Opptakskrav

Opptakskrav grunnutdanninger:

Det er seks grupper av opptakskrav ved NMBU til søknader via Samordna opptak. Kravkode ser du her, med beskrivelse under:

  1. GENS - Generell studiekompetanse
  2. MATRS - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2)
  3. REALFA - Generell studiekompetanse + realfagskrav
  4. SIVING - Generell studiekompetanse + sivilingeniørkrav
  5. LÆREAL - Generell studiekompetanse + allmenlærer- og realfagskrav
  6. VETE - Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2) og Kjemi 1 og 2


1. GENS
Generell studiekompetanse uten tilleggskrav.


2. MATRS

Generell studiekompetanse + R1 eller (S1+S2) (Matematikk)


3. REALFA

Generell studiekompetanse + R1/(S1+S2) + Matematikk (R1+R2)/Fysikk (1+2)/ Kjemi (1+2)/ Biologi (1+2)/ Informasjonsteknologi (1+2)/ Geofag (1+2)/ Teknologi og forskningslære (1+2)


4. SIVING

Generell studiekompetanse + (R1+R2) og FYS1.
Søkere med bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning er kvalifisert uten hensyn til kravet om generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav. Søkere med 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere ordninger) må dokumentere kunnskaper tilsvarende Matematikk R2.

Søkere med nyere godkjent teknisk fagskoleutdanning (etter Lov om fagskoleutdanning av 2003) må vurderes individuelt. Det stilles ikke krav om generell studiekompetanse for søkere med bestått 2-årig teknisk fagskole.


5. LÆREAL

Generell studiekompetanse + Minst karakteren 3 i norsk (393 timer, gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 35 skolepoeng.

I tillegg må du dokumentere følgende realfag: R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

6. VETE
Generell studiekompetanse + R1 (S1+S2) og Kjemi 1 og 2

Opptakskrav toårig master og høyere årstrinn:

Master i teknologi – sivilingeniør (Geomatikk) opptak til 3. studieår.
Søkere med toårig relevant utdanning av minst 120 sp omfang skal søke direkte opptak hos NMBU via Søknadsweb.
Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak. Søkere med toårig utdanning som søker Samordna opptak vil få godkjent tidligere utdanning, men kan ikke regne med å få begynne direkte i 3. året.

Master i teknologi - sivilingeniør (Byggteknikk og arkitektur, Vann- og miløteknikk, Maskin-, prosess- og produktutvikling, Miljøfysikk og fornybar energi, Kjemi og bioteknologi) opptak til 4. studieår.
Søkere med treårig relevant utdanning av minst 180 sp omfang, med minimum 27sp matematikk og statistikk skal søke direkte opptak hos NMBU via Søknadsweb. Det er fastsatt en nedre karaktergrense C for opptak.
Søkere med bachelor som søker Samordna opptak vil få godkjent tidligere utdanning, men kan ikke regne med å få begynne direkte i 4. året.

Opptak til 3. studieår, andre 5-årige masterprogram.
Det er mulig å søke opptak til 3. studieår på følgende 5-årige masterprogram, Landskapsarkitektur, By- og regionalplanlegging, Eiendom og Lektorutdanning i realfag. Søker må da dokumentere minst 120 sp relevant utdanning.

Lektorutdanning i realfag (LUR)
Opptak til høyere årstrinn i Lektorutdanning i realfag er mulig for søkere med minst 120 sp relevant utdanning derav minimum 60 sp emner i realfag. Det stilles krav om nedre karaktergrense på C i fagene biologi, kjemi, matematikk, fysikk eller geofag.

Realfags-, ingeniør- og grunnskolelærerstudenter kan søke opptak til LUR og få godskrevet emner de har fra før. Søkere med relevant utdanning utover 120 sp kan gjennomføre studiet på kortere tid.

Published 16. February 2017 - 14:37 - Updated 21. november 2017 - 16:12