Detaljer om emnet JORD212

JORD212 Jordanalyse

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Tore Krogstad
Medvirkende: Magdalena Izabela Rygalska, Valentina Zivanovic
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: År med partall.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 15
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: M-PV, B-PV
Emnets innhold:
Emnet omfatter forelesninger om jordanalyseteori og om hvordan jordanalyser brukes i landbruket som et hjelpemiddel til gjødslings- og kalkingsveiledning. På laboratoriet gjennomføres følgende jordanalyser: Forbehandling av jord, volumvektbestemmelse, tørrstoff- og glødetapbestemmelse, kornfordelingsanalyse, pH analyse, analyse av lettløselig (plantetilgjengelig) kalium, magnesium, kalsium og fosfor, bestemmelse av nitrat og ammonium, og bestemmelse av kopper som mikronæringsstoff.
Læringsutbytte:

Studentene skal etter endt kurs:

1) Kunne ta jordprøver, forbehandle og analysere disse for plantetilgjengelige næringsstoff

2) Vurdere hvilke prøvetakingsstrategier og metoder som er best egnet til formålet

3) Vurdere usikkerhet og kvalitet på jordanalyseresultater

4) Vurdere jordanalyseresultatene opp mot plantetilgjengelighet og forurensningspotensial

Læringsaktiviteter:
Emnet er fordelt med ca 50% av tiden til forelesninger og 50% til arbeid på laboratoriet under veiledning av lærer og ingeniører.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig for spørsmål og diskusjon i vanlig kontortid samt på email.
Pensum:
Kunngjøres i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
JORD230 eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorierapporter for alle øvelser må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Laboratorierapportene leveres som grupperapporter.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave (gruppevise laboratorierapporter) teller 50% og avsluttende muntlig eksamen teller 50%. Begge deler må bestås og evalueres med karakterene A-E / Ikke bestått.
Sensor:
Semesteroppgave (gruppevise laboratorierapporter) evalueres av faglærer. Muntlig eksamen evalueres av ekstern sensor sammen med faglærer.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats på 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Studiepoengreduksjon på 5 studiepoeng mot JORD213.
Undervisningstid:
26 timer forelesning og 26 timer laboratoriearbeid. Forelesninger og øvelser konsentreres til 4 t sammenhengende på en dag pr uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått