Master / Plantevitenskap

Master / Plantevitenskap

Studiet gir solid kunnskap og mulighet til spesialisering i alt fra plantebioteknologi og planteproduksjon til grøntmiljø og kulturlandskap. Du får solid kompetanse innen plantefaget og blir attraktiv på arbeidsmarkedet, nasjonalt og internasjonalt.

Varighet: 2 år heltid
Start: Høst 2018
Foto
Håkon Sparre, NMBU
Hva blir du?
Plantevitenskapstudiet kvalifiserer til stillinger knyttet til landbruk og grøntmiljøsektoren i offentlig og privat sektor som f.eks. Bama, NIBIO, Mattilsynet, Norconsult, Norsk landbruksrådgiving, Statens vegvesen, anleggsgartnerbransjen, Norad osv. Utdanningen gir stor faglig bredde og solid kompetanse om plantedyrking. Graden kan også kvalifisere til videre forskerutdanning.
Hva lærer du?

Studieretningene Planteproduksjonssystemer, Plantebioteknologi og Plantevern har fokus på bær, frukt, grønnsaker, korn, prydplanter, miljøvennlige og bærekraftige produksjonsmetoder, klimapåvirkninger, produktkvalitet, post harvest, plantesykdommer og plantekjennskap. Studieretningen Grøntmiljø gir deg spisskompetanse innen grøntanlegg og landskapspleie, landskapsplantenes egenskaper, etablering og miljøtilpasninger.

Kort om studiet

Du kan fordype deg i planter til matproduksjon, matforsyning, fôr og fiber, alt sett opp mot kvaliteten i planteproduktene,ernæring, bærekraftig produksjon og dyrkingssystemer samt klimaendringer.

Du kan studere plantesykdommer, plantenes egne forsvarsmekanismer og i utvikling av planter med resistens mot patogener, eller

planter brukt i pryd og rekreasjon i grøntanlegg og kulturlandskap.

Mastergraden er på 120 stp.  Minimum 30 stp skal være på  300-nivå, derav noen obligatoriske emner. De resterende emnene er delvis valgfrie. Masteroppgvaen kan være på 30 eller 60 stp. Det er stor valgfrihet og du kan forme ditt eget studium og kombinere emner fra flere studieprogram og studieretninger.  De tre første studieretningene tilbys også for engelskspråklige studenter. 

Er du interessert i plantevitenskap og har lyst til å se mer av hverdagen vår:

Eksempelplaner
VedleggStørrelse
PDF icon m_pv_studieplan_2018_19.pdf590.58 KB