Opptakskrav

Opptakskrav bachelor og femårig master

 • GENS - generell studiekompetanse
  Generell studiekompetanse uten tilleggskrav

 • MATRS - mattefordypning
  Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1+S2

 • REALFA - realfagskrav
  Generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2. I tillegg må du ha ett av følgende krav:
  Matematikk R2 eller
  Fysikk 1 og 2 eller
  Kjemi 1 og 2 eller
  Biologi 1 og 2 eller
  Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
  Geofag 1 og 2 eller
  Teknologi og forskningslære 1 og 2.

 • SIVING - matte og fysikk
  Generell studiekompetanse + (R1 eller S1+S2) og R2 og Fysikk 1
  Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2.
  Søkere med nyere godkjent teknisk fagskoleutdanning (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003) må vurderes individuelt. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.
 • LÆREAL - skolefag
  Generell studiekompetanse + Minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng.
  I tillegg må du dokumentere følgende realfag: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2)

 • VETE - matte og kjemi
  Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2) og Kjemi 1 og 2

 • ENG4 - engelskkrav
  Gjennomsnittskarakter 4 i engelsk (140 timer) eller bestått programfag

 Opptakskrav toårig master og høyere årstrinn:

Published 9. April 2021 - 9:54 - Updated 2. juni 2021 - 13:35