Akvakultur

Akvakultur

Bachelor 3 år heltid

Fiskelaben ved NMBU.

Foto
NMBU

Studiet gir deg en solid plattform i biologi og grunnleggende kunnskaper innen fôr og fôring, produksjonsstyring, avl og genetikk, miljø, fisk som sunn kvalitetsmat, økonomi og teknologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + realfagskrav (REALFA)

Oppstart
Høst 2022
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne
Studentenes informasjonstorg

E-post: opptak@nmbu.no, 
Tlf: 67 23 01 11

Bærekraftig verdiskapning og fiskevelferd er bærebjelker gjennom hele studiet. Utdanningen er skreddersydd i tett dialog med næringen for å gi deg solid kunnskapsbase som er etterspurt, nå og i fremtiden.

Bacheloren gir deg en solid kunnskapsbredde, men den er også fleksibel. Det betyr at du kan spesialisere deg med et dypdykk i den retningen som du synes er mest interessant. Det er fullt mulig å inkludere fag innen teknologi, økonomi eller miljø som en del av studiet.

Som bachelorstudent i akvakultur vil du:

 • delta i «Hands on» undervisning på vårt moderne resirkuleringsanlegg (RAS) ved Senter for fiskeforsøk på NMBU, og får praktisk og teoretisk kunnskap om hvordan fôr, fiskens genetikk og miljøforhold kan forbedres slik at produksjonen blir mest mulig bærekraftig og til fiskens beste 
 • få lære om fôrteknologi ved Fôrfabrikken (FôrTek) her på NMBU. En fôrfabrikk i lite format og forskningsfasiliteteter, et av få steder i Europa.  Du vil  lære alt fra å velge rett fôrråvare, balansere og optimalisere fôret og gjennomføre alt det tekniske ved fôrproduksjon
 • kunne velge fag innen bioøkonomi som er basert på produksjon av fornybare biologiske ressurser. Økonomi og ledelse er en viktig del i en vellykket oppdrettsnæring

 • være tett på innovativ forskning innen f.eks nye fôrressurser til fisk, avl på fisk og kartlegging av fiskens genom

 • få mulighet til å studere fiskeatferd i modellstudier i adferdslaboratoriet på RAS-oppdrettsanlegget. Fisk er spesiell fordi den ikke kan uttrykke seg. Derfor må vi være ekstra oppmerksomme på å bevare dyrevelferden. Studiet har egne moduler i utdanningsløpet som går på fiskevelferd og miljøet til fisk

 • ha mulighet for internship som en del av studiet. Internship er en praksisperiode i en bedrift i Norge eller i utlandet og hvor du kan ta alt fra 5 til 15 studiepoeng. Det kan være i selskaper som jobber med avl, fôr, produksjon, eller innen forskning og teknologi

Med en bachelor i akvakultur får du et grunnlag som kvalifiserer til vår engelske Master in Aquaculture

Les mer her
"Ny bachelor i akvakultur - yrkesrelevant utdanning tett på teori og praksis næringen etterspør"

Videoer:
Victoria Katherine Poulos Keiseraas går på bachelor i akvakultur
. Hun synes studiet ved NMBU er både spennende og unikt. Veien videre i studiet gir jo også mange muligheter både innen biologi, teknologi og matproduksjon (video).

Videoen akvakultur ved NMBU viser at vi helt siden oppstarten av oppdrettsnæringen i Norge på begynnelsen av 1970-tallet har bidratt med å gjøre akvanæringen bærekraftig bl.a. gjennom oppstarten av et langsiktig avlsarbeid, utvikling av fôr basert på fornybare ressurser, utvikling av vaksiner og forskning for bedre dyrevelferd.  Bli med på å løse morgendagens utfordringer med innovative løsninger ved å velge utdanning i akvakultur.

Les om hvordan Søgni Mogstad Strand hadde det på internship i akvakultur på Færøyene og les utdrag fra refleksjonsrapporten hennes.

Hva blir du?

Målet er at studentene skal bli i stand til å gjøre en forskjell for oppdrettsnæringen og verdens matforsyning– at de skal være attraktive på jobbmarkedet.

Du får kompetanse til bl.a

 • Yrker som f.eks driftsbiologer, forskningsteknikere og driftsledere innen akvakulturnæringen
 • Med snitt på C fra bachelorgraden kan man kvalifisere til videre masterstudier ved NMBU og andre læresteder. Aktuelle masterstudier ved NMBU er f.eks akvakultur, bioøkonomi, biologi m.m.
 • Tar du pedagogikk i tillegg etter master kan du får undervisningskompetanse som lærer

Hva lærer du?

I bachelorprogrammet vil du i tillegg til grunnleggende kunnskaper innen biologi, kjemi, ernæring, genetikk, statistikk og vitenskapsfilosofi få kunnskaper i teoretisk og praktisk akvakultur.

Det vil bli lagt vekt på studentaktive læringsformer.  For eksempel vil en vesentlig del av undervisningen legges til Senter for Fiskeforsøk (Fiskelabben) der du kan kombinere teori og praksis med tilgang til levende fisk i et moderne resirkuleringsanlegg (RAS).

I løpet av bachelorstudiet har du mulighet for internship, som er en praksisperiode i en bedrift i Norge eller i utlandet og hvor du kan ta alt fra 5 til 15 studiepoeng. Internship kan være i selskaper som jobber med avl, fôr, produksjon, eller innen forskning og teknologi.

Noen relevante emner i bacheloren er f.eks:

 • Introduksjon til norsk husdyr og akvakulturproduksjon (AQX100)
 • Akvalabb (AQX110)
 • Intensiv akvakultur (AQX120)
 • Fiskehelsebiologi (AQX201)
 • Generell Ernæring (HFE200)
 • Genetikk Introduksjonskurs (BIO120)
 • Biologisk data-analyse (STIN100)
 • Introduksjon til biokjemi (KJB100)
 • Grunnleggende bedriftsøkonomi (BUS100)
 • Globale utfordringer I. Økonomi og bærekraft (ECN180)
 • Bærekraftige matproduksjonssystemer(SDG200)

Livet som student

Foto
Håkon Sparre, NMBU

 

NMBU er kjent for sitt inkluderende og aktive studentmiljø. Ved universitetet finnes det rundt 90 lag og foreninger med over 1000 medlemmer, og hvert andre år går studentene sammen for å arrangere UKA i Ås. 

Studentboligene er lokalisert nært universitetet og alle nye studenter kan søke om bolig fra 1. mai.

Les mer om det å være student ved NMBU

 

Utvekslingsmuligheter

NMBUs side om utvekslingsmuligheter finner du spennende utvekslingsmuligheter og svar på spørsmålene

 • Hvorfor dra på utveksling?
 • Hvor og når kan jeg reise?
 • Hvordan kommer jeg meg på utveksling? 

Foto
Shutterstock

Jeg ønsket en unik utdanning som virket spennende og med ulike muligheter. Og akvakultur er veldig fremtidsrettet. Morsomt og lærerikt, med fin kombinasjon av teori og praksis, pluss et meget godt studiemiljø, både faglig og sosialt.

Victoria Katherine Poulos Keiseraas, bachelor i akvakultur

Oppbygging

Bachelorgraden i akvakultur er på 180 studiepoeng og består av både obligatoriske emner og valgfrie emner.