Læringsaktiviteter:
 • Forelesninger.
 • Gruppeoppgaver.
 • Muntlig presentasjon.
 • Ekskursjon til bedrifter.
 • Karrieredag (KBM).
Læringsstøtte:
Kontakt med lærere via Canvas og e-post. Forelesningsnotater legges ut i Canvas. 
Pensum:
Forelesninger og utvalgte vitenskaplige artikler.
Forutsatte forkunnskaper:

KJM100 Generell kjemi (eller tilsvarende).

BIO101 Introduksjon i bioteknologi og kjemi (eller tilsvarende)

Obligatorisk aktivitet:
 • Obligatorisk fremmøte på forelesninger
 • Godkjent skriftlig gruppeoppgave og presentasjon
Vurderingsordning:

Ferdigheter i rapportskriving og muntlig presentasjon. Begge må være bestått.

Evaluering av studentenes læring vil være basert på deres teoretiske kunnskaper og forståelse, 

Bestått/ikke-bestått

Sensor:
Intern og ekstern sensor godkjenner skriftlige rapporter og muntlig presentasjon.
Merknader:

Maksimalt 30 studenter, etter følgende prioritering:

 • B-BIOTEK / B-KJEMI / M-KB på 3. året 
 • masterstudenter M-BIOTEK / M-KJEMI
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 12 timer. Kollokvier 6 timer. Selvstudium, skriving av semesteroppgave og muntlig presentasjon 107 timer​
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
 • Forelesninger:  2 timer (dobbelttime) per uke i 6 uker i  høstparallellen.
 • Semesteroppgave og muntlig presentasjon i november/desember, før eksamensperioden starter.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått