Dokumentasjon av språkkunnskaper

Norskspråklige studieprogrammer

Bachelorprogrammer, masterprogrammer, årsstudier og enkeltemner har krav til dokumentasjon av norsk- og engelskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. Se Samordna opptak sine nettsider for informasjon om hvordan dette kan dokumenteres.

Unntak: Lektorutdanning og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har spesielle opptakskrav i norsk.

Det spesielle opptakskravet dekkes med én av følgende:

 • Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole - karakteren 3 eller bedre
 • Test i norsk - høyere nivå ("Bergenstesten"), skriftlig og muntlig med bestått på begge prøvene
 • Test i norsk - høyere nivå ("Bergenstesten"), skriftlig og muntlig, med minst 450 poeng på skriftlig test og minst 500 poeng på muntlig test
 • Eksamen fra Trinn 3 i norsk ved universitetene, bokstavkarakter,  C eller bedre eller tallkarakter 2,9 eller bedre
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter med bokstavkarakter C eller bedre eller tallkarakter 2,9 eller bedre
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox bestått med resultat B2 eller C1 på alle fire delprøver
 • For søkere til PPU: bachelorgrad undervist på norsk dekker kravet

I tillegg må søkere til PPU dokumentere engelsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse.

Tilleggsutdannelse for autorisasjon av veterinærer med utenlandsk utdanning:

Engelskspråklige programmer

Testen kan ikke være eldre enn to år.

Program

Test/utdanning
BachelorMasterPhD
TOEFL Internet-based eller
TOEFL home edition
(Institutional code: 8457)
809292
IELTS Academic eller
IELTS Academic online
(Institutional code: 6935)
6.07.07.0
Cambridge
First
certificate in
English
B2 (169)
B eller bedre
Kan ikke
dekkes med
denne prøven
Kan ikke
dekkes med
denne prøven
Cambridge
Certificate in
Advanced English
C1 (169)
C eller bedre
C1 (185)
C eller bedre
C1 (185)
C eller bedre
Cambridge
Certificate of
Proficiency
C2 (180)
C eller bedre
C2 (185)
C eller bedre
C2 (185)
C eller bedre
Pearson PTE
Academic
596565
Fellesfaget engelsk,
140 timer, fra
norsk videregående skole
444
Programfag i engelsk.
140 timer, fra
norsk videregående skole
BeståttBeståttBestått

Andre måter å dekke kravet på:

Søkere som har en av følgende kvalifikasjoner kan dekke engelskkravet:

 • Søkere som har fullført minimum ett års studier i akademiske fag i Storbritannia, Irland , USA, Canada, New Zealand og Australia. Dokumentasjon på høyere utdanning fra USA og Canada må sendes direkte fra lærested til NMBU.
 • Søkere som har fullført en bachelorgrad eller fullført minimum ett års masterstudier med engelsk som undervisningsspråk, i et av de nordiske landene
 • Søkere som har en grad i engelsk språk og/eller litteratur
 • Søkere med IB Diploma (International Baccalaureat). Fra og med opptak til høsten 2021 må søkere med IB diplom ha English A med karakteren 3 eller English B med karakteren 5.

 • English at Reifeprüfung, Matura or Reifeprüfungszeugnis (at AHS). Grade/levels: 2 or better.

 • English at Algemeen Secundair Onderwijs. Grade/levels: Passed.

 • English at general secondary education (Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur). Grade/levels: 15 or better.

 • English as 1. foreign language at Diploma za sredno obrazovanie. Grade/levels: Mnogu dobur or better.

 • English C. Grade/levels: 7 or better at ÷ 3-12 scale or 8 or better at 00-13 scale

  (average of all grades)

 • English A or B. Grade/levels: 02 at ÷ 3-12 scale or 6 at 00-13 scale

  (average of all grades)

 • National exam in English at Riigieksamitunnistus. Grade/levels:

  56 % or better (before 2002 and after 2013) or

  61% or better (2002-2013)

 • English A at avgångsbetyget från gymnasiet / Lukion päästotodistus. Grade/levels: 8 or better

  or

  English lång lärokurs on studentexamensbetyget/ ylioppilastutkintotodistus. Grade/levels: Cum laude approbatur

 • English at baccalauréat. Grade/levels: 11 or better

 • English at niveau C at studentsprógv. Grade/levels: 9 or better Grade scale 00-13

  English at niveau B or A. Grade/levels: 6 in grade scale 00-13

  English at niveau C. Grade/levels: 7 or better in grade scale ÷3-12

  English at niveau B or A. Grade/levels: 02 in grade scale ÷3-12

 • English at Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife. Grade/levels: 10 punkte or better

 • English nivå C at Grønlands gymnasiale uddannelse or Højere handelsexam (HHX) or Højere teknisk exam (HTX). Grade/levels:

  7 or better Grade scale ÷3-12 (7,0 average oral and written) 

  9 or better Grade scale 00-13 (9,0 average oral and written)

 • Upper secondary school, English specialization, emet szintu erettsegi vizsga. Grade 4 or better

 • English at Stúdentspróf with 200-240 fein (framhaldsskolaeiningar) (certificate after the 2008 reform). Grade/levels:

  10 fein in English at level 2 or 3 (2. or 3. Þrep) with grade 8,0 or better

  (average of all modules or of yearly Grade (árseinkunnir / námseinkunn) or exams Grade (prófseinkunn)

  English at Stúdentspróf with 140 einingar (certificate before the 2008 reform).

  Grade/levels: 9 einingar in English with grade 8,0 or better (average of all modules or of yearly Grade (árseinkunnir / námseinkunn) or exams Grade (prófseinkunn

 • State exam in English at Vispārējās Vidējās Izglītības Sertifikāts (from 2013). Grade/levels: At least 70% at level B2 or C1

 • English at B2-level at Brandos Atestatas. Grade/levels: Grade 4 or better.

  or

  English at B1-level at Brandos Atestatas. Grade/levels: Grade 6 or better

 • English specialization, poziom rozszerzony, at Diploma for upper secondary after 2005. Grade/levels: Dobry or better

 • English exam at Diploma de Bacalaureat. Grade/levels: B2-level at all five separate tests

 • English as first foreign language at Spricevalo o splošni maturi or Spricevalo o poklicni maturi. Grade/levels: Prav dobro or better

 • English 5 and 6 at GY11. Grade/levels: Grade C in both subjects

  or

  English A at Programgymnasiet. Grade/levels: English A with grade VG or MVG

  or

  English B at Programgymnasiet. Grade/levels: English B with grade G or better (average of all grades in English)

  or

  English at Linjegymnasiet. Grade/levels: Årskurs 2 from 2- pg 3-year course with grade 4 or better or English etapp 2 from Komvux with grade 4 or better.

 • English at Maturitätszeugnis, Certificat de Maturité, Baccalauréat or Attesto di Maturità. Grade/levels: Grade 5 or better

 • English at VWO. Grade/levels: Grade 6 or better

  or

  English at HAVO. Grade/levels: Grade 7 or better

Dersom du har spørsmål til språkkravene, ta gjerne kontakt med Opptakskontoret på opptak@nmbu.no