Bioteknologi Bachelor

Fra studieåret 2022/2023 vil det bli nye studieplaner for bachelor i bioteknologi, og den største endringen er at dagens retninger fjernes.

Første studieår består av innføringsemner i bioteknologi, biologisk data-analyse, matematikk, cellebiologi, generell kjemi, statistikk og genetikk.

I andre og tredje året bygges studiet ut med felles fordypningsemner innen bioteknologi, som består av blant annet mikrobiologi, organisk kjemi, biokjemi, molekylærbiologi, statistikk og bioinformatikk. 35 studiepoeng kan velges fritt blant et stort utvalg av emner, hvor 15 av disse kan være en bacheloroppgave. Her kan du velge emner som kan gi en videre fordypning mot enten mikrobiologi, molekylærbiologi, biokjemi eller genetikk. Examen Philosophicum (Ex. Phil.) tas i tredje studieår.

Det settes opp utdanningsplaner med god progresjon og utvikling for studentene. 

Emneoversikt

 

 

Last ned detaljert studieplan og oversikt over valgfrie emner for Bachelor i bioteknologi (PDF) for studieåret 2022/2023 


Klikk her for studieplaner fra tidligere år

 

Published 20. desember 2021 - 10:09 - Updated 16. February 2022 - 7:41