Plantevitenskap

Plantevitenskap - master

Master (toårig) 2 år heltid

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Studiet gir solid kunnskap og mulighet til spesialisering i alt fra plantebioteknologi og planteproduksjon til grøntmiljø og kulturlandskap. Du får solid kompetanse innen plantefaget og blir attraktiv på arbeidsmarkedet, nasjonalt og internasjonalt.

Søknadsfrist 

20. april

Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg


sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Masterprogrammet har tre studieretninger.

  • Studieretningen Planteproduksjon og plantevern har fokus på bær, frukt, grønnsaker, korn, prydplanter, miljøvennlige og bærekraftige produksjonsmetoder, klimapåvirkninger, plantekjennskap, produktkvalitet, post-harvest, ugras, skade- og nyttedyr i jord- og hagebruket. 
  • Studieretningen Plantebioteknologi gir en spesialisering i populasjonsgenetikk, mikroskopiteknikker, molekylær evolusjon og klimatilpasning i planter.
  • Studieretningen Grøntmiljø gir deg spisskompetanse innen grøntanlegg og landskapspleie, landskapsplantenes egenskaper, etablering og miljøtilpasninger.

Master i plantevitenskap er et internasjonalt studieprogram, og studentene vil, ved avsluttet grad innen studieretningene Planteproduksjon og plantevern, og Plantebioteknologi, få et engelskspråklig vitnemål. Detaljert studieplan for master i plantevitenskap finnes her: Studieplan

Hva blir du?

Plantevitenskapstudiet kvalifiserer til stillinger knyttet til land- og hagebruk samt grøntmiljø i offentlig og privat sektor som f.eks. Bama, NIBIO, Graminor, Mattilsynet, Norconsult, Norsk landbruksrådgiving, Norsk Gartnerforbund, Statens vegvesen, anleggsgartnerbransjen, Norad o.l.

Utdanningen gir stor faglig bredde og solid kompetanse om plantedyrking i ulike miljø.

Graden kvalifiserer til videre forskerutdanning.

Les karriereintervjuer med tidligere studenter.

 

Er du interessert i plantevitenskap og har lyst til å se mer av hverdagen vår:

Hva lærer du?

Du kan fordype deg i planter til matproduksjon, matforsyning, pryd og fôr, alt sett opp mot plantekvalitet, ernæring og helse, bærekraftige produksjonssystemer samt klimaendringer. Du kan studere ugras, plantesykdommer, samspill mellom planter og insekter, eller planter brukt som pryd og rekreasjon i grøntanlegg og kulturlandskap.

Noen relevante emner i plantevitenskap er f.eks:

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

Å opparbeide seg internasjonal erfaring og nettverk er viktig, og BIOVIT oppfordrer alle plantevitenskapstudenter til å ta et semester i utlandet. Plantevitenskap har aldri vært viktigere internasjonalt, og det er viktig at studenter opparbeider seg internasjonal kompetanse.

BIOVIT tilbyr utvekslingsmuligheter ved universiteter av svært god kvalitet, der man kan få påfyll og andre perspektiver innen eget fagfelt. På utveksling kan du møte fagfolk med visjoner og tanker som er annerledes enn de du kjenner til fra før, og som kanskje kan inspirere deg til videre retning i studier eller arbeidsliv.  Du får anledning til å opparbeide deg verdifull språkkompetanse, lokalforståelse og bygge nettverk som kan gagne deg senere i karrieren.

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Opptakskrav: Det kreves bachelorgrad i Plantevitenskap, Biologi, Bioteknologi eller tilsvarende utdanning. Grunnemner i matematikk/statistikk, kjemi, plantefysiologi og naturgrunnlaget fra høyere utdanning.

Bachelorgrad i landskapsingeniør fra NMBU vil også kvalifisere dersom man har grunnleggende kunnskaper i kjemi tilsvarende KJM100.

Minimum C i snitt fra bachelorgraden.

-Planter er så utrolig fascinerende! Og kunnskap om fremtidens matproduksjon er veldig viktig. Kristin N. Paulsen, masterstudent

Oppbygging

Mastergraden er på 120 stp.  

Minimum 30 stp skal være på  300-nivå, derav noen obligatoriske emner. De resterende emnene er delvis valgfrie.

Masteroppgvaen kan være på 30 eller 60 stp. Det er stor valgfrihet og du kan forme ditt eget studium og kombinere emner fra flere studieprogram og studieretninger.  

Studieretningene Planteproduksjon og plantevern og Plantebioteknologi tilbys også for engelskspråklige studenter. 

Detaljert studieplan for master i plantevitenskap finnes her: Studieplan