Sivilagronom plantevitenskap

Sivilagronom plantevitenskap

Master (femårig) 5 år heltid

Sivilagronom i Plantevitenskap ved NMBU.

Foto
Shutterstock

Vil du bli sivilagronom i Plantevitenskap? Da har vi et utdanningsløp som etter gjennomført bachelor- og mastergrad i Plantevitenskap gjør deg spesielt egnet til stillinger innen landbruksnæringa.

Oppstart
Høst 2023
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

sit@nmbu.no
Tlf: 67 23 01 11

 

For å oppnå tittelen Sivilagronom, søker du først til bachelorprogrammet i Plantevitenskap og senere til masterprogrammet i Plantevitenskap.

Tittelen oppnås når kravet til obligatoriske emner og fagkombinasjoner i bachelor- og mastergraden i Plantevitenskap er innfridd.

Dette betyr at man i tillegg til obligatoriske og studieretningsemner må ta 15 studiepoeng tverrfaglige emner i både bacheloren og masteren.

Tittelen sivilagronom tildeles automatisk etter at kravene er oppfylt.

Hva blir du?

Når du er sivilagronom i Plantevitenskap er det et sterkt signal til arbeidsgivere innen norsk landbruk at du har en utdanning og kompetanse som er direkte tilpasset næringens behov.

Utdanningen gir stor faglig bredde og solid kompetanse om plantedyrking.

Du blir kvalifisert til stillinger innen rådgivning, forvaltning og organisasjoner innen landbrukssektoren. Graden kan kvalifisere til doktorgradsutdanning (PhD).

Hva lærer du?

Du lærer om prosessene som skjer i jord og planter og hvordan en gjennom dyrking kan styre vekst, utvikling og kvalitet.

Du forstår hvordan klimaendringer påvirker plantevekst og hvordan bruk av bærekraftig dyrkingssystemer kan benyttes til å produsere mer mat.

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

  • Hvorfor dra på utveksling?
  • Hvor og når kan jeg reise?
  • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Detaljerte opptakskrav

Opptakskrav:

Til bachelorstudiet: Generell studiekompetanse + realfagskrav.

Til masterstudier: Bachelor i plantevitenskap med tilpassing til sivilagronom. Det kreves minimum C i snitt fra bacheloren.

Et fremtidsrettet studie med gode muligheter for jobb.

Truls Olve Terjesønn Hansen, sivilagronom planter NMBU

Oppbygging

Sivilagronom Plantevitenskap bygger på bachelor og masterutdanningen ved NMBU. (3 år + 2 år)

Informasjon om bachelorutdanningen

Informasjon om masterutdanningen

 

Er du interessert i plantevitenskap og har lyst til å se mer av hverdagen vår: