Plantevitenskap - master

Plantevitenskap - master

Master (toårig) 2 år heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Studiet gir solid kunnskap og mulighet til spesialisering i alt fra plantebioteknologi og planteproduksjon til grøntmiljø og kulturlandskap. Du får solid kompetanse innen plantefaget og blir attraktiv på arbeidsmarkedet, nasjonalt og internasjonalt.

Søknadsfrist

1. juni

Oppstart
Høst 2020
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg


sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Masterprogrammet har fire studieretninger.

  • Studieretningene Planteproduksjonssystemer og Plantevern har fokus på bær, frukt, grønnsaker, korn, prydplanter, miljøvennlige og bærekraftige produksjonsmetoder, klimapåvirkninger, produktkvalitet, post harvest, plantesykdommer og plantekjennskap. 
  • Studieretningen Plantebioteknologi gir en spesialisering i populasjonsgenetikk, mikroskopiteknikker, molekylær evolusjon og klimatilpasning i planter.
  •  Studieretningen Grøntmiljø gir deg spisskompetanse innen grøntanlegg og landskapspleie, landskapsplantenes egenskaper, etablering og miljøtilpasninger.

Detaljert studieplan for master i plantevitenskap finnes her: Studieplan

Hva blir du?

Plantevitenskapstudiet kvalifiserer til stillinger knyttet til landbruk og grøntmiljøsektoren i offentlig og privat sektor som f.eks. Bama, NIBIO, Mattilsynet, Norconsult, Norsk landbruksrådgiving, Statens vegvesen, anleggsgartnerbransjen, Norad osv.

Utdanningen gir stor faglig bredde og solid kompetanse om plantedyrking.

Graden kvalifiserer til videre forskerutdanning.

Er du interessert i plantevitenskap og har lyst til å se mer av hverdagen vår:

Hva lærer du?

Du kan fordype deg i planter til matproduksjon, matforsyning, fôr og fiber, alt sett opp mot kvaliteten i planteproduktene, ernæring, bærekraftig produksjon og dyrkingssystemer samt klimaendringer. Du kan studere plantesykdommer, plantenes egne forsvarsmekanismer og i utvikling av planter med resistens mot patogener, eller planter brukt i pryd og rekreasjon i grøntanlegg og kulturlandskap.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Opptakskrav: Det kreves bachelorgrad i Plantevitenskap, Biologi, Bioteknologi eller tilsvarende utdanning. Grunnemner i matematikk, kjemi, plantefysiologi og naturgrunnlaget fra høyere utdanning.

Bachelorgrad i landskapsingeniør med grunnleggende kunnskaper i kjemi tilsvarende KJM100 kvalifiserer også. Minimum C i snitt fra bachelorgraden.

-Planter er så utrolig fascinerende! Og kunnskap om fremtidens matproduksjon er veldig viktig. Kristin N. Paulsen, masterstudent

Oppbygging

Mastergraden er på 120 stp.  

Minimum 30 stp skal være på  300-nivå, derav noen obligatoriske emner. De resterende emnene er delvis valgfrie.

Masteroppgvaen kan være på 30 eller 60 stp. Det er stor valgfrihet og du kan forme ditt eget studium og kombinere emner fra flere studieprogram og studieretninger.  

Studieretningene Planteproduksjonssystemer, Plantevern og Plantebioteknologi tilbys også for engelskspråklige studenter. 

Detaljert studieplan for master i plantevitenskap finnes her: Studieplan