Studieoppbygging 2016 - 2018

Endringer i emner fra studieår 2021/2022

Byggeteknikk og arkitektur går gjennom en større omlegging av emne som en følge av evalueringen studiet nettopp har vært gjennom.

Studieåret 2021/22 begynner en del av endringene. Informasjon om følgende endringer finner du her.

Ta kontakt med en studieveileder for hjelp med å gjøre endringene på studieplanen. 

Felles obligatoriske emner for sivilingeniør

IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt 5 sp AUG
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling 5 sp H
PHI100   Examen philosophicum/PHI101  Exphil - seminarversjon 10 sp H
MATH111 Kalkulus 1 10 sp H
MATH112 Kalkulus 2 10 sp V
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger  10 sp H
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering (tidligere MATH-INF110) 10 sp V eller STAT100 Statistikk 10 sp V/H
INF120 Programmering og databehandling 10 sp V
FYS101 Mekanikk 10 sp V
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme 10 sp H eller  FYS102A Fysikk for bioteknologer 5 sp H
Valgfritt emne i økonomi eller samfunnsfag (F.eks. BUS100ECN110ECN120 eller JUS1005 sp*
KJM100  Generell kjemi 10 sp V**

 For eldre studenter har kravet vært å velge et emne både i økonomi og samfunnsfag. De som følger den eldre planen, kan velge å følge den  det nye kravet eller det eldre kravet. 

** Studenter som har Kjemi 1 og Kjemi 2 fra vgs med minst karakteren 4 kan søke fritak fra KJM100.

Fellesemner byggeteknikk og arkitektur

Alle emner bortsett fra TBA110 og THT100 er obligatoriske.

FYS110   Statikk 5 sp JAN
TBM120  Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk  10 sp H
TBA100  Bygningshistorie 5 sp V 
LAD102  GIS - praktisk introduksjon (erstatter GMLM105) 5 sp H
TBA190  Husbyggingsteknikk I 10 sp V
TBA210  Husbyggingsteknikk II 10 sp H
ARK100  Arkitektur og bærekraft I og ARK110 Arkitektur og bærekraft II (erstatter TBA160)  10 sp , tilbyr både H og V i 2021/2022
TBA222  Konstruksjonsteknikk stål og tre 5 sp V
TBA223  Konstruksjonsteknikk betong 5 sp H
TBA224  Konstruksjonsteknikk II Bygg 10 sp V
TBA201  Geoteknikk 5 sp V
TBM200  Materialteknologi 10 sp H
TBA270   Bygningsadministrasjon og prosjektledelse 10 sp H
TBA320   Konstruksjonsteknikk III Bygg 15 sp H (siste gang H2022)

Valgfrie:

TBA110  Frihåndstegning  5 sp JUN
THT100 Kommunalteknikk  5 sp JAN 

 

Husk at du skal ha totalt 30 sp emner på 300-nivå.

Spesialiseringer

Det er to spesialiseringer å velge mellom. Spesialisering "Drift og vedlikehold av vei" utgår fra høst 2020, samt emnene knyttet til spesialiseringen. 

Bygningsplanlegging

TBA261  Bygningsplanlegging II 10 sp V
TBA310  Bygningsplanlegging III 15 sp H
valg:
TBA280  Bygg og miljø 10 sp V
TBA331  Bygningsfysisk simulering 10 sp H ( tidligere 5 sp)

Konstruksjonsteknikk

TBA390  Trekonstruksjonsteknikk 10 sp V (byttes til høst i 2023/2024)
TRE200  Treteknologi I  5 sp JAN
TBM250  Elementmetoden 10 sp AUG/H
TBA331  Bygningsfysisk simulering 10 sp H  eller TRE300  Treteknologi 15 sp V

Drift og vedlikehold av vei ( utgått fra høst 2020)

THT330  Vegteknologi 15 sp H 
THT251  Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger 10 sp H

 

Tidligere eksempelplaner

Bygningsplanlegging

Konstruksjon

Bygg og veg

Published 4. august 2021 - 14:44 - Updated 30. juni 2022 - 11:53