Meny
Master (femårig)
Sivilagronom plantevitenskap

Sivilagronom plantevitenskap

Sivilagronom / Plantevitenskap

Vil du bli sivilagronom i Plantevitenskap? Da har vi et utdanningsløp som etter gjennomført bachelor- og mastergrad i Plantevitenskap gjør deg spesielt egnet til å arbeide innen landbruksnæringa.

Varighet: 5 år heltid
Start: Høst 2018
Sivilagronom Plantevitenskap

Sivilagronom Plantevitenskap

Foto
Håkon Sparre
Hva blir du?
Når du er sivilagronom i Plantevitenskap er det et sterkt signal til arbeidsgivere innen norsk landbruk at du har en utdanning og kompetanse som er direkte tilpasset næringens behov. Utdanningen gir stor faglig bredde og solid kompetanse om plantedyrking. Du blir kvalifisert til stillinger innen rådgivning, forvaltning og organisasjoner innen landbrukssektoren. Graden kan kvalifisere til doktorutdanning (PhD).
Hva lærer du?

Du lærer om prosessene som skjer i jord og planter og hvordan en gjennom dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet. Du forstår hvordan klimaendringer påvirker plantevekst og hvordan bruk av miljøvennlige dyrkingssystemer kan benyttes til å produsere mer mat.

Med spisskompetanse innen grøntanlegg og landskapspleie kan du etablere og skjøtte planter i parker, hager og idrettsanlegg. Du lærer om restaurering av landskapet etter terrenginngrep.

Kort om studiet

Du søker ikke spesielt på sivilagronomstudiet, men til bachelor- og senere masterprogrammene i Plantevitenskap. Tittelen oppnås når kravet til obligatoriske emner og fagkombinasjoner i bachelor- og mastergraden i Plantevitenskap er innfridd. I bachelorgraden betyr dette at man i tillegg til obligatoriske og studieretningsemner må ta tverrfaglige emner (15 studiepoeng) stort sett innen økonomi og samfunnsfag. Tilsvarende i masteren, hvor en tar tverrfaglige emner (15 stp) som gir kompetanse f.eks. innen husdyr, teknikk, skog, økonomi eller utviklingsfag.

Sivilagronom Plantevitenskap bygger på bachelor og masterutdanningen ved NMBU. (3 år + 2 år)

Informasjon om bachelorutdanningen

Informasjon om masterutdanningen

Er du interessert i plantevitenskap og har lyst til å se mer av hverdagen vår:

Eksempelplaner