AQX110 Akvalabb

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Turid Mørkøre

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høstparallellen

Om dette emnet

Du vil få praktisk oversikt over nøkkelparametere i fiskeoppdrett, som vil gi deg en god ballast når du begynner på de teoretiske emnene i bachelorstudien. Undervisningen vil i stor grad foregå i Fiskelabben, som er et moderne resirkulerende akvakulturanlegg (RAS), bare noen minutter fra bygget der du vil ha lesesalsplass (IHA bygget). Fiskelabben har kar med oppdrettslaks og en disseksjonslabb. Det betyr at Fiskelabben kan tilby både fisk og laboratoriefasiliteter som vil gi deg grunnleggende kunnskaper om oppfølging av fiskeforsøk, under kyndig veiledning. Fiskelabben har også en akvarielabb der du vil få innføring i laksens adferd. Du vil få innføring i fôr og fôrmiddelvurdering i vår småskala fôrfabrikk («Fôrtek») som ligger vegg i vegg med IHA bygget. Emnet vil være modulbasert, slik at du kan fokusere på ett tema omgangen.

Dette lærer du

Kunnskap

Studentene har grunnleggende kunnskap om

 • Gjennomføring av fiskeforsøk og beregning av produksjonsparametere
 • Moderne fiskefôr, fôrmiddel-/fôrevaluering
 • Atferd hos laksefisk

Ferdigheter

Studentene er i stand til å

 • Praktisk håndtering av fisk og beregning av produksjonsparametere i fiskeoppdrett
 • Gjennomføre grunnleggende evaluering av fiskefôr
 • Vurdere atferdstrekk hos laksefisk

Generell kompetanse

 • Grunnleggende kjennskap til praktiske forhold ved norsk fiskeoppdrett som gir et nyttig grunnlag for de teoretiske fordypningsfagene som kommer senere i studiet
 • Labbøvelser, forelesninger, diskusjoner og labbjournaler
 • Canvas, veiledning fra undervisere og diskusjoner
 • Utdeles av undervisningsansvaarlige ved oppstart av hvert av modulene

  • Gjennomføring av fiskeforsøk og beregning av produksjonsparametere
  • Moderne fiskefôr, fôrmiddel-/fôrevaluering
  • Atferd hos laksefisk
 • Realfag
 • Samlet vurdering

  - 3 labrapporter (teller 1/3 hver)

  Karakterregel: Bestått/ikke bestått • Labdeltakelse, Labbrapporter
 • I tillegg til labbøvelser; 2 dobbelttimer forelesning innen hvert modul; 1) Fiskeforsøk, 2) Evaluering av fiskefôr, 3) Fiskeatferd
 • Bachelorstudenter, akvakultur (B-AKVA)
 • GSK