Studenter jobber med bil

Lær mer om energi

Verdens ledere er enige om at fossil energi på sikt skal fases ut. Samtidig innebærer elektrifisering at vi vil trenge mye mer energi. Dette vil kreve nye, innovative energiprosjekter i stor skala. Her på NMBU vil du få bryne deg på denne og mange andre interessante problemstillinger.

Les mer om aktuelle studieprogrammer her:

 • Bioteknologi  - Bachelor

  Kan du tenke deg å utvikle den neste, livsviktige vaksinen eller å forske på morgendagens mat? Bioteknologi handler om små ting som kan utgjøre store forskjeller for samfunnet. 

  Energi- og miljøfysikk - Bachelor

  Er du interessert i fysikk, matematikk, teknologi, fornybar energi, klima og miljø? Vil du ha mange muligheter for videre masterstudier? Vil du ha en meningsfull og interessant jobb? Vil du studere i et svært godt og inkluderende studiemiljø? Da er bachelor i Energi- og miljøfysikk studiet for deg.

  International Environment and Development Studies - Bachelor (Engelsk)

  A unique combination of social science and natural science approaches to the study of international environment and development issues, including an introduction to qualitative and quantitative research methods.

  Kjemi - Bachelor

  Vil du spisse kjemikunnskapen din mot for eksempel miljøvern eller medisinsk forskning? Med en master i kjemi blir veien til drømmejobben enda kortere. 

  Fornybar energi - Bachelor

  Vårt behov for fornybar energi øker. Samfunnet trenger flere fagfolk som kan løse kompliserte problemer knyttet til fornybar energiproduksjon. For å løse disse problemene trenger man kunnskap om fornybar energi, i tillegg til tverrfaglig kompetanse.

  Radioaktivitet og miljø - Bachelor

  Radioaktivitet er både nyttig og potensielt farlig for mennesker og miljø. Vil du være med å utvikle framtidens løsninger for trygg bruk og håndtering av radioaktive stoffer?

 • Kjemi og bioteknologi - Master (Siv.Ing)

  Vil du jobbe med miljøutfordringer eller morgendagens medisin? Med denne masteren lærer du hvordan teori kan bli til spennende teknologiske løsninger. 

  Miljøfysikk og fornybar energi - Master (Siv.Ing)

  Er du opptatt av ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling? Med en master i teknologi og Vil du være med å utvikle ny fornybar energi og skape et mer bærekraftig samfunn? Som sivilingeniør i miljøfysikk og fornybar energi får du mulighet til å påvirke hvordan vi løser noen av de største utfordringene innen energi, klima og miljø.

  Teknologi- og produktutvikling - Master (Siv.Ing)

  Er du opptatt av ny teknologi og bærekraftig samfunnsutvikling? Med en master i teknologi og produktutvikling lærer du å designe tekniske løsninger som kan bidra til å endre morgendagens industri og næringsliv.

  Industriell økonomi - Master (Siv.Ing)

  Har du en gründer i magen? Vil du være med å gjøre norske bedrifter mer innovative og konkurransedyktige – eller kanskje starte en egen bedrift? Da kan studier i industriell økonomi være noe for deg!

  Lektor i realfag - Master

  Har du lyst til å gjøre realfag spennende for elever på ungdoms- og videregående skole? Er du opptatt av utdanning for bærekraftig utvikling? Lektorprogrammet ved NMBU gir deg mastergrad i realfag og undervisningskompetanse i to skolefag.

  Vann og miljøteknikk - Master (Siv.Ing)

  Vil du jobbe med å sikre rent vann til by og land? Som sivilingeniør i vann- og miljøteknikk kan du bidra til å skape trygge miljøer uten forurensing – i Norge og i andre steder i verden.

 • Fornybar energi - Master

  Norges behov for fornybar energi øker. Dette studiet gir deg tverrfaglig kompetanse som gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre bærekraftige energiprosjekter. 

  Nukleær- og miljøvitenskap - Master

  Vil du jobbe med utfordringer knyttet til radioaktiv forurensning, strålevern, atomberedskap eller analyse av radioaktive stoffer i miljøet, samt risiko- og konsekvenser av radioaktivitet i miljøet? Da er dette noe for deg, og vit at Norge, Norden og Europa trenger denne kompetansen. 

  Kjemi  - Master

  Vil du spisse kjemikunnskapen din mot for eksempel miljøvern eller medisinsk forskning? Med en master i kjemi blir veien til drømmejobben enda kortere. 

  Folkehelsevitenskap - Master

  Bioinformatikk og anvendt statistikk er et spennende og raskt voksende fagfelt i grenselandet mellom statistikk, informatikk og biovitenskap.

  International environmental studies - Master (engelsk)

  The International Environmental Studies Master Programme (M-IES) provides in-depth knowledge of the relationship between society and nature, and how governance and economic structures influence current environmental trends. The programme builds competence for addressing environmental challenges at global, national, and local levels.

  Applied Economics and Sustainability - Master - Engelsk

  Study at one of Norway’s leading schools of economics. NMBU offers an applied and policy relevant degree in economics and sustainability, guided by an internationally oriented faculty. The master program is set to prepare you for life as an economist, emphasising relevance for the workplace, public life and society, and the role of sustainability.

  Economics and Environmental Governance - Master - Engelsk

  The master program in Economics and Environmental Governance will give you a solid understanding of the foundations of environmental change and its effects on society, the environment, and the economy. The program is multidisciplinary, drawing on economics, environmental and resource economics, climate economics, ecological economics, political science, environmental sciences, and human geography. You will gain a wide set of lenses through which to see the world, the problems we face, and, importantly, sustainable solutions for a better future. Upon completion of the program you will have the practical tools of analysis and a broad skillset enabling you to meet the challenges of today and tomorrow. 

  Global Economy and Politics - Master - Engelsk

  The master program will give you a solid understanding of the economic factors and political structures that are shaping global economic interactions. The program imparts knowledge on both the economics behind current and likely furture trends, as well as the politics and security concerns that shape bilateral and multilateral relations among countries and organiations in which economic interests are articulated or contested.

Til rekruttering-2023-2024
Studentambassadører hos NMBU fotografert på diverse lokasjoner på campus.

Norges mest fornøyde universitetsstudenter

Les mer om livet rundt studiene her

Les mer

Hvordan skal vi få nok strøm når alle kjører el-bil?