Opptakskrav

 

Opptakskrav grunnutdanninger:

Noen studier krever kun generell studiekompetanse, andre har spesielle opptakskrav i tillegg.  Kravkode ser du her, med beskrivelse under.  Det er også mulig å dekke de spesielle opptakskravene med fag fra utenlandsk utdanning, høyere utdanning eller tidligere reformer. Du finner mer informasjon om dette hos Samordna opptak

  1. GENS - Generell studiekompetanse
  2. MATRS - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2)
  3. REALFA - Generell studiekompetanse + realfagskrav
  4. SIVING - Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav
  5. LÆREAL - Generell studiekompetanse + allmenlærer- og realfagskrav
  6. VETE - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2) og Kjemi 1 og 2
  7. ENG4 - Generell studiekompetanse + gjennomsnittskarakter 4 i engelsk (140 timer) eller bestått programfag


1. GENS
Generell studiekompetanse uten tilleggskrav


2. MATRS

Generell studiekompetanse + R1 eller (S1+S2) (Matematikk)


3. REALFA

Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2)


4. SIVING

Generell studiekompetanse + (R1+R2) og FYS1
Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2

Søkere med nyere godkjent teknisk fagskoleutdanning (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003) må vurderes individuelt. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole


5. LÆREAL

Generell studiekompetanse + Minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng

I tillegg må du dokumentere følgende realfag: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2)


6. VETE
Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2) og Kjemi 1 og 2

7. ENG4
Gjennomsnittskarakter 4 i engelsk (140 timer) eller bestått programfag

 

 

Opptakskrav toårig master og høyere årstrinn:

 

 

Published 16. February 2017 - 14:37 - Updated 6. desember 2019 - 13:56