HFE200 Generell ernæring

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Rasmus Bovbjerg Jensen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Antall plasser:Ved mindre enn 10 studenter vil undervisningsopplegget bli vurdert.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Kurset gir en introduksjon i ernæring og kan være en basis for videre spesialisering innen husdyrernæring eller humanernæring. Kurset har en bred tilnærming til ernæring og kan deles i tre deler: 1) Næringsstoffer og deres rolle i ulike kroppslige funksjoner, inkludert ernæringsenergetikk, 2) Inntak, fordøyelse, absorpsjon og omsetning av næringsstoffer (inkludert energikatabolisme), 3) Vurdering av ernæringsmessig kvalitet av ulike råvarer/ingredienser. Kurset skal binde disse tre områdene sammen.

Dette lærer du

Overordna læringsmål: Å tilegne seg de grunnleggende kunnskapene i ernæring som kreves for å forstå sammenhengen mellom næringsstoffene som tilføres kroppen og deres funksjon ved vedlikehold og produksjon, og prinsipper for vurdering av matens/fôrets ernæringsmessige kvalitet. Delmål: Etter at studentene har fullført emnet skal de kunne gjøre rede for oppbygging, klassifisering og egenskaper hos hovednæringsstoffene, og hvorfor det er viktig å forstå sammensetningen av maten/fôret. I tillegg skal de kunne gjøre rede for fordøyelse og absorpsjon av hovednæringsstoffene, utvalgte mineraler og vitaminer, samt intermediær omsetting av substrater fra fordøyelsen, særtrekk ved fordøyelsen og intermediær omsetting av næringsstoffer, og prinsipper for vurdering av ingredienser og rasjoner/kostholdsregimer.
 • Undervisning vil foregå på tre måter: 1) Forelesninger, 2) Oppgaveløsing i grupper/individuelt og 3) seminarer med studentpresentasjoner. Alle studenter har to tredjedeler felles forelesninger, og deles deretter i grupper basert på om de er innen humanernæring, akvakultur eller husdyrernæring, der artsspesifikke tema dekkes.
 • Gruppearbeid med en eller flere av kursets lærere. Under oppgaveløsing kan også lærere kontaktes per e-post eller gjennom Canvas.
 • Lærebok: McDonald, P., Edvards, R. A., Greenhalgh, J. F. D. og C. A. Morgan 2021. Animal Nutrition. 8. ED. Kap. 1-6, 8-17. Landbruksbokhandelen. Tilleggslitteratur: Utdelt materiale fra forelesinger og øvelser.

  For Studenter innen mat og helse er bare deler av boken til McDonald obligatorisk, og annen litteratur spesifikt relatert til humanernæring vil bli brukt som tilleggslitteratur, for eksempel Grunnleggende ernæringslære av Pedersen m. fl.(2012), Gyldendal forlag.

 • Fysiologi (HFX201).
 • 3 timers avsluttende eksamen teller 100%

  En skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • J

 • Deltagelse i studentpresentasjoner og gjennomføring av flervalgsprøver i Canvas.

 • Kurslitteratur vil være på engelsk. Forelesingene vil kunne bli gitt på engelsk.
 • Strukturert undervisningstid vil fordele seg omtrentlig slik: 4 timer pr. uke forelesning (50 totalt), gruppearbeid/seminar 2 timer pr uke (totalt 22 timer).
 • AKE251/ AQN251 - 10 studiepoeng.
 • Realfag