Sivilagronom plantevitenskap

Sivilagronom plantevitenskap

Master (femårig) 5 år heltid

Sivilagronom i Plantevitenskap ved NMBU.

Foto
Shutterstock

Vil du bli sivilagronom i Plantevitenskap? Da har vi et utdanningsløp som etter gjennomført bachelor- og mastergrad i Plantevitenskap gjør deg spesielt egnet til å arbeide innen landbruksnæringa.

Søknadsfrist:

Samordna opptak:
15. april / (1. mars) 
Høyere årstrinn: 1. juni

Oppstart
Høst 2021
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

Du søker ikke spesielt på sivilagronomstudiet, men til bachelor- og senere masterprogrammene i Plantevitenskap.

Tittelen oppnås når kravet til obligatoriske emner og fagkombinasjoner i bachelor- og mastergraden i Plantevitenskap er innfridd.

Dette betyr at man i tillegg til obligatoriske og studieretningsemner må ta 15 studiepoeng tverrfaglige emner i både bacheloren og masteren.

Tittelen sivilagronom tildeles ved søknad til instituttet før endt mastergrad.

Hva blir du?

Når du er sivilagronom i Plantevitenskap er det et sterkt signal til arbeidsgivere innen norsk landbruk at du har en utdanning og kompetanse som er direkte tilpasset næringens behov.

Utdanningen gir stor faglig bredde og solid kompetanse om plantedyrking.

Du blir kvalifisert til stillinger innen rådgivning, forvaltning og organisasjoner innen landbrukssektoren. Graden kan kvalifisere til doktorutdanning (PhD).

Hva lærer du?

Du lærer om prosessene som skjer i jord og planter og hvordan en gjennom dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet.

Du forstår hvordan klimaendringer påvirker plantevekst og hvordan bruk av miljøvennlige dyrkingssystemer kan benyttes til å produsere mer mat.

Med spisskompetanse innen grøntanlegg og landskapspleie kan du etablere og skjøtte planter i parker, hager og idrettsanlegg. Du lærer om restaurering av landskapet etter terrenginngrep.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. UKA arrangeres neste gang i 2020.

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Detaljerte opptakskrav

Opptakskrav:

Til bachelorstudiet: Generell studiekompetanse + realfagskrav.

Til masterstudier: Bachelor i plantevitenskap med tilpassing til sivilagronom. Det kreves minimum C i snitt fra bacheloren.

Et fremtidsrettet studie med gode muligheter for jobb.

Truls Olve Terjesønn Hansen, tidl. masterstudent NMBU

Oppbygging

Sivilagronom Plantevitenskap bygger på bachelor og masterutdanningen ved NMBU. (3 år + 2 år)

Informasjon om bachelorutdanningen

Informasjon om masterutdanningen

 

Er du interessert i plantevitenskap og har lyst til å se mer av hverdagen vår: