Course code PLV340

PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Lars Olav Brandsæter
Medvirkende: Kirsten Semb Tørresen, Liv Berge
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-PV, M-BIOL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I forelesninger vil kunnskap om biologien til grupper av ugras og enkeltugras gjennomgåes. En viktig del av undervisningen vil være på hvordan ulike spesifikke tiltak påvirker de forskjellige ugras på en artsspesifikk måte, og hvordan ulike tiltak påvirker konkurranseen mellom ugras og kulturplante. En del av emnet vil gjennomføres som semesteroppgave.
Læringsutbytte:

Kunnskaper:

  • Kunnskap om biologien til ulike grupper av ugras (eks. ettårige, flerårige) med spesiel fokus på utvalgte ugrasarter og forskjeller i livssyklus mellom og innen biologisk ugrasgruppe.
  • Kunnskap om hvordan og hvorfor ulike direkte og forebyggende tiltak har forskjellig effekt på ulike ugrasarter.
  • Kunnskap om hvordan ulike tiltak påvirker konkurranseforholdet mellom ugras og kulturplante.
  • Kunnskap om prinsippene for samspill ugras-kulturplante, herunder både konkurranse og allelopati ("kjemisk samspill")
  • Kunnskap om innovative, behovsrelaterte tiltak.

Ferdigheter:

  • Skal kunne anvende sin kunnskap til å utarbeide gode tiltak/strategier mot ulike ugras i forskjellige situasjoner

Generell kompetanse:

  • Lage forslag til bekjempingsstrategier også for andre ugrasarter (enn de som er gjennomgått spesifikt i emnet) ved å bruke generell kunnskap og ferdigheter for gjennomgåtte arter. Sette tiltak mot ugras inn i en større sammenheng hvor også andre viktige målsetninger tas med i betraktning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, semesteroppgave og seminar.
Læringsstøtte:
Hovedlærer er tilgjengelig
Pensum:
Sigurd Håkansson 2003. Weeds and weed management on arable land: An Ecological approach
Forutsatte forkunnskaper:
Generelt bachelor i biologiske fag, herunder PLV200 eller PLV210
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser, semesteroppgave og seminar
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen teller 70%, semesteroppgave/øvelse 30%. Alle deler må være bestått.
Sensor:
Bruk av ekstern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 30 timer Øvelser: ca 10 timer Seminar: ca 10 timer
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer